Tisk

Bachelor of Business Administration - veřejná správa

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

BBA - veřejná správa

Profesní vzdělávací program Bachelor of Business Administration (BBA), obor veřejná správa, je zaměřený zejména na úvod do veřejné správy a jejích modulů, které jsou následně rozváděny v programu MPA. Program je zaměřený zejména na úvod do veřejného práva, seznámit je s organizací veřejné správy, fungováním samospráv, e-governmentem a principy evropské veřejné správy.
Tento program je samostatný nižší stupeň profesního vzdělávání, pokud jde o profesní programy MBA a MPA. Úspěšné absolvování programu umožňuje studentovi studovat některý z našich MPA, MBA nebo LL.M. programů těm uchazečům, kteří nesplňují podmínku ukončeného vysokoškolského vzdělání, nebo nemohou doložit dostatečnou praxi v řídící (manažerské) pozici.

 

Informace o studiu v PDF

 

 

Výhody studia BBA - veřejná správa

 • Cena 49.500 Kč bez DPH
 • Zkušení lektoři z prestižních univerzit
 • Získáte diplom BBA
 • Délka studia pouze 8-12 měsíců, možnost studia distančně
 • Další výhody studia zde

Všechny reference

Reference ke studiu BBA - veřejná správa

Ing. Anežka Mrázová, MPA
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Hlavní metodik pro oblast práva výběru pojistného
absolventka programu MPA Veřejná správa
a samospráva

„Prvořadým cílem absolvování studia je rozšíření mých znalostí a dovedností v oblasti veřejné správy, veřejných financí, ekonomických a právních informací, e-governmentu, a to vše v souladu s aktuálním vývojem legislativy. Svým kolegům i přátelům studium na Ústavu vřele doporučuji.“

 

Komu je tento program určen?

Program BBA je určen zejména absolventům vysokých a středních škol a gymnázií, nebo vyšších odborných škol, a zájemcům bez předchozí manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretické základy z klíčových oborů veřejné správy.

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

O studiu BBA - veřejná správa

V průběhu studia absolvuje student celkem osm modulů. Studium je rozloženo na dva semestry po čtyřech modulech (v druhém semestru je čtvrtým modulem BBA disertační práce). Student se na plnění studijních povinností připravuje konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line studentské sekci (každý student obdrží přístupové heslo). Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého modulu seminární práci, tato práce je poté klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a ústní závěrečnou zkouškou.

Základní moduly programu:

Povinně volitelný předmět
 
Statutární orgány a zástupci obchodních korporací (JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA)
Smluvní právo (JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.)
Korporátní právo (JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.)
Pracovní právo (JUDr. Ladislav Jouza)
Mezinárodní obchodní právo (JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.)
Hospodářské trestné činy (JUDr. Michal Sýkora)
Strategické řešení konfliktních situací (Mgr. Jana Wiesner)
Time management (Bc. Jan Brodský, DiS.)
Firemní kultura a identita (doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)
Ekonomické teorie (PhDr. Marie Hamplová)
Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž (JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA)
Psychologie vedení a řízení lidí (Mgr. Jana Wiesner)
Osobní prezentace (Mgr. Eva Metelková)
Finanční řízení podniku (Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA)
Manažerské finance (JUDr. Martin Landa)
Management změn (Ing. Libor Friedel, MBA)
Komunikační strategie a mediální plánování (Vít Baloušek)
Tradiční vs moderní Public Relations (Ing. David Šimák)
Tvorba PR strategie a její vyhodnocení (Vít Baloušek)
Sociální sítě a content marketing (Vít Baloušek)
Strategický marketing (Ing. David Šimák)
Komunikační dovednosti manažera (doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)
Aplikace PR v praxi (Vít Baloušek)
Pojištění jako specifické odvětví ekonomiky Dagmar Hladíková, MBA, MSc.
Právo a pojištění JUDr. Jan Ježdík
Product Management  JUDr. Jan Ježdík
Risk Management  PhDr. Jana Krausová , MBA
Management likvidace pojistných událostí Ing. Jan Řezníček
Personální strategie a organizace  (doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)
Řízení výkonu Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Řízení personálních nákladů (doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)
Soudní a rozhodčí řízení (JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA)
Insolvenční a exekuční právo JUDr. Sylva Rychtalíková
Daňová optimalizace Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA
Úvod do účetnictví JUDr. Martin Landa
Manažerské účetnictví Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Teorie práva Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Teorie děly moci Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Ústavní pořádek ČR Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Základy soukromého práva JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Státověda JUDr. David Kryska, Ph.D.
Základy veřejného práva Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Řádná správa podniku JUDr.PhDr. Zdeňka Beranová
Správní soudnictví JUDr. David Kryska, Ph.D.
Moot Court (JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA)
Marketing managent a branding (Ing. David Šimák)
Management obchodní schůzky Mgr. Patrik Spannbauer
Argumentace navrženého řešení zákazníkovi Mgr. Patrik Spannbauer
Péče o zákazníka a práce s referencemi Mgr. Patrik Spannbauer
Strategické techniky a analýzy (Ing. Libor Friedel, MBA)
Tvorba podnikové vize (Ing. Libor Friedel, MBA)
Projektový management  Ing. Jana Češpivová
Finanční analýza JUDr. Martin Landa
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství Mgr. Michaela Burdková
Financování školy Ing. Petra Schwarzová
Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.
Management inkluzivního vzdělávání PhDr. Mgr. et Bc. Jakub Kamitz, MBA
Management poradenských služeb PhDr. Mgr. et Bc. Jakub Kamitz, MBA
Evropské právo prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Dějiny a současnost diplomacie (PhDr. Marie Hamplová
ADR ve světě a v EU JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Mediace JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Péče o dokumenty, archivní a spisová služba PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.
Lidská práva a svobody v EU prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Mezinárodní vztahy Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.
Současné problémy světové ekonomicky (PhDr. Marie Hamplová
Mezinárodní obchod (PhDr. Marie Hamplová
Medicínské právo Mgr. Jiří Matějček
Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví Mgr. René Šifta
Farmaceutické právo JUDr. Jakub Král, Ph.D.
Úvod do práva veřejných zakázek Mgr. Luboš Fojtík
Management lidských zdrojů (doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)
Koučink pro manažery (Mgr. Eva Metelková)
Leadership v organizaci (doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)
Strategický Management (Ing. Libor Friedel, MBA)
Evropské ústavní systémy  PaedDr. Václav Netolický
Kvalita péče ve zdravotnictví Ing. Milan Bednařík, CSc.
Trestní odpovědnost právnických osob, obchodních korporací a obcí a krajů JUDr. Petr Toman, LL.M.

 

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

Přihláška ke studiu BBA - veřejná správa – zvýhodněná cena pouze do 31. 1. 2017

STUDIUM NA SPLÁTKY

57 500 Kč
bez DPH

 • 2 splátky
 • BONUS
  Certifikát IES
PŘIHLÁSIT

NYNÍ AKCE

49 500 Kč
bez DPH

 • 1 splátka
 • BONUS
  Certifikát IES
PŘIHLÁSIT

STUDIUM VE DVOU

49 500 Kč
bez DPH

 • 2 splátky
 • BONUS
  Certifikát IES
PŘIHLÁSIT

Podmínky přijetí

Úplné ukončené středoškolské vzdělání – prokazatelně doložené maturitním vysvědčením a profesním CV.

Podmínky získání slevy

Slevu ze studia získáte, pokud do 31. 1. 2017 uhradíte cenu za studium jednorázovou platbou. Pokud chcete studovat ve splátkách, činí cena studia 57.500 Kč bez DPH. Možno dohodnout až 4 splátky za studium. Více informací najdete v odkazech Poplatky za studium Financování studia .
Součástí akce u programů BBA, je i akce Studium ve dvou. Celková cena za STUDIUM VE DVOU na jednoho studenta činí 49.500 Kč bez DPH, což je za studium, které není pouze online, ale kde se osobně setkáváte s „živými“ lektory, na českém i zahraničním trhu nejlepší cena. Podmínkou je uhradit studium maximálně ve 2 splátkách.

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 84.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 1. 2017. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 1. 2017. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X