6 klobouků (pro vaše seminární a dizertační práce)

Libor Friedel V roce 1981 běžel v tehdejší Československé televizi soutěžní pořad „Šest ran do klobouku“. Pořad uváděl moderátor Pavel Lukeš. Matně si na tu soutěž pamatuji, ale jako „gymplák ve třeťáku“ jsem měl jiné starosti. V roce 1985 vydal Edward de Bono knihu Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. Překlad do češtiny vyšel v roce […]

Hospodářská kriminalita a její nejrozšířenější případy

Pojem „hospodářská kriminalita“, který můžeme nalézt v policejních statistikách, se vztahuje k trestným činům proti majetku a hospodářským trestným činům, zakotveným v hlavě páté, resp. v hlavě šesté současného trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb.). Jejich společným jmenovatelem je chráněný zájem na zachování základních hodnot svobodného tržního hospodářství a férového podnikatelského prostředí. V tomto krátkém článku Ústavu práva a právní […]

Jsou elektronické daně v ČR možné v budoucnu?

Čerstvě jmenovaná ministryně financí v nové vládě JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., představila své priority pro řízení rezortu financí v nadcházejících čtyřech letech. Proč by nebylo v budoucnu možné také v České republice mít elektronický systém správy a výběru daní, když něco podobného už funguje v jiných zemích? Stačí se podívat například na sever Evropy.  Malé Estonsko, které nyní právě […]

Bude na Pražském hradě 5 let národní hrdina nebo hulvát?

Tak to je otázka, odpověď na níž je jasná již nyní. Pro jedněch 50% národa to bude varianta první a pro druhých 50% bude odpovědí to druhé. V meziprostoru bude ještě přítomna nepatrná, ale tušená malá skupina jakési „šedé zóny“, která tvoří průnik mezi hlavními dvěma skupinami, ale na tom zásadním, že pro jedny bude […]

Bez debat do debaty

Historie prezidentských debat ve formátu, v jakém je známe dnes, je asi vcelku úspěšně možné datovat do roku 1960, kdy spolu v televizi debatovali J.F.Kennedy a R.Nixon. Historie podobných politických klání je ale mnohem starší, nicméně začíná, jak se dá čekat v USA. V roce 1858 tak například proběhla série sedmi debat mezi tehdejšími konkurenty v boji o senátorské […]

Právo na vlastní názor

V médiích jsem se dočetla, že prezidentské volby rozdělují společnost. Nemyslím si to, stejně jako se nedomnívám, že společnost rozděluje libovolný jednotlivec, kandidát, prezident, král, spisovatel, sportovec, vševěd či jedna jediná veličina, jíž se často tato kouzelná schopnost připisuje. Společnost je prostě rozdělena, co svět světem stojí, a jednotlivé skupiny se sdružují podle zájmů, zálib, hodnotových […]

Ježíšova rodina před soudem II. – Soudní spor o Ježíšova bratra

Můj poslední příspěvek do blogu Ústavu byl možná trochu zmatečně nazván Ježíšova rodina před soudem, přičemž tam vlastně o Ježíšově rodině moc psáno nebylo a o soudu snad ještě méně. Myslím, že ani tentokrát tomu nebude jinak – ale alespoň se dostaneme k té kýžené Ježíšově rodině a k jednomu soudnímu sporu o podvrh, který se […]

Pracovní volno k péči o dlouhodobě nemocné

Důvody pro poskytnutí placeného pracovního volna se od 1. června 2018 podstatně rozšiřují. Tímto dnem nabývá účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (zákon č. 310/2017 Sb.), která zavádí tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít zaměstnanec (pojištěnec), který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí. Podmínkou je, […]

Je možné zavedení e-governmentu v České republice?

E-government neboli elektronická veřejná správa znamená komplexní proces zavádění moderních technologií, které změní nastavené procesy, včetně vnitřních a vnějších vztahů, při výkonu veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy. Problematiku e-governmentu intenzivně rozebíráme na předmětech v příslušných programech MBA studia.

Daňová optimalizace v roce 2018 – co se chystá?

Daňovou optimalizací rozumíme snahu podnikatelů snížit základ daně a tedy svou daňovou  povinnost cestou kombinace různých úkonů, které mohou být jednotlivě samy o sobě legální, ale ve svém souhrnu vedou k nežádoucím daňovým únikům. Je to jednoznačně negativní jev, protože výpadek příjmů ve státním rozpočtu představuje ztrátu pro výkonnost celého  národního hospodářství. V konečném důsledku tak poškodí nejen veřejnou sféru, ale […]