§ Trampoty s dovolenou (ze soudní síně)

paragrafS přibývajícími čárkami na stupnici teploměru se Milanovi rozjasnila tvář. Jeho řidičská schopnost se v něm nezapřela, a proto ho napadlo, že by mohl z garáže vytáhnout skútr a vydat se s kamarádem na toulky po vlastech českých. Od slov nebylo daleko k činům. Skútr odborně prohlédl, nejdůležitější součástky důkladně zkontroloval a co bylo třeba tak seřídil, sbalil tlumok s konzervami – a byl připraven. 

Připraven však nebyl Milanův vedoucí. Když ten pátek za ním Milan přišel se žádostí o poskytnutí týdenní dovolené, dovolil si mu připomenout neblahou realitu. „Bylo by vhodnější, kdybys zašel na personální oddělení a pak přímo za náměstkem. Myslím, že nějakou dovolenou máš už v důsledku neomluvených absencí vybranou!

Slova do duše Milana příliš nepotěšila. Vše už měl připravené, obloha téměř bez mráčku, a proto si nechtěl nechat nadcházející dovolenou nikým kazit. Před skončením dopolední směny se rozloučil se svými spolupracovníky, ironicky jim popřál hodně úspěchů v další práci a vedoucímu lakonicky oznámil, že odchází na dvoutýdenní dovolenou.

mmmNevím, jak dovolená Milanovi uběhla, a zda měl opravdu počasí bez mráčku, jak si sliboval. Není to ani rozhodující. Větší mraky, z nichž začalo vydatně pršet, se snesly nad Milanovým návratem. Když  dostal výplatu, zjistil, že na peněžní účet mu přišlo o několik tisícovek méně. Marně mu účetní vysvětlovala, že nedošlo k žádnému omylu v pokladně, ale že za dovolenou peníze nedostane, neboť vedení rozhodlo, že svévolný nástup na dovolenou je  neomluvená absence.

Žádoucí obrat v Milanův prospěch nepřineslo ani soudní jednání. Domáhal se podle § 222 zákoníku práce náhrady mzdy za dovolenou. Přitom zapomněl na jiné ustanovení zákoníku práce § 217, které jasně říká, že nástup dovolené určuje vedení zaměstnavatele podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců. Protože nebyl ani plán, ani mu nebyl vedoucím určen nástup dovolené, Milan svůj spor prohrál. A pak, že s dovolenou nejsou trampoty!

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Aktuality | Autor: .
JUDr. Ladislav Jouza

Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.