Archiv autora: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Autor: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Věnuje se manažerskému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů, je ředitelem a spolumajitelem poradenské společnosti Consilium Group s.r.o., autor řady článků a několika publikací na téma řízení lidských zdrojů a podnikové organizace, učitel na Karlově Universitě a VŠE v Praze, lektor vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru. Má rozsáhlé zkušenosti z podnikové praxe, klade důraz na interaktivní vedení kurzů. Zaměřuje se mj. na oblasti vedení, motivace a odměňování zaměstnanců a manažerů. Lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Nízké pravomoci organizaci mohou „psychicky“ rozložit

Vyšší pravomoci správně vybraných a zaškolených pracovníků zvyšují jejich výkonnost. Mají-li svou práci pod kontrolou, pracují rychleji a cítí se důležitější. Samostatnější práce jim navíc umožňuje získávat nové zkušenosti i nápady. Příliš nízké pravomoci výkon snižují, mimo jiné i proto, že organizaci vnitřně rozkládají. Platí to především tehdy, postihují-li i její střední řídící vrstvy.   […]

Problém s populismem

Jako řada dalších pojmů, jejichž používání sílí, trpí i termín populismus určitou nejasností. Máme jej chápat spíše pozitivně nebo negativně? A v čem vlastně spočívá jeho podstata?  Vůdci označovaní jako populisté vystupují v zájmu lidu, nebo to alespoň tvrdí. Své názory označují jako „vox populi“, tj. hlas lidu, a lid, do jehož čela se staví, se snaží […]

Jak zvládnout obtížné nadřízené

Většina osob se v životě setká s nutností pracovat pro velmi náročné či jinak obtížné nadřízené. S podobnými situacemi se potkávají i ti, kteří sice obtížného šéfa nemají, jsou však nuceni pracovat pro náročného zákazníka. Podobně jako vysoké daně, omezené rozpočty či krátké termíny jsou i obtížní šéfové faktem života. Jak s nimi vyjít? Na náročné nadřízené lze v zásadě […]

Euro

Slovensko ekonomicky vyspělejší než ČR? Kde se stala chyba?

Slovensko ekonomicky vyspělejší než ČR? Kde se stala chyba? Ekonomie většinou nemá příliš příležitostí pro kontrolované experimenty. Ekonomická historie však občas údaje, obdobné experimentálním, s jistým odstupem nabízí. Je škoda, že nedávné výročí 25 let od listopadu nedalo větší prostor k rozborům ekonomických výsledků, který přinesl „experiment“ spojený s rozdělením Československa. Tyto výsledky byly totiž podstatně odlišné od […]

Nostalgie a potřeba změn

Strašidlo nostalgie neobchází jen postkomunistické státy. Objevuje se i ve vyspělých zemích. Přináší s sebou pokles obliby tradičních stran a oblibu nových politických hnutí. Recepty, které tato hnutí nabízejí, mohou obsahovat určité racionální prvky, ve svém souhrnu však většinou staví na iluzích, které skutečně potřebným změnám brání. Nostalgie pronásledující některé postkomunistické země vychází jen ze ztráty paměti. […]

Ztráta ekonomických reflexů

Polostátní ČSA, které loni skončily s téměř miliardovou ztrátou, propouštějí a žádají o pomoc, státní České dráhy dostaly rekordní pokutu za nezákonný nákup bez otevřeného výběrového řízení a ministr jmenoval do čela státního Czechinvestu kandidáta bez zkušeností, krátce poté, co byl jeden z předchozích šéfů této firmy potrestán za podvod s falšováním faktur. Své osobní výdaje za účast […]

Výdaje nejsou všelék

Pro veřejné finance nemusí být problém jen recese a pokles daňových příjmů státu. Úskalí mohou být spojena i s obdobími hospodářského růstu, kdy daňové a další příjmy státu rostou. Vytvářejí totiž pokušení najít pro ně nové oblasti využití. Jsou-li tyto oblasti „objeveny“, zůstávají většinou ve struktuře vládních výdajů napořád: představa vlád, že „letos ještě výdaje […]

ČNB: vytrvalost jedné iluze

Centrální banka oznámila, že si za svými devizovými intervencemi stojí a současný kurz koruny vůči euru udrží alespoň do roku 2016. Čeští turisté se tak mohou těšit na dva další roky dražších dovolených. Prezident podezírá ČNB z toho, že se snaží oddálit přijetí eura, a tak si co nejdéle udržet své kompetence a pozice. Skutečnost je […]

Nepřímá cesta bývá (někdy) rychlejší

Pro skutečně náročné či dlouhodobé cíle mnohdy platí, že příliš přímočará cesta k jejich dosažení nebývá ta nejúspěšnější. Pro jednoduché cíle většinou platí, že nejefektivnější způsob, jak jich dosáhnout, spočívá v tom, že je jasně vytyčíme a zvolíme nejpřímější cestu, která k nim vede. Týká se to především situací, kdy prostředí, ve kterém se na cestě k cíli pohybujeme, […]

Platy státních šéfů: za hodně peněz málo muziky

Jedním z nejúzkostlivěji střežených ekonomických tajemství v ČR jsou platy šéfů státních firem. Jejich výši se zatím nepodařilo zjistit ani vládě. Když se o to nedávno pokusila, nezjistila dokonce ani to, nakolik ministerstva, pod která státní podniky spadají, dodržují zásady odměňování státních manažerů, které vláda zavedla již v roce 2010. Skutečnou výši odměn státních manažerů se tak čas […]