Archiv autora: JUDr. Ladislav Jouza

JUDr. Ladislav Jouza

Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

ZE SOUDNÍ SÍNĚ: § Lidumilové

„Tak kolik nám přidáte?“ zaburácel údržbář Semrád a vešel do nástrojárny. „Co se to zase děje,“ odpověděla jen tak pro sebe na strohou výzvu soustružnice Anastázie. „Kdosi zase s batohem na zádech vystál frontu na kotlíkový příspěvek?“ Docela trefně charakterizovala situaci. V nástrojárně se totiž vybíralo téměř na všechno a oslavovaly se nejrůznější události. Posvícení […]

V dohodě o provedení práce bez odměny

Žádný zaměstnanec, který pracuje podle dohody o provedení práce, se nemusí obávat, že za tuto práci nedostane odměnu. Titulek dnešního blogu jen vyjadřuje skutečnost, která je jednou ze základních změn v zákoně o zaměstnanosti (ZOZ – č. 435/2004 Sb.) Jeho účinnost nastane 29. července 2017 podle zákona č. 206/2017 Sb. Jen polovina minimální mzdy Existence […]

Jedna cigareta za padesát tisíc korun

            Od 31. května letošního roku nabývá účinnosti nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek č. 65/2017 Sb. (dále „nový zákon“). Spolu se zákoníkem práce (dále ZP) vytváří podmínky pro to, aby na pracovištích zaměstnanci nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje. Zákaz kouření na pracovišti             Kouření na […]

Moderní choroby a pracovněprávní důsledky

Moderní doba přináší s rozvíjející se technikou i negativní stránky. Zejména práce v oblasti komunikační technologie, náročná činnost manažerů a vedoucích zaměstnanců při řízení lidí a v neposlední řadě i monotónní administrativní úkony zanechávají stopy na zdraví zaměstnanců, často i s trvalými následky. Nemoci a práce s počítačem       Mezi vážná poškození zdraví patří onemocnění vyplývající z práce s počítačem. […]

Padáka za panáka? Aneb jak je to s pitím v pracovní době

Do pracovního řádu jednoho úřadu zařadili ustanovení, že „přes vrátnici nesmí být přenesena jediná láhev alkoholu.“ Zaměstnanci „dobrou“ snahu zaměstnavatele obcházeli tím, že přenášeli dvě a více lahví alkoholu. Podobně postupují někteří zaměstnavatelé, když zakáží požívání alkoholu na „půdě“ pracoviště. Přitom kanceláře nebo výrobní prostory nejsou půdou a zákaz by tam při slovním výkladu stanovené […]

§ Letní romance

(Ze soudní síně) Do jedné z chatových osad v idylickém údolí směřovala každý pátek skupina lidí, aby se trochu vydýchala z městského vzduchu. Doprava byla ponechána vlastní iniciativě, ale první víkendový sraz byl vždy přesně: v pátek v devět večer na planince u táboráku! Karel s Tomášem zvolili za dopravní prostředek starý, téměř historický, Trabant […]

Čert na zdi

(Ze soudní síně) Dokud si člověk myslí, že některá nařízení nebo zákony o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci jsou zbytečné, že se pouze maluje čert na zeď, ať si to myslí. Jakmile ale jde o to, aby do své praxe zavedl způsob uložený zákoníkem práce nebo jiným předpisem, je konec s představami. Buď uposlechneš […]

Stres na pracovišti

   Existují časová období, kdy se stresu nevyhneme. Všichni to známe z předvánočního shonu nebo v období konce roku. Ovšem jsou i místa, kde se stres vyskytuje téměř pravidelně a každodenně. Nejčastěji to je v zaměstnání, které je zdrojem stresu pro 39 procent Čechů, jak ukázal loňský průzkum Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nespokojený a přetížený zaměstnanec […]

Vrcholový řídící zaměstnanec

Titulek dnešního blogu jsem si vypůjčil z připravené novely zákoníku práce (ZP). Její obsah se v současnosti projednává ve druhém a třetím čtení v Poslanecké sněmovně. S účinností se počítá od 1. července 2017. Je nepochybné, že novela bude přijata. Je správné, že bude delší časový prostor (tzv. legisvakance) pro seznámení se zásadními pracovněprávními novinkami. Na ně se musí […]

Karty na trhu práce

Titulek blogu  by mohl svádět k domněnce, že v zaměstnání nebo na pracovním trhu jeho účastníci (zaměstnavatel a zaměstnanec) hrají karty. Jde o úplně něco jiného. V současnosti, kdy firmy daleko více využívají zahraniční zaměstnance, než tomu bylo v minulých letech, se uplatňují tzv. zaměstnanecké a modré karty. Nejde o platební, hrací nebo jiné karty, ale o právní […]