Archiv autora: Mgr. Jan Kust

Mgr. Jan Kust

Autor: Mgr. Jan Kust

Autor v roce 2005 vystudoval obor právo na FPR-ZČU a v roce 2006 úspěšně absolvoval studia na Sydney Australian Pacific College (AUS) v oboru ekonomie. Během svých studií vykonal několik studijních pobytů v zahraničí, včetně USA. Během své kariéry pak působil mj. v letech 2006 –2009 v Parlamentním institutu, v roce 2009 na Úřadu vlády ČR a mezi léty 2009 až 2011 coby vedoucí oddělení migrace na MPSV. V rámci lektorské praxe působil na Institutu státní správy a Vysoké škole CEVRO Institut. V současné době pracuje v Odboru podpory legislativy VZP ČR a spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s.

Ústava USA: Jak vznikl federalismus a co to vůbec je?

Federalismus v USA v sobě skrývá dvě roviny – byl zřízen coby systém, který měl garantovat svobodu občanům USA především tím, že se jeho prostřednictvím omezí a rozdělí centrální státní moc. Druhou rovinou je pak jeho vývoj, kdy v průběhu rozvoje celé země došlo k přenosu moci z jednotlivých členských států Unie na centrální, federální vládu – Kongres, prezidenta i […]

Ústava USA: Jaké jsou hlavní principy a struktura?

Z ustanovení ústavy lze vypozorovat, že tvůrci ústavy, jak již bylo řečeno, svůj text postavili na těchto zásadách: republikánská forma vlády, federalismus, dělba moci a systém brzd a protivah. Republikánská forma vlády vyplývá přímo z preambule ústavy a také z článku I. oddílu 1. Republikánství v ústavě USA znamená, že zdrojem moci ve státě je […]

Ústava USA: Proč vznikla a co jí předcházelo?

Ústava USA vyvěrá ze samé podstaty tamní společnosti, proto je třeba si nejdříve uvědomit, jací lidé se v tehdejších Britských koloniích v Severní Americe soustředili a co se zde vlastně událo. Británie zůstávala velice dlouho mimo boj o vliv velkých koloniálních mocností, které území Ameriky osídlily jako první – Portugalska a Španělska. Prvním zdařilým pokusem o trvalou […]

Ústava USA: 230 let vzorem pro demokracii

Ústava USA je vskutku přelomovým dokumentem a mám za to, že v právní historii, vývoji státovědy i politologie, lze bez dalšího označit dobu „před ústavou USA“ a „po ústavě USA“, stejně jako jsme zvyklí udávat letopočty „před Kristem“ a „po Kristu“. Ústava USA je v zásadě nedlouhý text – v originále má okolo 4 500 slov, ale o […]

Úprava pojistného na veřejné zdravotní pojištění u státních pojištěnců.

V oblasti českého veřejného zdravotnictví je v současné době hned několik věcí, které jsou předmětem zjitřené debaty – problematika pojistného na veřejné zdravotní pojištění u státních pojištěnců, neziskové nemocnice, Národní zdravotní informační systém a vzdělávání lékařů i nelékařského personálu. Postupně bych vám chtěl přinést prostřednictvím blogu Ústavu práva a právní vědy texty ke všem zmíněným […]

Homér právníkem?

My, lid dvacátého a jedenadvacátého století jsme navyklí na užívání písma prakticky ve všech směrech našeho života. Bez psaní a písma bychom se jen těžko dorozumívali a v málokteré oblasti to platí tolik, jako v právu.   Psané zákony se pro nás staly vlastně čímsi nezpochybnitelným a neodstranitelným, něčím bez čeho si život nedokážeme představit. Mám za […]

Jak se stavěla zeď mezi státem a církví – Separation of church and state

Určitě tomu tak není vždy, ale čas od času se náš moderní svět potýká s problémy, které kdosi, kdysi dávno předvídal a snažil se jim předejít. V naší „západní” kultuře máme zřejmě hluboko uvnitř založenu společnou myšlenku o odluce státu a církve a tato myšlenka nám zapadá do série základních kamenů, na nichž, podle nás, […]

Americké internační tábory pro Američany japonského původu v letech 1942 – 1946, aneb když stát zavírá vlastní občany pro jejich původ

Známe to i z vlastní historie, někdy jsou události svým rozměrem tak mimořádné, že se v jejich víru hodnoty celé společnosti trochu pokřiví. Pak se může i stát, že je společnost schopna akceptovat chování, které by jinak automaticky vyobcovala coby nepřípustné. Tak se někdy stane, že je spáchána křivda, a to i docela velká, kterou ale vzhledem […]

Deklarace nezávislosti USA

Deklarace nezávislosti USA je jedním z vůbec nejznámějších textů, které kdy byly napsány a věta: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”[1] bývá označována za jednu z nejznámějších […]

Rajčata před soudem – 10. 5. 1893: den, kdy se stala rajčata zeleninou!

Musím se na úvod přiznat, že moc rád čtu vtipné a záživné Soudničky, které pro blog Ústavu pravidelně píše pan doktor Jouza. Já tak pěkně psát neumím, ale řekl jsem si, že Vám zkusím odprezentovat také jednu ze soudniček, a to rovnou jednu mezinárodní, která se hodí do kuchyně. Odvyprávím Vám jednu pohádku o smutném […]