Archiv autora: MUDr. Radek Kaniok, MPA

MUDr. Radek Kaniok, MPA

Autor: MUDr. Radek Kaniok, MPA

promoval na Lékařské fakultě v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. Nastoupil jako sekundární lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Hradci Králové, odkud v roce 2011 přešel na oddělení Anesteziologie a Resuscitace Městské nemocnice Ostrava, p.o. Po získání specializované způsobilosti v oboru Anesteziologie a Intenzivní Medicína se stal vedoucím lékařem výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o. Pracuje vědecky, je autorem a spoluautorem několika článků v odborných recenzovaných časopisech. Jeho jméno je uvedeno v publikaci Who's Who in the World 2015. V roce 2017 ukončil studium oboru Master of Public Administration – Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. v Praze.

Management komunikace s klientem ve specifickém prostředí zdravotnické záchranné služby

Úvod a cíl práce V práci se budu věnovat tématu některých psychických poruch, jak se s tímto společenským jevem setkávám coby lékař zdravotnické záchranné služby. Cílem je definovat, jak se k tomuto jevu stavět a jaké jsou možnosti osobního rozvoje lékaře při čelení těmto poruchám. I. Teoretická část 1.1. Problémový pacient Charakteristika tzv. problémového pacienta není jednoduchá, a […]

Konkurence zdravotních pojišťoven

Úvod Téma konkurence v oblasti veřejného zdravotního pojištění považuji za mimořádně zajímavou oblast k zamyšlení a zpracování její problematiky z toho důvodu, že se týká každého, kdo využívá jejích služeb, což je naprostá většina obyvatel České republiky. Cílem práce je analyzovat současný stav konkurence mezi zdravotními pojišťovnami v České republice, tento stav analyzovat a následně vyslovit určité návrhy a […]