K povinnosti prezidenta přijmout demisi předsedy vlády

Začátkem května tohoto roku zamýšlel předseda vlády podat prezidentu republiky svoji (a podle přesvědčení tedy i demisi celé vlády) demisi podle čl. 73 odst. 1 Ústavy. Nakonec se tak sice nestalo, bylo nicméně zajímavé monitorovat vyjádření řady ústavních právníků i poučených laiků z řad novinářské obce, jak nahlížejí na jednání prezidenta republiky, který v nastalé […]

ZE SOUDNÍ SÍNĚ: § Lidumilové

„Tak kolik nám přidáte?“ zaburácel údržbář Semrád a vešel do nástrojárny. „Co se to zase děje,“ odpověděla jen tak pro sebe na strohou výzvu soustružnice Anastázie. „Kdosi zase s batohem na zádech vystál frontu na kotlíkový příspěvek?“ Docela trefně charakterizovala situaci. V nástrojárně se totiž vybíralo téměř na všechno a oslavovaly se nejrůznější události. Posvícení […]

RODINNÉ PRÁVO: Bičem na soudce, na děti či na rodiče?

Koncem srpna 2017 prošla bez většího zájmu veřejnosti novela zákona č. 292/2013 Sb., která doplnila § 471 odst. 2. Citované ustanovení říkalo, že ve věcech péče soudu o nezletilé děti rozhoduje soud s největším urychlením. Tato obecná formulace se našich zákonodárcům nezdála dostačující, proto nově má soud povinnost skončit věc do šesti měsíců od zahájení řízení, […]

Dohodnutá osoba aneb Rozhodčí doložky arbitrážních center 5 let po novele

V právní praxi rozhodčího řízení došlo novelou zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „RozŘ“), novelou provedenou zákonem č. 19/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2012, k zavedení institutu tzv. dohodnuté osoby, v zahraniční literatuře označované jako appointing authority (dále jen „Novela“). […]

Proč si v USA vlastně zvolili za prezidenta Donalda Trumpa?

Loni 8. listopadu se úspěšný podnikatel, spisovatel a miliardář Donald John Trump stal, přes všechny možné opačné předpovědi, 45. prezidentem USA. Pokusme se s ročním odstupem najít odpovědi na některé otázky, které se týkají důvodů tohoto vítězství a jeho dopadu na roli prezidenta USA. Bylo to to nejpřekvapivější vítezství voleb v USA? Asi ne zcela – také […]

Ilumináti – (ne)viditelní lidé

Tak, jak postupuje globální svět dopředu (nebo dozadu, to je otázka úlu pohledu), hovoří se stále více o tom, kdo tento svět ovládá, zda jsou to lokální vládci autokratického nebo demokratického zaměření, nebo zda je svět ovládán jaksi shora několika vyvolenými, anebo více skupinami lokálních či globálních vyvolených. Často se nazývají jako „ilumináti“. Iluminismus je […]

TÉMA: MIGRAČNÍ KVÓTY – honba za hlasy voličů

Nejsem nesoudný a vím, že jsou jisté oblasti a problémy, jejichž řešení vysoce překračuje možnosti jednotlivce a v mém případě i schopnost je vůbec identifikovat a správně analyzovat a mít na ně posléze vytříbený názor. Nemyslím si, že je všespásné řešení kvót pro rozdělování migrantů, ale na druhou stranu si ani nemyslím, že to jako […]

V dohodě o provedení práce bez odměny

Žádný zaměstnanec, který pracuje podle dohody o provedení práce, se nemusí obávat, že za tuto práci nedostane odměnu. Titulek dnešního blogu jen vyjadřuje skutečnost, která je jednou ze základních změn v zákoně o zaměstnanosti (ZOZ – č. 435/2004 Sb.) Jeho účinnost nastane 29. července 2017 podle zákona č. 206/2017 Sb. Jen polovina minimální mzdy Existence […]

NOVÉ DĚTI JSOU V MENŠÍM POČTU VÝROBNÍMI JEDNOTKAMI, NEŽ BYLY STARÉ DĚTI

Dostal jsem nedávno otázku, jak to je to vlastně s člověkem jako výrobní jednotkou, která spotřebovává zboží a služby a jak to souvisí. Nejsem ekonom, ale pár vět mě k tématu napadlo. I když neřeknu nic převratného, co bychom nevěděli, myslím, že bychom si je měli opakovat, neboť jednak opakování je matkou moudrosti a jednak budou za […]

Státní symboly ČR: Jejich historie a význam

Po sérii článků k Ústavě USA jsem v reakcích čtenářů mimo jiné zaregistroval i drobné popíchnutí ve smyslu, proč se věnovat textu ze země a časů tak vzdálených, když bychom se měli spíše věnovat ústavě naší. Necítím se být natolik povolaným, abych mohl na blog ústavu přispívat svými příspěvky na téma stávajících neuralgických bodů ústavního pořádku […]