Tisk

Mlčenlivost

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 6 odst. 1, § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení

Není porušením mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, jakož i neveřejnosti řízení ve smyslu § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení, věta druhá, pokud rozhodce sdělí skutečnosti, u nichž je vázán mlčenlivostí, resp. pro něž je zřízen princip neveřejnosti řízení, pracovníku stálého rozhodčího soudu, resp. arbitrážního centra, a to v rozsahu nezbytném k administrativnímu a technickému zajištění rozhodčího řízení. To vše za předpokladu, že dotčený pracovník je smluvně vázán mlčenlivostí o skutečnostech, jež se dozvěděl v souvislosti s výkonem své pracovní pozice.


Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 10. ledna 2010, sp. zn. 8/2010.


Odůvodnění:

Institut mlčenlivosti přímo souvisí s principem neveřejnosti rozhodčí řízení. V mnohých případech je právě široká povinnost mlčenlivosti v řadě aspektů širší než obdobná povinnost soudcovská, základním motivem účastníků řízení pro volbu rozhodčího řízení jako nástroje jejich již vzniklého (smlouva o rozhodci) či v budoucnu vzniklých (rozhodčí doložka) sporů. V takovém případě je zcela legitimním očekáváním, že rozhodce neposkytne o sporu, tak např. i o smluvních ujednáních účastníků řízení, žádné informace, a to žádné třetí osobě. Uvedenou zákonnou povinnost nemůže prolomit ani tzv. zpravodajská licence.

Jediným způsobem prolomení této povinnosti je postup dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, podle něhož mohou rozhodce zprostit mlčenlivosti strany. Jestliže strany rozhodce mlčenlivosti nezprostí, rozhoduje o zproštění mlčenlivosti z vážných důvodů předseda okresního soudu, v jehož obvodu má rozhodce bydliště. Nemá-li rozhodce bydliště na území České republiky, rozhoduje předseda Obvodního soudu pro Prahu 1. Oprávnění stran zprostit rozhodce mlčenlivosti plyne z jejich smluvní volnosti. Zákonné (legální) zmocnění předsedy okresního soudu, v jehož obvodu má rozhodce bydliště, by pak mělo být užíváno jen sporadicky jako ultima ratio, což naznačuje i dikce zákonné věty, kdy se vyžadují k takovému postupu vážné důvody. Rozhodce nelze bez dalšího zbavovat mlčenlivost jen pro účely řízení o zrušení rozhodčího nálezu, pokud se tak účastníci rozhodčího řízení před obecným soudem nedohodnou.

Jak uvádí doktrinální literatura: „Aktivně legitimován k žádosti o nahrazení souhlasu stran rozhodnutím předsedy příslušného okresního soudu je v prvé řadě rozhodce sám, stejně jako kterýkoliv z účastníků nebo kdokoliv, v jehož prospěch má být udělen souhlas s poskytnutím informací. Vzhledem k tomu, že se v případě rozhodování ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 věta druhá nejedná o řízení ve smyslu OSŘ a jde výlučně o zvláštní formu podpůrné role soudů v souvislosti s řízením před rozhodci, pak ani zákon (o rozhodčím řízení) neomezuje oprávnění k podání žádosti (tedy jakousi „kvaziaktivní legitimaci") výlučně na účastníky řízení, ačkoliv právě z jejich strany lze takovou žádost obvykle očekávat, nebo na určitý omezený okruh osob. O udělení souhlasu mohou požádat například též orgány činné v trestním řízení, má-li být informací ohledně průběhu a výsledku řízení před rozhodci využito v trestním řízení apod., přičemž o zproštění mlčenlivostí může požádat, jak již bylo výše konstatováno, rovněž rozhodce (příp. rozhodci)." (BĚLOHLÁVEK, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Praha: C. H. Beck, 2004, ISBN: 80-7179-629-8, s. 72.).

Z druhé strany je však třeba připustit, aby rozhodce o nezbytných skutečnostech mohl informovat svůj administrativní aparát, avšak toliko v nezbytném rozsahu a jen za předpokladu, že i tento administrativní aparát je vázán minimálně smluvní mlčenlivostí.

Proto má rozhodce za to, že není porušením mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, jakož i neveřejnosti řízení ve smyslu § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení, věta druhá, pokud rozhodce sdělí skutečnosti, u nichž je vázán mlčenlivostí, resp. pro něž je zřízen princip neveřejnosti řízení, pracovníku stálého rozhodčího soudu, resp. arbitrážního centra, a to v rozsahu nezbytném k administrativnímu a technickému zajištění rozhodčího řízení. To vše za předpokladu, že dotčený pracovník je smluvně vázán mlčenlivostí o skutečnostech, jež se dozvěděl v souvislosti s výkonem své pracovní pozice.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X