Tisk

K úhradě nákladů řízení v případě zpětvzetí žaloby

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 96 odst. 1 o. s. ř.


Bere-li žalobce žalobní návrh zpět ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 o. s. ř. (aplikovaného přiměřeně podle § 30 zákona o rozhodčím řízení) a současně uplatňuje náhradu nákladů řízení v plném rozsahu, je povinen rozhodci či rozhodčímu soudu prokázat, že žaloba byla vzata zpět v důsledku jednání žalovaného, na které žalobce zpětvzetím žalobě toliko logicky reaguje.  Taková situace nastane zejména tam, kde žalobní návrh byl podán důvodně a po zahájení řízení došlo ke skutečnosti (např. uhrazení dluhu), která zakládá (následnou) nedůvodnost žalobního návrhu. Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 19. února 2010, sp. zn. 38/2010.


Odůvodnění:

Žalobce se v řízení domáhal zaplacení dlužné částky. V průběhu řízení vzal svůj návrh zpět s tím, že mezi účastníky strany došlo k dohodě, a proto bere žalobní návrh zpět. Žalovaný vyslovil se zpětvzetím souhlas.

Podle ustanovení § 96 o. s. ř.  (aplikovaného přiměřeně, § 30 zákona o rozhodčím řízení) platí, že žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. (odst. 1) Dále platí, že je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí. (odst. 2) Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v řízení. (odst. 3).

Rozhodce tedy řízení zastavil.

V konečném rozhodnutí rozhodce musí rozhodnout o nákladech řízení. Na jejich náhradu nemá žádný účastník nárok, jestliže ve smyslu ustanovení § 146 odst. 1 písm. b), resp. c) skončilo řízení smírem, pokud v něm nebylo o náhradě nákladů ujednáno něco jiného, resp. bylo zastaveno. Po procesní stránce nebylo řízení skončeno smírem (i když fakticky pravděpodobně ano). Z hlediska nákladů řízení nastala situace předpokládaná ustanovení písm. c) citovaného paragrafu. Rozhodce byl povinen tedy v souladu ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. zkoumat míru zavinění účastníků řízení.

Zastavení řízení jednoznačně zavinil žalobce, když z procesního hlediska zavinil zastavení řízení zpětvzetím svého návrhu.  Rozhodce má za to, že pro zavinění v tomto kontextu existuje minimálně implicitně vyvratitelná domněnka, podle níž za zastavení řízení nese odpovědnost žalobce, pokud vzal žalobu zpět. Žalobce má nicméně možnost rozhodci prokázat, že žalobu bere zpět pro jednání žalovaného (např. protože žalovaný uhradil svůj dluh po podání žaloby), nebo ukončit řízení smírem. V prvním případě by žalobci náležela plná náhrada nákladů řízení, v druhém by pak žádný z účastníků neměl právo na náhradu nákladů řízení.

V dotčeném případě rozhodl rozhodce o náhradě nákladů řízení ve prospěch žalovaného.

Z výše uvedených důvodů rozhodce uzavírá, že bere-li žalobce žalobní návrh zpět ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 o. s. ř. (aplikovaného přiměřeně podle § 30 zákona o rozhodčím řízení) a současně uplatňuje náhradu nákladů řízení v plném rozsahu, je povinen rozhodci či rozhodčímu soudu prokázat, že žaloba byla vzata zpět v důsledku jednání žalovaného, na které žalobce zpětvzetím žalobě toliko logicky reaguje.  Taková situace nastane zejména tam, kde žalobní návrh byl podán důvodně a po zahájení řízení došlo ke skutečnosti (např. uhrazení dluhu), která zakládá (následnou) nedůvodnost žalobního návrhu.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X