§ Pastva pro oči

(Ze soudní síně)

Cesta v rychlíku, spojujícím hlavní město s jihočeskou metropolí, příjemně  ubíhala. Nikomu z cestujících nevadilo velké vedro a ani takové obsazení našeho nejmasovějšího dopravního prostředku, jakým je vlak a ještě k tomu v pátek před víkendem. Vidina dvou volných dnů dokázala ukolébat téměř všechny cestující v jednom kupé k příjemnému snění o koupání v jihočeských rybnících nebo o chladivém pobytu v lese či na chatě.

Screen Shot 2015-11-19 at 14.51.03

Jenom děda Čihák ne a ne zabrat. Jel navštívit svou dceru a představa měsíčního opatrování dvou malých vnoučat nebyla zrovna potěšující. A tak se mistrně dokázal zapojit do rozhovoru dvou cestujících chlapců – studentů, kteří seděli naproti. Pan Čihák, jak vyplynulo z rozhovoru, byl z typu lidí, kteří všude byli a všechno znají. Žádný problém mezi nebem a zemí mu nebyl cizí. Studenty udivoval nejen svými názory na současnou ekonomickou situaci, ale i znalostmi a zkušenostmi ze vztahů mezi lidmi.

Pravý trumf však přišel za Benešovem. Nikoliv v podobě zelené sedmy (karty cestující nehráli), ale uprostřed družné zábavy nabídl pan Čihák chlapcům k prohlídce sérii fotografií slovy: „Tady jde o úzkoprofilový artikl, po kterém je značná poptávka“ a dále vyjádřil upřímný podiv nad tím, že obchod dosud ignoruje tak rozsáhlou oblast po tomto druhu zboží žíznivých spotřebitelů.

Pro chlapce to byla opravdová pastva pro oči. Fotografie kolovaly z ruky do ruky. Na snímku nebyly záběry z výrobního procesu nebo z fotbalového utkání, ale zcela obnažené slečny v různých situacích společně s různými zvířaty.

I laik by poznal, že fotografie nebyly uměleckým dílem. Autor snímků totiž zachytil drsnou přírodu bez jakéhokoliv smyslu pro harmonii lidského těla. Tvůrce aktů si nepohrál se světly a stíny, nýbrž zvolil velice naturalistické pozice při plném osvětlení, takže v podstatě démonické slečny působily na mladistvé diváky přízemně.

Samozřejmě, že pan Čihák nezapomněl na konkrétní komentáře s mravnostním naučením. Fotografie pak po jejich zhlédnutí nabízel ke koupi  za dosti vysoký peníz. A tak cesta opravdu příjemně ubíhala. Protože se už nebavili jen studenti, ale i ostatní cestující v kupé a z vlakové chodbičky nakukovali i další, které neobvyklé akty začaly rovněž zajímat.

Pan Čihák, pětašedesátiletý důchodce, svou dřívější obchodní profesi nezapřel: nabízel jednu fotografii za 200 korun a také našel u mladých několik kupců.

Možná, že by rozprodal snímky všechny, kdyby nepřišel průvodčí. Nevím, zda právě průvodčímu byly některé z nahotinek nabídnuty ke koupi. Faktem však zůstává, že v cílové stanici pana Čiháka čekala nejen dcera s dvěma vnoučaty, ale i příslušník Policie. Abychom byli přesní: průvodčí zavedl mravnostního poučovatele na železniční policejní oddělení za účelem zjištění totožnosti a pozdějšímu důkladnému ohodnocení „uměleckých „děl znalcem. Výsledek nebyl radostný: státní zástupce využil vlakových úvah a „obchodní“ snahu pana Čiháka o přechodném nedostatku  těchto artiklů na trhu  a jeho čin napasoval do paragrafu trestního zákoníku o šíření pornografie, neboť tím obviněný projevil  neúctu k člověku. Snahu pana Čiháka k prodeji „uměleckých snímků“ pak státní zástupce ohodnotil rovněž jako neoprávněné podnikání, neboť se snažil sebe obohatit neoprávněným prodejem kýčovitých a nevhodných obrázků.

Okresní soud měl pochopení jen pro stáří obviněného. Marně se důchodce hájil tím, že neměl v úmyslu šířit pornografii. S ohledem na věk jako na polehčující okolnost a k dosavadnímu bezúhonnému životu obžalovaného mu  soud vyměřil trest odnětí svobody na šest měsíců podmíněně na dva roky. Rovněž rozhodl o propadnutí snímků, které s uměleckými výrazovými prostředky neměly podle vyjádření znalce nic společného.

A kdybyste se teď někdy náhodou zeptali pana Čiháka, jak si zpříjemnit cestování, nemluvte mu o „pastvě pro oči“!

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Aktuality | Autor: .
JUDr. Ladislav Jouza

Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.