Archiv autora: Ing. Josef Skala, MBA

Ing. Josef Skala, MBA

Autor: Ing. Josef Skala, MBA

Autor je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní. Během své kariéry pracoval v řadě funkcí jako konstruktér, mistr nástrojárny, vedoucí operativního plánování, vedoucí výroby a obchodně ekonomický náměstek. od roku 1993 je ředitelem akciové společnosti ALMET, a.s. V roce 1992-93 absolvoval kurz podnikového poradce u A-U - Academy of Management Consultants se závěrečnou zkouškou na České obchodní komoře. V roce 2009 absolvoval kurz a trénink "Manager koučem", v roce 2010 absolvoval kurz MLP a od international MLP Trainers získal osvědčení v umění a vědě neuro lingvistickém programování. V roce 2014 obhájil na Ústavu práva a právní vědy, o. p. s. disertační práci a získal profesní titul "Master of Business Administration" "MBA".

Podniková strategie, základ pro řízení malých a středních podniků (MSP)

Tento odborný příspěvek je zpracován v rámci studia DBA (Doctor of Business Administration) na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Malé a střední podniky (MSP) mají nezastupitelnou úlohu v rámci tržní ekonomiky České republiky a významně přispívají k ekonomickému růstu země. Tuto úlohu by měly sehrát jak v národní, tak evropské i světové ekonomice. V české ekonomice mají MSP klíčovou […]

Balanced Scorecard (BSC), metoda pro řízení strategie a výkonnosti malých a středních podniků (MSP)

Tento odborný příspěvek je zpracován v rámci studia DBA (Doctor of business administration) na Ústavu práva a právní vědy, o. p. s. Malé a střední podniky (MSP) se podílejí významnou měrou na ekonomice země. Jejich velikost je však v mnoha směrech omezuje, především v získávání podílu na světových trzích. Limitující jsou jejich finanční a kapacitní možnosti, omezené možnosti […]

Řízení průmyslového podniku s pomocí krycího příspěvku

Tento odborný příspěvek je zpracován v rámci studia DBA (Doctor of business administration) na Ústavu práva a právní vědy, o. p. s. Úspěšnost podniku v dnešním globalizovaném světě určuje především jeho konkurenceschopnost, která je dána kvalitou a cenou produktu. Cena a náklady na produkt jsou v přímé závislosti a proto jedním z hlavních požadavků je […]

Rentabilita aktiv (ROA) – ukazatel výkonnosti malých a středních podniků (MSP)

Tento odborný příspěvek je zpracován v rámci studia DBA (Doctor of business administration) na ústavu práva a právní vědy, o. p. s. Malé a střední podniky (MSP) se podílejí významnou měrou na ekonomice země, jsou důležité především z hlediska zaměstnanosti a ekonomické výkonnosti společnosti. Jako celek, jak uvádí MPO ČR, reprezentují malé a střední podniky v České republice […]