Archiv autora: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Autor: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Luděk Lisse působí jako ředitel Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., advokát a rozhodce. Je též autorem mnoha odborných článků, publikací a knih. Přednáší právní disciplíny, zejména právo obchodních korporací s důrazem na odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností, a dále pak vede přednáškovou činnost z oblasti tuzemské i mezinárodní arbitráže.

Rozhovor s ředitelem v časopisu Právo a byznys

Praha 26. 1. 2015 Redakce prestižního časopisu Právo a byznys z mediální skupiny E15 přináší rozhovor s ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Luďkem Lisse na téma studia profesních vzdělávacích programů, publikační činnosti Ústavu a jeho pohledu na současný stav českého práva. Rozhovor si můžete přečíst ZDE Ing. Tereza Marková, DiS. Tajemník Ústavu práva a […]

Vzdělávání začíná už před porodem?

Autor: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA Zdravím srdečně všechny naše čtenáře, studety, absolventy, i další příznivce. Dnes si povíme něco o vzdělávání. Podle klasických definic je vzdělání souhrn znalostí, které získáváme pomocí procesu vzdělávání, výuky a studia, a specifických vědomostí. Původ slova vzdělání („edukace“) odkrývá i její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících „vedení ven“ […]

10_let_up_1

10 let Ústavu práva a právní vědy o.p.s.

10 let Ústavu práva a právní vědy o.p.s. Vážené dámy, vážení absolventi, milí přátelé, jak možné víte, včera, tj. 7. ledna 2015 tomu bylo přesně 10 let, co byl Ústav práva a právní vědy, o.p.s. zapsán od rejstříku obecně prospěšných společností a co tedy vznikl či se „narodil“J. Za těch 10 let se toho mnoho […]

scales-of-justice-590x234

Přijměme návrat k právnímu normativismu

Novoroční rozhovor s ředitelem Ústavu Luďkem Lisse na téma Návrat k právnímu normativismu  Redakce právního portálu e-právo přinesla dne 30. prosince článek ředitele Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Luďka Lisse s názvem Věcný přezkum rozhodčího nálezu ve světle aktuální judikatury, který si můžete přečíst zde. Hned následující den, o Silvestra 2014, byl s ředitelem Ústavu na témže právním […]

Právo a spravedlnost III: Dualismus práva z pohledu jeho adresátů

I. Úvod Téma dualismus práva lze chápat z několika hledisek, jež se mohou – a nemusí – významově překrývat. V rámci konference Dualismus práva aneb Nové dvojí právo, pořádané Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomie a práva a Nakladatelstvím Havlíček Brain Team, kterou mj. sponzorovala i společnost e-právo a Ústav práva a právní vědy a která se uskutečnila […]

Počet islámských extremistů v Evropě rychle roste

Minulý týden zveřejnila německá veřejnoprávní i privátní média zprávu šéfa místní kontrarozvědky BfV Hans-Georg Maassena, který sděluje, že počet islámských extremistů v Německu rychle roste, nejméně 450 Němců se už připojilo k oddílům Islámského státu operujícím v Sýrii a Iráku. Tajné služby podle něj evidují 6300 radikálů, kteří se hlásí k ultrakonzervativním proudům islámu. K sektám džihádistů, […]

Pokyn valné hromady členovi statutárního orgánu podle ZOK

I. Úvod V návaznosti na přijetí zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který od 1. 1. 2014 pro oblast korporátního práva nahradil obchodní zákoník, vyvstala pro členy statutárních orgánů obchodních korporací (kromě jiných vážných otázek) i otázka, jak je tomu po rekodifikaci s udílením pokynu valné hromady členovi statutárního orgánu. II. Obchodní vedení společnosti Obchodní vedení […]

Psaní titulů před jménem a za jménem

Ve své praxi se často setkávám s dotazy na to, jak se správně píší některé tituly, zda za jménem, před jménem, s tečkou, bez tečky apod. V tomto krátkém blogu si vysvětlíme, jak to tedy s psaním titulů vlastně je . Psaní titulů upravuje v českém právním prostředí zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. K uvedenému […]

Když dva dělají totéž, není to totéž: Státní dotace na rozvoj neziskových organizací

Cíl dnešního blogu je přinést malou perličku do počasím zakaboněného dne. Městský soud v Praze vydal dne 8. října 2013 rozhodnutí č.j. 3 Cmo 92/2013-216, kterým potvrdil závěr, že „Není v rozporu s principy nekalosoutěžního práva, pokud v určité oblasti relevantního trhu konkurují dva subjekty, z nichž jeden dostává od státu na svoji činnost dotace (tedy veřejnou podporu) a […]