Archiv autora: Jiří Truneček

Ústavní diskrece jako ochrana politických práv ve světle usnesení Ústavního soudu č.j. Pl. ÚS 34/16

V příspěvku rozebírám usnesení Ústavního soudu č.j. Pl. ÚS 34/16,[1] které se mi jeví zajímavé z pohledu odlišného stanoviska soudkyně Kateřiny Šimáčkové. Ve svém stanovisku se soudkyně věnuje nejen ústavně zaručenému právu na svobodnou soutěž politických sil, ale také, a to zvláště, ústavně zaručenému právu na přístup k voleným funkcím. V souvislosti s argumenty stěžovatelů o zákazu libovůle veřejné moci […]

Představení programu LL.M. Korporátní právo

Vážení přátelé, milí zájemci o studium, letos Ústav práva a právní vědy oslavil 15 let tradice a spolu s tím i 8 let od otevření velmi úspěšného programu mezi právníky i neprávníky LL.M. Korporátní právo. Tento program má takto dlouhou a s nadsázkou řečeno nepřekonatelnou tradici právě díky atraktivitě předmětů, které u nás vyučují přední odborníci, […]

Pozvánka na kulatý stůl Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vážení čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na kulatý stůl Stálé konference českého práva. Tentokrát bude kulatý stůl na téma Ochrana osobních údajů (GDPR). Záštitu nad tímto kulatým stolem převzali prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy a JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR. KDY: 21. 2. 2018 od 9:00 do 13:00 […]

K povinnosti prezidenta přijmout demisi předsedy vlády

Začátkem května tohoto roku zamýšlel předseda vlády podat prezidentu republiky svoji (a podle přesvědčení tedy i demisi celé vlády) demisi podle čl. 73 odst. 1 Ústavy. Nakonec se tak sice nestalo, bylo nicméně zajímavé monitorovat vyjádření řady ústavních právníků i poučených laiků z řad novinářské obce, jak nahlížejí na jednání prezidenta republiky, který v nastalé […]

Dohodnutá osoba aneb Rozhodčí doložky arbitrážních center 5 let po novele

V právní praxi rozhodčího řízení došlo novelou zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „RozŘ“), novelou provedenou zákonem č. 19/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2012, k zavedení institutu tzv. dohodnuté osoby, v zahraniční literatuře označované jako appointing authority (dále jen „Novela“). […]

Studujte program LL.M. Korporátní právo!

Vážení přátelé, milí zájemci o studium, Letos v květnu Ústav práva a právní vědy oslavil 14 let tradice a zároveň i 7 let od otevření úspěšného programu LL.M. Korporátní právo. Tento program má takto dlouhou tradici právě díky atraktivitě předmětů, které u nás vyučují přední odborníci, jmenovitě pražský přední advokát JUDr. Petr Toman, LL.M., akademik a soudce […]

Ústav práva vydává v koedici s ČAKem Soudničky od JUDr. Jouzy

Dovolujeme si vás informovat, že na trh byla uvedena knižní novinka Soudničky od uznávaného právníka JUDr. Ladislava Jouzy, předního odborníka a zároveň právníka roku 2016 v oblasti pracovního práva, advokáta, rozhodce pracovněprávních sporů a člena správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Knihu vydává ve spolupráci s Českou advokátní komorou, největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České […]

Studium MBA & LL.M. na Ústavu prověřené tradicí 12 let

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. se zabývá vzdělávacími programy především pro manažery, a to ve všech odvětvích, jako jsou profesní studia MBA, LL.M. aj. Ústav byl založen zakládací smlouvou k datu 28. října v roce 2004, jako výraz sounáležitosti s prvorepublikovou masarykovskou tradicí, a v lednu následujícího roku byl Ústav práva a právní vědy, o.p.s. zapsán do rejstříku obecně […]

Den otevřených dveří 12. 4. 2017

Milí přátelé, dámy a pánové, srdečně Vás zveme na další setkání s námi, které se uskuteční v rámci Dne otevřených dveří již tuto středu 12. 4. 2017, od 15 do 18 hodin. Den otevřených dveří je vždy individuální, takže se každému z vás budeme věnovat intenzivně a dozvíte se tedy lépe veškeré potřebné informace. Kdy a kde se […]

Studujte program MBA a získejte konkurenční výhodu mezi realitními makléři

Chcete se stát žádaným realitním makléřem? Usnadněte si svou cestu prostřednictvím studia MBA a buďte napřed před konkurencí! Realitní trh prochází dynamickým vývojem Poradenství v oblasti realit a celý realitní trh v Česku prošel dynamickým vývojem, ať už se jedná o novelizace tohoto segmentu služeb, přes změny v trendech realitního investování, nákupu a prodeje bytů a dalších […]