Archiv autora: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Autor: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Luděk Lisse působí jako ředitel Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., advokát a rozhodce. Je též autorem mnoha odborných článků, publikací a knih. Přednáší právní disciplíny, zejména právo obchodních korporací s důrazem na odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností, a dále pak vede přednáškovou činnost z oblasti tuzemské i mezinárodní arbitráže.

Orgány obchodní korporace I: Neplatnost rozhodnutí statutárních a kontrolních orgánů obchodní korporace

Autor se v příspěvku zabývá nejprve výkladem ust. § 45 ZOK a jeho vazbou na ust. § 245 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), a právně dovozuje, že zákon činí rozdíly mezi zdánlivými rozhodnutími orgánů obchodní korporace (a to u kapitálových společností nejen valné hromady jakožto nejvyššího orgánu, ale i orgánů statutárních […]

Bude na Pražském hradě 5 let národní hrdina nebo hulvát?

Tak to je otázka, odpověď na níž je jasná již nyní. Pro jedněch 50% národa to bude varianta první a pro druhých 50% bude odpovědí to druhé. V meziprostoru bude ještě přítomna nepatrná, ale tušená malá skupina jakési „šedé zóny“, která tvoří průnik mezi hlavními dvěma skupinami, ale na tom zásadním, že pro jedny bude […]

Ilumináti – (ne)viditelní lidé

Tak, jak postupuje globální svět dopředu (nebo dozadu, to je otázka úlu pohledu), hovoří se stále více o tom, kdo tento svět ovládá, zda jsou to lokální vládci autokratického nebo demokratického zaměření, nebo zda je svět ovládán jaksi shora několika vyvolenými, anebo více skupinami lokálních či globálních vyvolených. Často se nazývají jako „ilumináti“. Iluminismus je […]

NOVÉ DĚTI JSOU V MENŠÍM POČTU VÝROBNÍMI JEDNOTKAMI, NEŽ BYLY STARÉ DĚTI

Dostal jsem nedávno otázku, jak to je to vlastně s člověkem jako výrobní jednotkou, která spotřebovává zboží a služby a jak to souvisí. Nejsem ekonom, ale pár vět mě k tématu napadlo. I když neřeknu nic převratného, co bychom nevěděli, myslím, že bychom si je měli opakovat, neboť jednak opakování je matkou moudrosti a jednak budou za […]

K povinnosti prezidenta přijmout demisi předsedy vlády

Před několika dny podal předseda vlády prezidentu republiky demisi, kterou považoval za demisi celé vlády. Nakonec demisi stáhl. V době, kdy píši tento článek, se řeší již jiná otázka, a to otázka odvolání ministra financí Andreje Babiše, které předseda vlády prezidentovi republiky navrhl. Bylo nicméně zajímavé sledovat vyjádření některých ústavních právníků i poučených laiků z řad […]

Zmizelo zrezivělé britské lešení aneb O Brexitu

I když světem hýbe aktuálně petrohradský a stockholmský teroristický čin a vedle toho bombardování Sýrie ze strany USA, není od věci podívat se to, jak nám začala probíhat jednání o Brexitu a co se dá ze začátku těchto jednání dedukovat pro jejich i naši budoucnost. V reportáži ČT 24 zpravodajství 2. 4. 2017 ve 22 hod. […]

Buďme jednotní! Ale proč vlastně?

V posledních letech a hlavně pak měsících obchází světem strašidlo jednoty. Volá se po tom, aby národ, stát či země byly jednotné, aby se spojily ke společnému cíli (v tom lepším případě), nebo proti společnému nepříteli (v tom horším), atd. Rozumím tomuto volání tam, kde má svoje opodstatnění, což je typicky v případě imigrační krize, kdy se […]

Hanobení prezidenta republiky – jak je to v Německu?

V posledních dnech rozpoutala vášnivé diskuse na sociálních sítích i ve veřejnoprávní televizi iniciativa několika desítek českých zákonodárců znovuzavést trestný čin Hanobení prezidenta republiky. Zastánci návrhu zákona (zatím je nelze označit za „předkladatele“, jak někdy mylně informují média, protože návrh zvažované právní úpravy není dosud v legislativním procesu), argumentují tím, že úřad prezidenta republiky, a tedy i […]

Promarněná šance v rakouských prezidentských volbách

Začnu odpovědí na otázku, proč jsem v rakouských prezidentských volbách přál Norbertu Hoferovi a ne Alexandru Van der Bellenovi. Začnu tím druhým: protože Zelení všech národů u mě vždy byli extremistickou politickou silou, ba něčím psychologicky nevídaným; na začátku teroristickou entitou a nyní – ve své kultivované podobě – propagátorem extrémně nedemokratických názorů ve společnosti, které […]

Titul MBA na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Profesní programy v ČR Od začátku 90. let se do České republiky dostává do povědomí stále více studium realizované v tzv. profesních programech, zaměřených zpravidla na praxi a zacílených co do cílové skupiny zejména na manažery. Na konci úspěšně absolvovaných profesních programů bývají jejich absolventům udělovány tituly BBA (Bachelor of Business Administration), MBA (Master of Business […]