Archiv autora: JUDr. Ladislav Jouza

JUDr. Ladislav Jouza

Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Pracovní volno k péči o dlouhodobě nemocné

Důvody pro poskytnutí placeného pracovního volna se od 1. června 2018 podstatně rozšiřují. Tímto dnem nabývá účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (zákon č. 310/2017 Sb.), která zavádí tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít zaměstnanec (pojištěnec), který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí. Podmínkou je, […]

Vyšší odměny pro zastupitele

V poslední době byly zákonodárné orgány štědré ve zvyšování platů, zejména zaměstnancům ve veřejné správě. Není pochyb o tom, že si to tito zaměstnanci zaslouží, ale přece je vhodné se zmínit o jedné kategorii „platově zvýhodněných“. Jedná se o ty, bez nichž bychom si nedokázali představit život a dění v obci, městě nebo jiném územním samosprávném celku: […]

Dovolená ve prospěch dětí – otcovská dovolená?

Titulek může vyvolávat dojem, že dovolená nemůže existovat ve prospěch dětí, neboť nemohou být účastníky pracovněprávních vztahů. To je sice pravda, ale předpisy z oblasti pracovního práva vytvářejí předpoklady k tomu, aby došlo ke sladění rodinného a pracovního života k prospěchu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Jedním z legislativních opatření, které potvrzuje snahu zákonodárných orgánů k prohloubení péče o děti a současně […]

Lékař na pracovišti

Titulek nevystihuje situaci, kdy je nutný zásah lékaře na pracovišti, ale zásadní změny v právní úpravě pracovně lékařské péče zaměstnavatelům. K nim dochází od 1. listopadu 2017. Změny přináší zákon č. 202/2017 Sb. ze dne 12. 7. 2017, který novelizuje právní úpravu pracovně lékařských služeb v § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb.  Stanoví […]

Vyšší příspěvky na zaměstnávání zdravotně postižených

Jednou z nejvýznamnějších oblastí trhu práce, které věnují zákonodárné orgány v poslední době velkou pozornost, je zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále osoby ZP). Dokumentují to i poslední novely zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. (dále ZOZ), které přinášejí řadu změn. Chráněný trh práce Chráněný trh práce je nový pojem, který přináší novela ZOZ. Tento zákon sice senát […]

Zaměstnání na zkoušku

I když titulek dnešního blogu neodpovídá přesnému legislativnímu vymezení, nejde o nic jiného, než o zkušební dobu v pracovním poměru. Jejím účelem je ověření vhodnosti nově uzavřeného pracovního vztahu, pracovních schopností zaměstnance i existujících pracovních podmínek u zaměstnavatele. Rovněž umožňuje oběma smluvním stranám (zaměstnavateli i zaměstnanci) rychlé a operativní zrušení pracovního poměru. Na první pohled jednoduchá […]

ZE SOUDNÍ SÍNĚ: § Lidumilové

„Tak kolik nám přidáte?“ zaburácel údržbář Semrád a vešel do nástrojárny. „Co se to zase děje,“ odpověděla jen tak pro sebe na strohou výzvu soustružnice Anastázie. „Kdosi zase s batohem na zádech vystál frontu na kotlíkový příspěvek?“ Docela trefně charakterizovala situaci. V nástrojárně se totiž vybíralo téměř na všechno a oslavovaly se nejrůznější události. Posvícení […]

V dohodě o provedení práce bez odměny

Žádný zaměstnanec, který pracuje podle dohody o provedení práce, se nemusí obávat, že za tuto práci nedostane odměnu. Titulek dnešního blogu jen vyjadřuje skutečnost, která je jednou ze základních změn v zákoně o zaměstnanosti (ZOZ – č. 435/2004 Sb.) Jeho účinnost nastane 29. července 2017 podle zákona č. 206/2017 Sb. Jen polovina minimální mzdy Existence […]

Jedna cigareta za padesát tisíc korun

            Od 31. května letošního roku nabývá účinnosti nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek č. 65/2017 Sb. (dále „nový zákon“). Spolu se zákoníkem práce (dále ZP) vytváří podmínky pro to, aby na pracovištích zaměstnanci nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje. Zákaz kouření na pracovišti             Kouření na […]

Moderní choroby a pracovněprávní důsledky

Moderní doba přináší s rozvíjející se technikou i negativní stránky. Zejména práce v oblasti komunikační technologie, náročná činnost manažerů a vedoucích zaměstnanců při řízení lidí a v neposlední řadě i monotónní administrativní úkony zanechávají stopy na zdraví zaměstnanců, často i s trvalými následky. Nemoci a práce s počítačem       Mezi vážná poškození zdraví patří onemocnění vyplývající z práce s počítačem. […]