Archiv pro rubriku: Aktuality

TÉMA: MIGRAČNÍ KVÓTY – honba za hlasy voličů

Nejsem nesoudný a vím, že jsou jisté oblasti a problémy, jejichž řešení vysoce překračuje možnosti jednotlivce a v mém případě i schopnost je vůbec identifikovat a správně analyzovat a mít na ně posléze vytříbený názor. Nemyslím si, že je všespásné řešení kvót pro rozdělování migrantů, ale na druhou stranu si ani nemyslím, že to jako […]

V dohodě o provedení práce bez odměny

Žádný zaměstnanec, který pracuje podle dohody o provedení práce, se nemusí obávat, že za tuto práci nedostane odměnu. Titulek dnešního blogu jen vyjadřuje skutečnost, která je jednou ze základních změn v zákoně o zaměstnanosti (ZOZ – č. 435/2004 Sb.) Jeho účinnost nastane 29. července 2017 podle zákona č. 206/2017 Sb. Jen polovina minimální mzdy Existence […]

NOVÉ DĚTI JSOU V MENŠÍM POČTU VÝROBNÍMI JEDNOTKAMI, NEŽ BYLY STARÉ DĚTI

Dostal jsem nedávno otázku, jak to je to vlastně s člověkem jako výrobní jednotkou, která spotřebovává zboží a služby a jak to souvisí. Nejsem ekonom, ale pár vět mě k tématu napadlo. I když neřeknu nic převratného, co bychom nevěděli, myslím, že bychom si je měli opakovat, neboť jednak opakování je matkou moudrosti a jednak budou za […]

Státní symboly ČR: Jejich historie a význam

Po sérii článků k Ústavě USA jsem v reakcích čtenářů mimo jiné zaregistroval i drobné popíchnutí ve smyslu, proč se věnovat textu ze země a časů tak vzdálených, když bychom se měli spíše věnovat ústavě naší. Necítím se být natolik povolaným, abych mohl na blog ústavu přispívat svými příspěvky na téma stávajících neuralgických bodů ústavního pořádku […]

Studujte program LL.M. Korporátní právo!

Vážení přátelé, milí zájemci o studium, Letos v květnu Ústav práva a právní vědy oslavil 14 let tradice a zároveň i 7 let od otevření úspěšného programu LL.M. Korporátní právo. Tento program má takto dlouhou tradici právě díky atraktivitě předmětů, které u nás vyučují přední odborníci, jmenovitě pražský přední advokát JUDr. Petr Toman, LL.M., akademik a soudce […]

Jedna cigareta za padesát tisíc korun

            Od 31. května letošního roku nabývá účinnosti nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek č. 65/2017 Sb. (dále „nový zákon“). Spolu se zákoníkem práce (dále ZP) vytváří podmínky pro to, aby na pracovištích zaměstnanci nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje. Zákaz kouření na pracovišti             Kouření na […]

K povinnosti prezidenta přijmout demisi předsedy vlády

Před několika dny podal předseda vlády prezidentu republiky demisi, kterou považoval za demisi celé vlády. Nakonec demisi stáhl. V době, kdy píši tento článek, se řeší již jiná otázka, a to otázka odvolání ministra financí Andreje Babiše, které předseda vlády prezidentovi republiky navrhl. Bylo nicméně zajímavé sledovat vyjádření některých ústavních právníků i poučených laiků z řad […]

Moderní choroby a pracovněprávní důsledky

Moderní doba přináší s rozvíjející se technikou i negativní stránky. Zejména práce v oblasti komunikační technologie, náročná činnost manažerů a vedoucích zaměstnanců při řízení lidí a v neposlední řadě i monotónní administrativní úkony zanechávají stopy na zdraví zaměstnanců, často i s trvalými následky. Nemoci a práce s počítačem       Mezi vážná poškození zdraví patří onemocnění vyplývající z práce s počítačem. […]

Impeachment III. a jejich skutečné procesy

Dva prezidenti Bill Clinton (1998) a Andrew Johnson (1868) byli podrobeni celému procesu impeachmentu a u obou nebylo rozhodnuto v Senátu ve prospěch jejich odvolání. Richard Nixon přísně vzato procesem impeachmentu neprošel, byť byly již články jeho provinění sepsány, plénum Sněmovny reprezentantů se k jejich hlasování nedostalo pro jeho předchozí rezignaci.  Johnson Sněmovna reprezentantů se usnesla na […]

Ústav práva vydává v koedici s ČAKem Soudničky od JUDr. Jouzy

Dovolujeme si vás informovat, že na trh byla uvedena knižní novinka Soudničky od uznávaného právníka JUDr. Ladislava Jouzy, předního odborníka a zároveň právníka roku 2016 v oblasti pracovního práva, advokáta, rozhodce pracovněprávních sporů a člena správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Knihu vydává ve spolupráci s Českou advokátní komorou, největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České […]