§ Trojlístek (Ze soudní síně)

jouza Celkem prozaicky začala láska technika Pavla a slečny Libuše. Oba patřili do jednoho pracovního  kolektivu, jehož byl Pavel vedoucím a půvabná dvacetiletá Libuše v něm pracovala jako účetní. Zaměstnanecké zájmy jejich vztahy tak utužily, že Pavel se nespokojil jenom s pracovními příkazy pracovně podřízené účetní, ale přidával do vínku i lákavé nabídky : Libuši navrhoval výlety s vlastní Octavií a společné návštěvy kulturních podniků.

Nemohu tvrdit, jakým způsobem Libuše na lákavé nabídky reagovala. Není to ani rozhodující. Vím jenom, že zlom nastal ve vztazích (a nejen pracovních), nástupem absolventa  střední ekonomické školy Milana, který posílil již  beztak silné řady „vysoce kvalifikovaných „ pracovníků podniku. Podle ustálených pravidel by neměla láska Libuše k Pavlovi ochabnout, neboť – co naplat – vedoucí je přece jenom vedoucí! Ale ta si nedá poroučet (rozuměj:láska) a rozhodla právě opačně : šťastným vyvoleným se stal Milan.  A ten si skutečnosti, že zvítězil v mileneckém souboji s vedoucím náležitě vážil. Pilně účetní navštěvoval a tvůrčím způsobem rozvíjel vzájemné vztahy. Čas plynul a Libuše mu jednoho dne pošeptala, že by už měla být svatba, aby jí nepředběhly křtiny. Svatba se tedy konala v nejkratším termínu a všichni zaměstnanci se bavili tím, že vedoucí ostrouhal kolečka.

To ovšem bylo příliš mnoho i pro člověka jinak klidného, jakým vedoucí Pavel byl. Začal přemýšlet o sladké pomstě. Výsledkem dlouhého dumání byla výpověď z pracovního poměru, kterou Libuše dostala prý z důvodů pracovní nezpůsobilosti . Podle odůvodnění výpovědi nesplňovala požadavky kladené na práci.

Kupodivu vypovězená se tímto důvodem ani nezabývala, ač by to bylo snadné. Napsala, že výpověď  odporuje § 53 zákoníku práce, neboť z důvodu těhotenství nemůže dostat výpověď. Vztahuje se na ní ochranná doba.

Okresní soud  návrh zaměstnankyně na rozhodnutí o výpovědi, že je neplatná,  zamítl s odůvodněním, že zaměstnavatel o těhotenství nevěděl. Odvolací soud však později tento rozsudek zrušil a žalobě vyhověl: výpověď je neúčinná, protože pracovnice byla v době výpovědi těhotná. Že o tom zaměstnavatel nevěděl, naprosto nevadí.  Rozhodující je stav v době podání výpovědi.

A tak bude muset vedoucí Pavel přemýšlet dál, jak se zbavit nepohodlné účetní, neboť milostné vztahy nemusí mít vždy dohru zrovna před senátem okresního soudu…

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Aktuality | Autor: .
JUDr. Ladislav Jouza

Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.