Archiv autora: JUDr. Ladislav Jouza

JUDr. Ladislav Jouza

Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Mateřská dovolená muže

Mnozí nad titulkem nevěřícně zakroutí hlavou, ale pracovněprávní předpisy umožňují, aby muž pečoval o dítě na „mateřské „ nebo rodičovské dovolené. V  legislativním smyslu se u muže – zaměstnance – nejedná o klasickou „mateřskou“ jako je tomu u zaměstnankyň – žen, ale o dobu, po kterou může žena čerpat mateřskou dovolenou. Peněžitá pomoc pro muže […]

Zaměstnání a příspěvky pro zdravotně postižené osoby

Zaměstnání a příspěvky pro zdravotně postižené osoby Nemám v úmyslu radit, jak sehnat zaměstnání pro zdravotně postižené osoby (dále osoby ZP), ale skutečností zůstává, že jsou stále na trhu práce velmi početnou skupinou občanů, kteří se jen velmi obtížně pracovně uplatňují. Ne nadarmo se říká, že kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat […]

Kratší pracovní úvazky – výhody nebo nevýhody?

Nechci tvrdit, že by pracovní poměry na kratší pracovní dobu mohly vyřešit nedostatek zaměstnanců, ale jejich sjednávání by mohlo alespoň částečně napomoci. Jak vyplývá z údajů Eurostatu má u nás jen desetina zaměstnaných žen a dvě procenta mužů kratší pracovní úvazky. V EU je to jedna třetina žen a devět procent mužů. Důvody pro kratší […]

Jak získat nové pracovníky

K tématu dnešního blogu jsem byl inspirován nejen zprávami ze sdělovacích prostředků, ale i současnou ekonomickou situací: firmy hledají pracovníky. Např. v Hospodářských novinách ze začátku roku se dočteme: Situace na trhu práce došla tak daleko, že řada podniků musí odmítat nové zakázky, aby bylo možné uspokojit alespoň zákazníky, kteří si zboží objednali dříve. K takovému kroku […]

Pracovní volno k péči o dlouhodobě nemocné

Důvody pro poskytnutí placeného pracovního volna se od 1. června 2018 podstatně rozšiřují. Tímto dnem nabývá účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (zákon č. 310/2017 Sb.), která zavádí tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít zaměstnanec (pojištěnec), který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí. Podmínkou je, […]

Vyšší odměny pro zastupitele

V poslední době byly zákonodárné orgány štědré ve zvyšování platů, zejména zaměstnancům ve veřejné správě. Není pochyb o tom, že si to tito zaměstnanci zaslouží, ale přece je vhodné se zmínit o jedné kategorii „platově zvýhodněných“. Jedná se o ty, bez nichž bychom si nedokázali představit život a dění v obci, městě nebo jiném územním samosprávném celku: […]

Dovolená ve prospěch dětí – otcovská dovolená?

Titulek může vyvolávat dojem, že dovolená nemůže existovat ve prospěch dětí, neboť nemohou být účastníky pracovněprávních vztahů. To je sice pravda, ale předpisy z oblasti pracovního práva vytvářejí předpoklady k tomu, aby došlo ke sladění rodinného a pracovního života k prospěchu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Jedním z legislativních opatření, které potvrzuje snahu zákonodárných orgánů k prohloubení péče o děti a současně […]

Lékař na pracovišti

Titulek nevystihuje situaci, kdy je nutný zásah lékaře na pracovišti, ale zásadní změny v právní úpravě pracovně lékařské péče zaměstnavatelům. K nim dochází od 1. listopadu 2017. Změny přináší zákon č. 202/2017 Sb. ze dne 12. 7. 2017, který novelizuje právní úpravu pracovně lékařských služeb v § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb.  Stanoví […]

Vyšší příspěvky na zaměstnávání zdravotně postižených

Jednou z nejvýznamnějších oblastí trhu práce, které věnují zákonodárné orgány v poslední době velkou pozornost, je zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále osoby ZP). Dokumentují to i poslední novely zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. (dále ZOZ), které přinášejí řadu změn. Chráněný trh práce Chráněný trh práce je nový pojem, který přináší novela ZOZ. Tento zákon sice senát […]

Zaměstnání na zkoušku

I když titulek dnešního blogu neodpovídá přesnému legislativnímu vymezení, nejde o nic jiného, než o zkušební dobu v pracovním poměru. Jejím účelem je ověření vhodnosti nově uzavřeného pracovního vztahu, pracovních schopností zaměstnance i existujících pracovních podmínek u zaměstnavatele. Rovněž umožňuje oběma smluvním stranám (zaměstnavateli i zaměstnanci) rychlé a operativní zrušení pracovního poměru. Na první pohled jednoduchá […]