Tisk

Fungování obchodního rejstříku po 1. 1. 2014

16.1.2014

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Vážení studenti, vážení čtenáři,

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. Vás informuje o současném stavu zápisů do obchodního rejstříku, jejichž úprava se s účinností zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, mění.

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Nová zákonná úprava s sebou přináší nutné změny Informačního systému obchodního rejstříku (dále jen ISROR). Od 1. 1. 2014 dojde podle sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky k postupnému nasazování úprav systému s důrazem na zajištění funkcionality formulářů pro podání prvozápisů a změn v obchodním rejstříku na stránkách Ministerstva spravedlnosti, tak jak předpokládá nařízení vlády č. 351/2012 Sb. ze dne 16. 10. 2013. V rámci první etapy nastanou pro veřejnost následující změny a omezení:

  • Ke dni 31. 12. 2013 byla ukončena platnost formulářů ve formátu ZFO a PDF.
  • Ke dni 31. 12. 2013 došlo k automatickému vymazání dat rozpracovaných inteligentních formulářů na stránkách justice.cz.
  •  Ve dnech 1. 1. 2014 – 5. 1. 2014 nebudou dostupné na internetu inteligentní formuláře pro zápis do obchodního rejstříku.
  • Od 6. 1. 2014 jsou na www.justice.cz dostupné nové inteligentní formuláře rozšířené o možnost zápisu nových právních forem a rozšířené o skutečnosti dle nové legislativy. Návrhy lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Ať už je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
  • Výpisy z internetové části budou poskytovány bez omezení.

Systém bude schopný pracovat ve stávajícím režimu a ve větší míře se nenaruší chod soudů v rozsahu vyhotovování výpisu z rejstříku a poskytování informací veřejnosti prostřednictvím veřejné části systému.

Z důvodů velkého objemu změn systému ISROR v kontextu NOZ je celkový proces kompletního upgradu rozpracován do čtyř etap s celkovou odhadovanou dobou realizace 7-9 měsíců. Po tuto dobu bude systém ISROR pracovat v přechodném režimu ve kterém se mohou projevovat některá omezení.

Podle sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky lze předpokládat, že cca v prvních 5 měsících mohou nastat určitá omezení v rámci zpracovávání jednotlivých požadavků. Z toho důvodu bude ze strany Ministerstva spravedlnosti rozšířena uživatelská podpora přímo pro tyto případy, která pomůže veřejnosti s problémy, jež se v rámci systému mohou v souvislosti s novou úpravou vyskytovat. O této pomoci Vás budeme informovat.

Příklad omezení v aplikaci ISROR v době přechodného režimu:

  • Údaje, které lze zapsat do textu mohou být zapisovány (z již upravených IF „překládány“) do „textů“ (za osobu, ostatní skutečnosti)
  • Omezení funkčnosti inteligentního formuláře (pro fúzi, rozdělení, převod)
  • Úpravy v zápisech u některých specifických právních forem fyzických osob podnikajících, tuzemských odštěpných závodů, zahraničních právnických osob
  • Před-registrace názvu obchodní korporace
  • Kvalita poskytovaných dat pro externí odběratele

Shora uvedené kromě jiného znamená, že např. občanská sdružení, vedená v interní a veřejnosti nepřístupné databázi Ministerstva vnitra České republiky, podobně jako jiné subjekty práva, nevedené před 1. 1. 2014 v obchodním rejstříku, které však musí být v OR od 1. 1. 2014 též vedeny, budou do OR s jejich daty „překlopena“ patrně až v září tohoto roku. O postupu tohoto procesu Vás budeme informovat.  

 

V Praze dne 15. 1. 2014

Mgr. Tereza Marková, DiS.

Tajemník Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

 

 

seznam všech článků

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X