Archiv autora: Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Autor: Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Je absolventem různých forem studia na domácích a zahraničních univerzitách. Věnuje se přednáškové a konzultační činnosti v rámci Katedry finančního a daňového práva na soukromé univerzitě Škoda Auto a.s. Vysoká škola. Odborně je orientován na měření firemní výkonnosti, finanční analýzu, finance podniku, controlling a daně. Má dlouholetou praxi na vrcholových pozicích managementu doma i v zahraničí. Spolupracuje s podnikovou praxí. Je autorem několika monografii a odborných článků v domácích i zahraničních periodikách.

Demokracie, Brexit, výsledek volby prezidenta USA

Výsledky hlasování o odchodu Velké Británie z EU, jakož i výsledek voleb prezidenta USA vyvolal v části populace v Americe, ale také v Evropě zděšení. Pokud by výsledek voleb byl takový, jako byl pouze ve Velké Británii tisíce politiku i komentátorů, kterým se tento výsledek nezamlouval, by se snažili validitu referenda snížit tvrzením, že lidé souhlasili v podstatě s tím, […]

Přidaná hodnota podnikání – zdroj prosperity

V předchozím blogu jsme došli k závěru, že zisk vykázaný v účetnictví nemůže splňovat kritérium přidané hodnoty podnikatele z podnikání a nemůže být hodnotou, kterou lze odčerpat vlastníky například pro osobní spotřebu, bez toho, aby nebyl ohrožen tzv. going concern  proces – kontinuální pokračování existence podniku.  Klíčovou, pro správné fungování podniku, je podnikatelská filosofie, podle které příjmy z hlavní […]

Dalajláma, Havel, státní svátek, politici a občané.

Je nezbytné, aby každý z nás měl nějaké ideály, které ho inspirují k osobnímu růstu. Je tragické, když ideály ovládnou člověka a v jeho myšlení a konání ignorují realitu. Je zločinné, když ideály jsou nástrojem manipulace lidí. K manipulaci lze využít cokoliv, důležité je, aby autor měl možnost oslovit co největší počet lidí. Princip manipulace je v tom, že se […]