Čert na zdi

(Ze soudní síně)

Dokud si člověk myslí, že některá nařízení nebo zákony o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci jsou zbytečné, že se pouze maluje čert na zeď, ať si to myslí. Jakmile ale jde o to, aby do své praxe zavedl způsob uložený zákoníkem práce nebo jiným předpisem, je konec s představami. Buď uposlechneš nařízení, nebo pozdě shledáš, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci není pouhá fráze. Dokonce zjistíš, že domněle pouze návodný předpis souvisí s předpisy dalšími, třeba i s ustanoveními trestního zákoníku.

freecompany_brikety_rekord_certik_lausitzer_001
Jako důkaz mohou posloužit soudní příběhy. Na jednom pracovišti si řekli, že větrání vzduchu na dílně bude účinnější, jestliže potřebnou výměnu vzduchu posílí ventilátor poháněný elektromotorem. Na příkaz vedoucího tedy údržbář ventilátory do vzdušníků zabudoval. Ani vedoucí, ani údržbář však nevzali na vědomí potřebu ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, jak ji předepisuje zákoník práce. Neopatřili otvor k větráku ochranným krytem, ačkoliv by k tomu účelu bylo nutné přibít na zeď přiměřeně vyděrovaný kus plechu nebo řídkého drátěného pletiva. Neudělali to, protože si asi mysleli, že by to bylo zbytečné, kdopak by tam strkal ruku?

Ale co se nestalo. Pod lopatky vířícího ventilátoru vstrčil ruku brigádník – důchodce. Uklouzl a podvědomě hledal, čeho by se zachytil. Nezakrytý otvor větráku mu tuto ošidnou službu nabídl. Lopatky ventilátoru ho v tom okamžiku připravily o tři prsty…

Ošidná souvislost s tím, že chybělo ochranné zařízení, přivedla vedoucího provozovny i údržbáře před okresní soud.

ALH3fcca7_124640_1238178
Teprve tam se dozvěděli, že ustanovení o bezpečnosti práce nelze pokládat za pouhé nezávazné fráze, že nedbat jich znamená dopustit se trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti podle ustanovení § 148 trestního zákoníku. Oba aktéři svým jednáním porušili důležitou povinnost vyplývající ze zákona a jejich postavení, jak vyplývá z uvedeného paragrafu trestního kodexu. „Strohé“ konstatování se objevilo i v odůvodnění rozsudku. Za takový čin nemůže následovat nic jiného než podmíněný trest. Pro vedoucího na čtyři, pro údržbáře na dva měsíce s podmínkou jednoho roku.

O bezpečnosti a její ochraně si může tedy myslet každý, co chce, ale jednat musí v souladu se zákonnými předpisy. A nejedná–li, ať sám sebe pokárá, že výstražný předpis pokládal za pouhé malování čerta na zeď.

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Aktuality | Autor: .
JUDr. Ladislav Jouza

Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.