Být MISTR znamená RŮST (To be a MASTER means to GROW)

Být MISTR znamená RŮST (To be a MASTER means to GROW)

friedel_avatarMISTR/MISTŘI. To slovo v sobě má emocionální náboj. V sobotu vyhrál FC Barcelona fotbalovou Ligu MISTRŮ. Tentýž den naše tenistka Lucie Šafářová prohrála po velkém boji utkání o titul v Paříži ve finále mezinárodního MISTROVSTVÍ Francie v tenise. Možná letos MISTR Karel Gott opět získá Zlatého slavíka. Za necelý měsíc si připomeneme 600. výročí upálení MISTRA Jana Husa. A spousta mužů a žen v České republice splní podmínky a stane se absolventy studia MBA. Z každého se stane MISTR podnikatelské a obchodní správy – MASTER of Business Administration.

U nás není tento titul uznán jako vysokoškolský. Máme raději švejkovské „MBA – Mladý, Blbý, Ambiciózní“. Naštěstí máme jistotu, že absolventy MBA nikdo za jejich MISTROVSTVÍ a názory neupaluje na hranici.

Aby se člověk v něčem stal MISTREM, musí vyrůst, něco obětovat, nelitovat úsilí. MBA studium vnímám jednoznačně jako cestu růstu. Vlasatý novinář Malcolm Gladwell ve své knize Outliers: The Story of Success představil domněnku, že k tomu, aby se člověk stal odborníkem světové třídy, potřebuje 10 000 hodin záměrné (úmyslné) praxe. Kolik to je let si můžete podle pracovního vytížení spočítat sami.

Obvykle ve svých přednáškách zmiňuji model, který je znám ve světě koučů od doby, kdy jej Sir John Whitmore v roce 1992 uvedl v knize Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose. The Principles and Practice of Coaching and Leadership. U nás se pro něj vžil název GROW, tedy „růst“. Pro cestu k MISTROVSTVÍ se velmi dobře hodí. Proč se k němu nezkusit koučovat?

aktualita1up

Stanovte si cíl, vytvořte si vizi

G v modelu růstu zastupuje Goal – cíl. Jaký je Váš cíl pro studium? Jaký je Váš cíl pro zpracování seminární práce? Jaký je Váš cíl pro závěrečnou dizertační práci? Jakou vizi máte spojenu s využitím výsledků Vašeho studia v praxi? Ambice odpovědí na tyto otázky, podle mého názoru v mnohém ovlivňuje ambici MISTROVSTVÍ, kterého chceme dosáhnout, jakou „ligu“ chce každý (jako student, manažer, osobnost…) hrát. MISTŘI hrají ligu MISTRŮ. Je proto skvělé, a inspiruje mě, když vnímám u studentů snahu MISTROVSKOU ambici nastolit a potvrdit. To je i důvod, proč doporučuji, aby si studenti MBA před a při studiu své cíle a vizi studia zvážili a pečlivě popsali. MBA studium lze pojmout jako akademicko-praktickou „mistrovskou laboratoř“ a „tréninkové centrum“. MISTŘI mají MISTROVSKÉ cíle. Juventus Turín, soupeř Barcelony ve finále Ligy mistrů chtěl vyhrát. Bojoval, nevzdával se. Stejně tak Lucie Šafářová proti Sereně Williams. Jak popisovali novináři „dřela“. Nebojte se mistrovských ambicí. Nebojte se sami sebe. Studujete-li nebo o studiu MBA uvažujete, pusťte se do toho s nadějí a důvěrou. Váš nastolený cíl a jeho aplikace v praxi spolurozhodují o tom, zda u vnímání pojmu MBA zvítězí MISTROVSTVÍ nebo na začátku zmíněná „švejkovina“.

aktualita3up

Nebojte se reality

R v modelu růstu představuje Reality – realitu. Vymezuje a popisuje startovní oblast. Je to velmi pragmatické. Ve strategickém managementu je jednou z jeho fází určení vize a strategických cílů (G). V jiné fázi se provádí strategické analýzy. Jaká je Vaše realita? Kde se nacházíte? Co Vás obklopuje? Jakými znalostmi, zkušenostmi, a praxí disponujete? Jaké jsou Vaše dary a talenty? Osahejte si svůj výchozí terén. Pro někoho může být snazší určit „bod R“, výchozí bod. Pro jiného je snadnější vytýčit si „bod G“, bod cílový. Každý jsme jiný a „máme to jinak“. Uvědomění si těchto dvou bodů však definuje prostor, kde se odehraje Vaše cesta růstu. Já vím, není na tom nic nového a světoborného. Leč mám neodbytný pocit, že se k tomu ne vždy dokážeme odhodlat. MISTŘI se k tomu odhodlají vždy.

Existuje-li jen jedna možnost, bývá obvykle špatná

O v modelu růstu jsou Options – naše možnosti. K tomu, jak se dostat „z bodu R do bodu G“ existuje nespočet možností. Je to naše šance. Uvědomit si to je velmi povzbuzující. Dává nám do ruky možnost volby. Z praxe rozhodování existuje poučka – existuje-li jen jedna možnost, bývá obvykle špatná. Platí to i ve strategickém managementu. A je dobré toho využít i ve strategii vlastního studia MBA. Jaké máte možnosti na cestě stát se MISTREM? Chcete jít vyšlapanou cestou? Chcete zkusit objevit novou cestu? Co chcete obětovat? Jakou cenu jste odhodlaní zaplatit? Ne ve smyslu finančním, ale z hlediska času, kapacity, nepohodlí. Nejsem si vědom nikoho, kdo by se stal MISTREM „snadno a rychle“, jak se nás o tom někdy snaží přesvědčit marketingové fígle. Volba cíle (naše ambice míry MISTROVSTVÍ) a volba cesty je na každém z nás. Je to Vaše možnost volby. Z pohledu našeho školství a jeho „titulů“ je rozdíl mít MBA na vizitce a být MISTREM. MISTR musí splnit náročnější podmínky než „bakalář“ nebo „magistr“.

aktualita1up

Kde je vůle, je i cesta

W, to je Will – vůle. A také What, Who a When – co, kdo a kdy. Už se dostáváme na půdu velmi praktické „podnikatelské správy“. Co potřebujete/chcete udělat k dosažení cíle? Co bude Vašim prvním krokem? Kdy jej uděláte? Jaká je Vaše vůle a ochota vykročit na cestu k MISTROVSTVÍ? S kým se chcete na cestu vydat? Koho ovlivní to, že se na cestu vydáte? Být MISTREM neznamená být dokonalý. Vždyť i „mistr tesař se někdy utne“. K vůli a ochotě nelze (v civilizovaném světě) nikoho nutit násilím. Lze jej povzbudit, stimulovat, inspirovat. Zapalte v sobě oheň vášně a vůle.

Dobrý kouč důvěřuje zdrojům a schopnostem koučovaného klienta a věří v pozitivní záměr jeho konání. Zkuste růst (angl. to GROW) a stát se MISTREM. Vyberte si svůj první krok. Zvolte „ligu mistrů“. Co uděláte? Jaký zvolíte první krok? Udělejte to hned teď.

aktualita2up

Přeji Vám hodně inspirace, trpělivosti, vášně a síly.

Na závěr dovolte parafrázi výroku skotského spisovatele a historika Thomase Carlylea (1795-1881):

„MISTROVSTVÍ je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou… také v tobě“

 Literatura (v článku zmíněné dvě knihy vyšly i v českých překladech):

  • GLADWELL, M.: Mimo řadu: anatomie úspěchu. 2. vydání. Brno: BizBooks, 2015. 247 s. ISBN 978-80-265-0348-4.
  • WHITMORE, J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transparentního koučování. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: Management Press, 2011. 243 s. ISBN 978-80-7261-209-3.

Ing. Libor Friedel, MBA

Lektor a kouč, absolvoval MBA v roce 2000 v Sheffield Hallam University. Ve vzdělávacích programech Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School, vede semináře o strategickém managementu, tvorbě vize a managementu změn.

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Aktuality | Autor: .
Ing. Libor Friedel, MBA

Autor: Ing. Libor Friedel, MBA

Absolvoval Vysoké učení technické v Brně (1987), titul MBA získal na Sheffield Hallam University (2000). Od roku 1996 pracuje jako lektor a konzultant (cca. 250 firem), od roku 2013 i jako kouč (výcvik v Koučink akademii Libchavy). Do roku 2001 vedl vlastní obchodní firmu. Dlouhodobě mimo jiné působí jako vedoucí hodnotitel Národní ceny kvality ČR, podílel se na rozvojových projektech agentury CzechInvest a projektech benchmarkingu v ČR. Ve své práci se zabývá širokým spektrem problematiky v hledání celostního přístupu ke změně a růstu jednotlivců a organizací. Věnuje se strategickému řízení (např. i Balanced Scorecard), osobnímu lídrovství, oblastem managementu znalostí a výkonnosti nebo a metodám osobního rozvoje a úspěchu. V letech 2008 - 2010 vedl Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu na FaME UTB ve Zlíně. Byl členem European Cluster Policy Group, kterou zřídila Evropská komise a jejíž činnost skončila v září 2010. V rámci studijních či pracovních pobytů navštívil Japonsko, USA, Švédsko, Srbsko, Velkou Británii a další země. Přednáší na konferencích v ČR i v zahraniční (např. Itálie, Francie, Finsko, Holandsko, JAR…).