Archiv pro rubriku: Aktuality

Kratší pracovní úvazky – výhody nebo nevýhody?

Nechci tvrdit, že by pracovní poměry na kratší pracovní dobu mohly vyřešit nedostatek zaměstnanců, ale jejich sjednávání by mohlo alespoň částečně napomoci. Jak vyplývá z údajů Eurostatu má u nás jen desetina zaměstnaných žen a dvě procenta mužů kratší pracovní úvazky. V EU je to jedna třetina žen a devět procent mužů. Důvody pro kratší […]

Pozvánka na kulatý stůl Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vážení čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na kulatý stůl Stálé konference českého práva. Tentokrát bude kulatý stůl na téma Ochrana osobních údajů (GDPR). Záštitu nad tímto kulatým stolem převzali prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy a JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR. KDY: 21. 2. 2018 od 9:00 do 13:00 […]

Může stát podporovat manželství?

Ve dnech 12. až 18. února 2018 probíhá po celé zemi a možná i v dalších zemích světa aktivita nazvaná Národní týden manželství. Zájemci zajisté vyhledají na jiných místech informace o důvodech, jež spolky a iniciativy vedou k podpoře této odvěké instituce. Koneckonců i Unie rodinných advokátů se do akce zapojila, neboť manželství jako základní stavební kámen […]

Jak získat nové pracovníky

K tématu dnešního blogu jsem byl inspirován nejen zprávami ze sdělovacích prostředků, ale i současnou ekonomickou situací: firmy hledají pracovníky. Např. v Hospodářských novinách ze začátku roku se dočteme: Situace na trhu práce došla tak daleko, že řada podniků musí odmítat nové zakázky, aby bylo možné uspokojit alespoň zákazníky, kteří si zboží objednali dříve. K takovému kroku […]

6 klobouků (pro vaše seminární a dizertační práce)

Libor Friedel V roce 1981 běžel v tehdejší Československé televizi soutěžní pořad „Šest ran do klobouku“. Pořad uváděl moderátor Pavel Lukeš. Matně si na tu soutěž pamatuji, ale jako „gymplák ve třeťáku“ jsem měl jiné starosti. V roce 1985 vydal Edward de Bono knihu Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. Překlad do češtiny vyšel v roce […]

Hospodářská kriminalita a její nejrozšířenější případy

Pojem „hospodářská kriminalita“, který můžeme nalézt v policejních statistikách, se vztahuje k trestným činům proti majetku a hospodářským trestným činům, zakotveným v hlavě páté, resp. v hlavě šesté současného trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb.). Jejich společným jmenovatelem je chráněný zájem na zachování základních hodnot svobodného tržního hospodářství a férového podnikatelského prostředí. V tomto krátkém článku Ústavu práva a právní […]

Jsou elektronické daně v ČR možné v budoucnu?

Čerstvě jmenovaná ministryně financí v nové vládě JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., představila své priority pro řízení rezortu financí v nadcházejících čtyřech letech. Proč by nebylo v budoucnu možné také v České republice mít elektronický systém správy a výběru daní, když něco podobného už funguje v jiných zemích? Stačí se podívat například na sever Evropy.  Malé Estonsko, které nyní právě […]

Bude na Pražském hradě 5 let národní hrdina nebo hulvát?

Tak to je otázka, odpověď na níž je jasná již nyní. Pro jedněch 50% národa to bude varianta první a pro druhých 50% bude odpovědí to druhé. V meziprostoru bude ještě přítomna nepatrná, ale tušená malá skupina jakési „šedé zóny“, která tvoří průnik mezi hlavními dvěma skupinami, ale na tom zásadním, že pro jedny bude […]

Bez debat do debaty

Historie prezidentských debat ve formátu, v jakém je známe dnes, je asi vcelku úspěšně možné datovat do roku 1960, kdy spolu v televizi debatovali J.F.Kennedy a R.Nixon. Historie podobných politických klání je ale mnohem starší, nicméně začíná, jak se dá čekat v USA. V roce 1858 tak například proběhla série sedmi debat mezi tehdejšími konkurenty v boji o senátorské […]

Právo na vlastní názor

V médiích jsem se dočetla, že prezidentské volby rozdělují společnost. Nemyslím si to, stejně jako se nedomnívám, že společnost rozděluje libovolný jednotlivec, kandidát, prezident, král, spisovatel, sportovec, vševěd či jedna jediná veličina, jíž se často tato kouzelná schopnost připisuje. Společnost je prostě rozdělena, co svět světem stojí, a jednotlivé skupiny se sdružují podle zájmů, zálib, hodnotových […]