Archiv autora: Jiří Truneček

V jakých státech lze použít mezinárodní certifikát IES?

Pro absolventy mnoha studijních programů a vzdělávacích zařízení může být v případě zájmu o práci v zahraničí problémem vzájemného uznávání výsledků studia. Právě z tohoto důvodu jsou velmi důležité subjekty, které dle jasně daných a transparentních kritérií připravují hodnocení jednotlivých institucí a jimi poskytovaných studijních programů ve formě mezinárodních certifikátů, které slouží jako doklad o kvalitě hodnocených poskytovatelů […]

Vybíráme studium MBA – jak zvolit ten správný obor?

Studijní programy MBA (Master of Business Administration) si coby součást sytému celoživotního vzdělávání kladou za cíl připravit studenty na výkon vedoucích a manažerských pozic nebo prohloubit jejich znalosti a dovednosti v oblasti řízení. Výhod absolvování MBA studia je celá řada, patří mezi ně získání detailnějších znalostí v oblasti managementu, důležitých zkušeností a v neposlední řadě také kontaktů. Absolvování […]

Jaké budete mít pracovní možnosti s titulem MBA?

Studijní programy MBA jsou široce vyhledávanou možností, díky které si mnozí příslušníci středního i vyššího managementu obchodních společností z nejrůznějších oborů stejně jako vedoucích pracovníků institucí státní správy, podnikatelů i jiných obchodníků mohou osvojit a zdokonalit manažerské postupy a dovednosti potřebné pro efektivní práci na pozici, kterou vykonávají nebo kterou se vykonávat chystají. Výsledkem je vyšší […]

Jak se akceptuje titul MBA v zahraničí?

V dnešním globalizovaném světě má pracovní trh jen minimální hranice a působení pracovníků všech oborů a pracovních pozic v zahraničí je zcela běžnou záležitostí a navíc praxí, která je výhodná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Obě strany totiž mohou těžit z kulturních odlišností, které se v rámci pracovních týmů často vhodně doplňují a vytvářejí ideální tvůrčí prostředí. Výjimkou […]

Hospodářská kriminalita a její nejrozšířenější případy

Pojem „hospodářská kriminalita“, který můžeme nalézt v policejních statistikách, se vztahuje k trestným činům proti majetku a hospodářským trestným činům, zakotveným v hlavě páté, resp. v hlavě šesté současného trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb.). Jejich společným jmenovatelem je chráněný zájem na zachování základních hodnot svobodného tržního hospodářství a férového podnikatelského prostředí. V tomto krátkém článku Ústavu práva a právní […]

Jsou elektronické daně v ČR možné v budoucnu?

Čerstvě jmenovaná ministryně financí v nové vládě JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., představila své priority pro řízení rezortu financí v nadcházejících čtyřech letech. Proč by nebylo v budoucnu možné také v České republice mít elektronický systém správy a výběru daní, když něco podobného už funguje v jiných zemích? Stačí se podívat například na sever Evropy.  Malé Estonsko, které nyní právě […]

Je možné zavedení e-governmentu v České republice?

E-government neboli elektronická veřejná správa znamená komplexní proces zavádění moderních technologií, které změní nastavené procesy, včetně vnitřních a vnějších vztahů, při výkonu veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy. Problematiku e-governmentu intenzivně rozebíráme na předmětech v příslušných programech MBA studia.

Daňová optimalizace v roce 2018 – co se chystá?

Daňovou optimalizací rozumíme snahu podnikatelů snížit základ daně a tedy svou daňovou  povinnost cestou kombinace různých úkonů, které mohou být jednotlivě samy o sobě legální, ale ve svém souhrnu vedou k nežádoucím daňovým únikům. Je to jednoznačně negativní jev, protože výpadek příjmů ve státním rozpočtu představuje ztrátu pro výkonnost celého  národního hospodářství. V konečném důsledku tak poškodí nejen veřejnou sféru, ale […]

Daňové poradenství

(Partnerský článek) Daňový poradce dnes představuje široké možnosti, které jsou otevřeny dalším klientům, jež mají zájem s námi spolupracovat. V dnešní době se v různých profesích objevuje rivalita, která je nastavená i šancí zvýšení platu za lepší post a také uplatnění. Možná teď máte pocit, že jste malá rybička v takovém toku, ale věřte, že […]

Novelizace stavebního zákona, její výhody a významné body

Novela stavebního zákona, což je jeden z nejsložitějších a zároveň nejčastěji novelizovaných  zákonů, bude účinná od 1. ledna 2018. Největší výhodou, kterou má novela přinést, má být  praktické zjednodušení kontaktu se stavebním úřadem pro drobné stavebníky, tedy např. fyzické osoby stavící rodinný dům. Stavět rodinný dům svépomocí bude nově možné pouze na základě ohlášení, tj. bez nutnosti žádat o […]