§ Přelétavý ptáček (ze soudní síně)

19248198-3d-paragraph-sign-symbolRudolf by na burze sběratelů kuriozit mohl nabídnout svůj zápočtový list.  Do třiceti let stačil změnit více než deset zaměstnavatelů. To vyznačovalo jeho klopotné hledání podniku, který by nejlépe splnil jeho finanční požadavky. Žádný nebyl dost dobrý k tomu, aby v plné míře uspokojil jeho potřeby. Měl rád ženy, ony zase jeho a každá láska něco stojí. Zejména tehdy, když se vyznává po večerních vinárnách a kavárnách. K  tomu však žádný zaměstnavatel nepřihlížel. Rudolf dostával pouze to, co si vydělal.

Rudolf jako ptáček létal ze zaměstnání do zaměstnání. S rozvázáním pracovního poměru neměl nikdy potíže, protože si dříve vybíral jen zaměstnavatele, kteří měli nouzi o zaměstnance. Každý ho rád přijal, neboť Rudolf neměl špatnou pracovní morálku a o dobré řidiče náklaďáků je vždy nouze.

S rozvojem tržního hospodářství se rozšířil i obzor Rudolfových podnikatelských vášní. Soustředil se na soukromé podnikatele. A tak se stalo, že nastoupil k jedné soukromé stavební firmě. Vozil náklaďákem cihly, vápno i dřevo na stavbu. Po několika týdnech, když pobral první výplaty, došel k závěru, že ani tento podnikatel není tím pravým. Jako mnohokrát předtím začal se i nyní poohlížet po výnosnějším zaměstnání.

Podařilo se.

Dávám tímto výpověď„, oznámil lakonicky vedoucímu autoprovozu. „Pozítří mě už nečekejte, mám něco lepšího, šéfe„.

113915405Slovo dodržel. Pozítří skutečně Rudolf do práce již nepřišel. Marně ho od rána čekali, místo za volantem náklaďáku zůstalo prázdné. Trvalo několik dnů, než se šéfovi firmy podařilo sehnat náhradu. Ještě před tím musel však nařídit několika zaměstnancům přesčasy, aby Rudolfův výpadek nahradili.

Neuplynulo mnoho času a Rudolf se opět sešel se svým bývalým šéfem. Tentokrát u soudu. Firma na něj podala žalobu pro neoprávněné a protizákonné skončení pracovního poměru. Rovněž požadovala náhradu škody, protože musela uhradit náklady za nedodaný materiál v důsledku Rudolfovi absence.

Vždyť jsem nic neprovedl„, hájil se Rudolf. „Tady je potvrzení, že jsem okamžitě nastoupil k jinému zaměstnavateli„.

To není podstatné„, vysvětloval mu soud. „Nejste žalován pro příživnictví, protože takový trestný čin už dávno neexistuje, ale pro náhradu škody a nezákonné skončení pracovního poměru…„.

O tom jsem neslyšel, že i když pracuji udělám škodu„, pravil spisovně obžalovaný.

To není také podstatné, že jste neslyšel„, konstatoval suše soud. „Počkejte si na chodbě, senát se poradí o rozsudku„.

Neradili se dlouho. Rudolf soudním rozsudkem skončil kariéru přelétavého ptáčka. Občanskoprávní senát prohlásil jeho výpověď za neplatnou. Kdo to kdy viděl dávat výpověď ústně. Změněný zákoník práce upravený podle nového občanského zákoníku uvádí, že se k takovému jednání nepřihlíží. Kromě toho bude muset Rudolf teď v nové práci ještě více přidat, aby uhradil škodu, kterou musí zaplatit podnikateli.

Teď už Rudolf zase vozí u stavební firmy cihly, vápno i dřevo. A jestli se s ním podnikatel sám nerozloučí, bude za volantem sedět asi dost dlouho…

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Aktuality | Autor: .
JUDr. Ladislav Jouza

Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.