Archiv autora: Jiří Truneček

Je možné zavedení e-governmentu v České republice?

E-government neboli elektronická veřejná správa znamená komplexní proces zavádění moderních technologií, které změní nastavené procesy, včetně vnitřních a vnějších vztahů, při výkonu veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy. Problematiku e-governmentu intenzivně rozebíráme na předmětech v příslušných programech MBA studia.

Daňová optimalizace v roce 2018 – co se chystá?

Daňovou optimalizací rozumíme snahu podnikatelů snížit základ daně a tedy svou daňovou  povinnost cestou kombinace různých úkonů, které mohou být jednotlivě samy o sobě legální, ale ve svém souhrnu vedou k nežádoucím daňovým únikům. Je to jednoznačně negativní jev, protože výpadek příjmů ve státním rozpočtu představuje ztrátu pro výkonnost celého  národního hospodářství. V konečném důsledku tak poškodí nejen veřejnou sféru, ale […]

Daňové poradenství

(Partnerský článek) Daňový poradce dnes představuje široké možnosti, které jsou otevřeny dalším klientům, jež mají zájem s námi spolupracovat. V dnešní době se v různých profesích objevuje rivalita, která je nastavená i šancí zvýšení platu za lepší post a také uplatnění. Možná teď máte pocit, že jste malá rybička v takovém toku, ale věřte, že […]

Novelizace stavebního zákona, její výhody a významné body

Novela stavebního zákona, což je jeden z nejsložitějších a zároveň nejčastěji novelizovaných  zákonů, bude účinná od 1. ledna 2018. Největší výhodou, kterou má novela přinést, má být  praktické zjednodušení kontaktu se stavebním úřadem pro drobné stavebníky, tedy např. fyzické osoby stavící rodinný dům. Stavět rodinný dům svépomocí bude nově možné pouze na základě ohlášení, tj. bez nutnosti žádat o […]

Trestní odpovědnost právnických osob – pár případů z praxe

V tomto článku vám přinášíme krátký pohled a zhodnocení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Jedná se o poměrně komplexní předpis, o kterém je velmi důležité vědět zejména pro ty, kteří se chtějí stát podnikovými právníky. Mimo jiné, rozbor tohoto předpisu nabízíme i jako samostatný předmět v různých programech (např., při studiu MBA  nebo u titulu LL.M.). […]

Dobrý psycholog pomůže v akutní nouzi i při hledání cesty kudy kam

Životní zvraty, negativní zážitky, dlouhodobý stres, nezaměstnanost, neúspěchy v rodinném i partnerském životě, vážná nemoc v rodině či ztráta blízkého mohou být rozhodujícími milníky, které se podepíšou na duševním zdraví leckoho z nás. Někteří jsou takzvaní „držáci“, již vydrží dlouhodobé pracovní či emoční nápory. Jenže jednou se v nich nakumulují negace tak, že už nemůžou jít dál. […]