Tisk

K důvodnosti podání žaloby, byl-li nárok uhrazen

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 82 odst. 1 o. s. ř.

§ 14 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení


I. Není povinností žalobce v den podání žaloby kontrolovat na bankovním účtu přijetí plnění od žalovaného. Rozhodce má v takovém případě za to, že žaloba, jež byla odeslána tentýž den, jako bylo připsáno na bankovní účet plnění ze strany žalovaného, byla podána důvodně, pokud žalobci toto plnění nebylo žalovaným řádně prokázáno před podáním žaloby či pokud takové plnění žalobce nemohl prokazatelně předpokládat.

II. Žalobce by nesl odpovědnost za nedůvodně zahájené řízení za předpokladu, že by úhrada peněžních prostředků proběhla ještě před odesláním žalobního návrhu, a to v době, u níž lze předpokládat, že je pravidelnou periodou kontroly peněžních prostředků na bankovním účtu. Tato lhůta se však neuplatní, pokud žalovaný žalobci úhradu bezhotovostním platebním stykem prokázal (např. nezpochybnitelným příkazem k úhradě či výpisem z bankovního účtu) či pokud takové plnění žalobce mohl prokazatelně předpokládat.Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 13. listopadu sp. zn. 240/2009.


Odůvodnění:

Žalovaný v řízení namítal, že žaloba nebyla podána důvodně (a že má proto rovněž nárok na plnou náhradu nákladů řízení), když v den, kdy žaloba byla doručena rozhodci, byly na bankovní účet žalobce připsány dluhované peněžní prostředky. Uvedl, že žalobce nese odpovědnost za stav svého bankovního účtu i v den, kdy je řízení zahájeno.

Rozhodce dospěl k závěru, že není povinností žalobce v den podání žaloby kontrolovat na bankovním účtu přijetí plnění od žalovaného. Rozhodce má v takovém případě za to, že žaloba, jež byla odeslána tentýž den, jako bylo připsáno na bankovní účet plnění ze strany žalovaného, byla podána důvodně, pokud žalobci toto plnění nebylo žalovaným řádně prokázáno před podáním žaloby či pokud takové plnění žalobce nemohl prokazatelně předpokládat.

Žalobní návrh je standardně zasílán prostřednictvím České pošty, s.p., okamžik, kdy se žalobní návrh dostane z moci žalobce a okamžik, kdy je zahájeno řízení, tedy není shodný. Řízení je totiž ve smyslu ustanovení § 82 odst. 1 o. s. ř., resp. § 14 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení zahájeno dnem, kdy došel soudu (rozhodčímu soudu, rozhodci) návrh na jeho zahájení.

Otázkou tedy zůstává, kdo nese „odpovědnost za důvodnost zahájení řízení" v případě, kdy v okamžiku, kdy žalobní návrh opustil sféru vlivu žalobce, dluh uhrazen nebyl, ale byl uhrazen v okamžiku zahájení řízení (kdy došel soudu návrh na jeho zahájení).

Za předpokladu, že řízení bylo zahájeno doručením poštovní zásilky rozhodci, má rozhodce za to, že žaloba byla podána důvodně, a to i za předpokladu, že v době transportu zásilky pominuly důvod k podání žaloby.  Specifická situace by nastala, pokud by řízení bylo zahájeno elektronickým podáním, případně doručením žaloby osobně rozhodci.

Rozhodce má ale současně za to, že žalobce by nesl odpovědnost za nedůvodně zahájené řízení za předpokladu, že by úhrada peněžních prostředků proběhla ještě před odesláním žalobního návrhu, a to v době, u níž lze předpokládat, že je pravidelnou periodou kontroly peněžních prostředků na bankovním účtu. Tato lhůta se však neuplatní, pokud žalovaný žalobci úhradu bezhotovostním platebním stykem prokázal (např. nezpochybnitelným příkazem k úhradě či výpisem z bankovního účtu) či pokud takové plnění žalobce mohl prokazatelně předpokládat.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X