Tisk

13.3. 2012 Obchodní právo - korporace ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR

Na úterý 13.3. 2012 jsme pro Vás v Paláci Konvikt připravili další zajímavý seminář, tentokrát opět z oblasti práva. Pokud Vás zajímá problematika obchodního práva a korporací, je tento seminář určen právě Vám.

 

Datum a místo

Název semináře:                          Obchodní právo - korporace ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR
Datum konání semináře:            13.3. 2012
Čas konání:                                    9:30 - 14:15 hod.  (diskuze do 15:00 hod.)
Místo konání semináře:               Palác Konvikt, Konviktská 24, Praha 1, 110 00
 

Program semináře

 

1. Obecná ustanovení o obchodních korporacích (teoretický základ)

- pojem, kategorizace, založení, vznik, vklad, správa vkladu, podíl, zakladatelé a společníci, zákonná omezení

- jednání podnikatele se zaměřením na obchodní korporace – statutární orgán, zákonné

zastoupení, smluvní zastoupení, prokura

2. Osobní obchodní společnosti

- veřejná obchodní společnost

- komanditní společnost

3. Společnost s ručením omezeným

-právní a majetková charakteristika, založení, vznik

-statutární orgán: vznik a zánik funkce, vnitřní a vnější působnost – základní práva a 

povinnosti, důsledky překročení působnosti, nárok na odměnu, vztah jednatele a zákonného

zástupce ve smyslu § 15 ObchZ (tzv. souběh funkcí), aktuální úprava podle § 66d ObchZ, jednání s péčí řádného hospodáře 

-valná hromada: vymezení pojmu, působnost (obligatorní, fakultativní, atrahovaná), rozhodování mimo valnou hromadu, svolávání valné hromady, charakter pozvánky a charakter usnesení, neplatnost usnesení

-práva a povinnosti společníků: práva majetková a nemajetková, povinnosti majetkové a nemajetkové

-judikatura k dalším otázkám spojeným s existencí společnosti

4. Akciová společnost

-právní a majetková charakteristika, založení, vznik

-statutární orgán: vznik a zánik funkce, vnitřní a vnější působnost – základní práva a povinnosti, důsledky překročení působnosti, nárok na odměnu, specifika právní úpravy ve srovnání se statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným, vztah představenstva a valné hromady, dozorčí rady a akcionářů

-valná hromada: vymezení pojmu, působnost, osoby oprávněné ke svolání, práva a povinnosti akcionáře na valné hromadě, charakter usnesení, neplatnost usnesení

-judikatura k dalším otázkám spojeným s existencí společnosti

Lektor

 

doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D

Lektorka absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, na jejíž katedře obchodního práva obhájila disertační a habilitační práci. Od roku 1993 působí jako pedagožka na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; v současné době zastává funkci vedoucí katedry obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, dříve rovněž funkci proděkanky pro studijní a pedagogické záležitosti PF UP a dále funkci prorektorky UP pro organizaci a řízení. Je členkou kolegia děkanky, oborové rady a vědecké rady PF UP. Externě spolupracuje s řadou advokátních kanceláří, přednáší pro odbornou i laickou veřejnost. Je rozhodkyní Společnosti pro rozhodčí řízení, a. s., členkou rozkladové komise pro veřejné zakázky ÚOHS v Brně a externí examinátorkou BIBS v Brně.    

Organizační informace:

K disposici omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti realizujete vyplněním přihlášky, naskenováním a zasláním e-mailem na seminare@ustavprava.cz Konkrétní dotazy na seminář zodpovíme na čísle 224 247 011.

Účastnický poplatek 2.000,- Kč + 20% DPH zahrnuje studijní materiál a občerstvení. Měl by být uhrazen nejpozději dva dny před konáním semináře na č.ú.: 195341605/0300. Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby. Na seminář přineste prosím doklad o zaplacení přihlášky.

Daňový doklad bude předán při prezenci. Během akce není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.


Přihláška:

Přihláška na seminář je ke stažení zde... 

 

zpět na Semináře

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X