Archiv autora: Jiří Truneček

Ježíšova rodina před soudem II. – Soudní spor o Ježíšova bratra

Můj poslední příspěvek do blogu Ústavu byl možná trochu zmatečně nazván Ježíšova rodina před soudem, přičemž tam vlastně o Ježíšově rodině moc psáno nebylo a o soudu snad ještě méně. Myslím, že ani tentokrát tomu nebude jinak – ale alespoň se dostaneme k té kýžené Ježíšově rodině a k jednomu soudnímu sporu o podvrh, který se […]

K povinnosti prezidenta přijmout demisi předsedy vlády

Začátkem května tohoto roku zamýšlel předseda vlády podat prezidentu republiky svoji (a podle přesvědčení tedy i demisi celé vlády) demisi podle čl. 73 odst. 1 Ústavy. Nakonec se tak sice nestalo, bylo nicméně zajímavé monitorovat vyjádření řady ústavních právníků i poučených laiků z řad novinářské obce, jak nahlížejí na jednání prezidenta republiky, který v nastalé […]

Dohodnutá osoba aneb Rozhodčí doložky arbitrážních center 5 let po novele

V právní praxi rozhodčího řízení došlo novelou zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „RozŘ“), novelou provedenou zákonem č. 19/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2012, k zavedení institutu tzv. dohodnuté osoby, v zahraniční literatuře označované jako appointing authority (dále jen „Novela“). […]

Studujte program LL.M. Korporátní právo!

Vážení přátelé, milí zájemci o studium, Letos v květnu Ústav práva a právní vědy oslavil 14 let tradice a zároveň i 7 let od otevření úspěšného programu LL.M. Korporátní právo. Tento program má takto dlouhou tradici právě díky atraktivitě předmětů, které u nás vyučují přední odborníci, jmenovitě pražský přední advokát JUDr. Petr Toman, LL.M., akademik a soudce […]

Ústav práva vydává v koedici s ČAKem Soudničky od JUDr. Jouzy

Dovolujeme si vás informovat, že na trh byla uvedena knižní novinka Soudničky od uznávaného právníka JUDr. Ladislava Jouzy, předního odborníka a zároveň právníka roku 2016 v oblasti pracovního práva, advokáta, rozhodce pracovněprávních sporů a člena správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Knihu vydává ve spolupráci s Českou advokátní komorou, největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České […]

Studium MBA & LL.M. na Ústavu prověřené tradicí 12 let

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. se zabývá vzdělávacími programy především pro manažery, a to ve všech odvětvích, jako jsou profesní studia MBA, LL.M. aj. Ústav byl založen zakládací smlouvou k datu 28. října v roce 2004, jako výraz sounáležitosti s prvorepublikovou masarykovskou tradicí, a v lednu následujícího roku byl Ústav práva a právní vědy, o.p.s. zapsán do rejstříku obecně […]

Den otevřených dveří 12. 4. 2017

Milí přátelé, dámy a pánové, srdečně Vás zveme na další setkání s námi, které se uskuteční v rámci Dne otevřených dveří již tuto středu 12. 4. 2017, od 15 do 18 hodin. Den otevřených dveří je vždy individuální, takže se každému z vás budeme věnovat intenzivně a dozvíte se tedy lépe veškeré potřebné informace. Kdy a kde se […]

Studujte program MBA a získejte konkurenční výhodu mezi realitními makléři

Chcete se stát žádaným realitním makléřem? Usnadněte si svou cestu prostřednictvím studia MBA a buďte napřed před konkurencí! Realitní trh prochází dynamickým vývojem Poradenství v oblasti realit a celý realitní trh v Česku prošel dynamickým vývojem, ať už se jedná o novelizace tohoto segmentu služeb, přes změny v trendech realitního investování, nákupu a prodeje bytů a dalších […]