Jedna cigareta za padesát tisíc korun

            Od 31. května letošního roku nabývá účinnosti nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek č. 65/2017 Sb. (dále „nový zákon“). Spolu se zákoníkem práce (dále ZP) vytváří podmínky pro to, aby na pracovištích zaměstnanci nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje. Zákaz kouření na pracovišti             Kouření na […]

K povinnosti prezidenta přijmout demisi předsedy vlády

Před několika dny podal předseda vlády prezidentu republiky demisi, kterou považoval za demisi celé vlády. Nakonec demisi stáhl. V době, kdy píši tento článek, se řeší již jiná otázka, a to otázka odvolání ministra financí Andreje Babiše, které předseda vlády prezidentovi republiky navrhl. Bylo nicméně zajímavé sledovat vyjádření některých ústavních právníků i poučených laiků z řad […]

Moderní choroby a pracovněprávní důsledky

Moderní doba přináší s rozvíjející se technikou i negativní stránky. Zejména práce v oblasti komunikační technologie, náročná činnost manažerů a vedoucích zaměstnanců při řízení lidí a v neposlední řadě i monotónní administrativní úkony zanechávají stopy na zdraví zaměstnanců, často i s trvalými následky. Nemoci a práce s počítačem       Mezi vážná poškození zdraví patří onemocnění vyplývající z práce s počítačem. […]

Impeachment III. a jejich skutečné procesy

Dva prezidenti Bill Clinton (1998) a Andrew Johnson (1868) byli podrobeni celému procesu impeachmentu a u obou nebylo rozhodnuto v Senátu ve prospěch jejich odvolání. Richard Nixon přísně vzato procesem impeachmentu neprošel, byť byly již články jeho provinění sepsány, plénum Sněmovny reprezentantů se k jejich hlasování nedostalo pro jeho předchozí rezignaci.  Johnson Sněmovna reprezentantů se usnesla na […]

Ústav práva vydává v koedici s ČAKem Soudničky od JUDr. Jouzy

Dovolujeme si vás informovat, že na trh byla uvedena knižní novinka Soudničky od uznávaného právníka JUDr. Ladislava Jouzy, předního odborníka a zároveň právníka roku 2016 v oblasti pracovního práva, advokáta, rozhodce pracovněprávních sporů a člena správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Knihu vydává ve spolupráci s Českou advokátní komorou, největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České […]

Studium MBA & LL.M. na Ústavu prověřené tradicí 12 let

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. se zabývá vzdělávacími programy především pro manažery, a to ve všech odvětvích, jako jsou profesní studia MBA, LL.M. aj. Ústav byl založen zakládací smlouvou k datu 28. října v roce 2004, jako výraz sounáležitosti s prvorepublikovou masarykovskou tradicí, a v lednu následujícího roku byl Ústav práva a právní vědy, o.p.s. zapsán do rejstříku obecně […]

Zápis ke studiu našich nových studentů jarního cyklu 2017/2018

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se pro velký zájem o studijní programy nabízené Ústavem práva a právní vědy, o. p. s. konal další Zápis ke studiu. Jsme velice potěšeni zájmem o vzdělávání na naší instituci a přejeme všem studentům, aby se jim studium profesních programů líbilo a vytěžili z něj pro sebe maximum. Krátký fotoreport z […]

Impeachement

Impeachment II: Proces svrhnutí prezidenta

Historicky vzato je vlastně impeachment prezidenta v USA celkem nepravděpodobná událost. Zvlášť to vyniká ve srovnání s tím, že od roku 1841 třetina ze všech mužů, kteří vykonávali úřad prezidenta USA, buď zemřeli ve funkci přirozenou smrtí (4), byli zavražděni (4), rezignovali (1) anebo dočasně nebyli schopni svou funkci vykonávat, ale ani jeden z nich nikdy nebyl zbaven […]

Zmizelo zrezivělé britské lešení aneb O Brexitu

I když světem hýbe aktuálně petrohradský a stockholmský teroristický čin a vedle toho bombardování Sýrie ze strany USA, není od věci podívat se to, jak nám začala probíhat jednání o Brexitu a co se dá ze začátku těchto jednání dedukovat pro jejich i naši budoucnost. V reportáži ČT 24 zpravodajství 2. 4. 2017 ve 22 hod. […]