Tisk

Povinnost mlčenlivosti rozhodce

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 6, 19 zákona o rozhodčím řízení


§ 12 odst. 3 obč. zák.

I. Tzv. zpravodajská licence ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 obč. zák. nemůže prolomit povinnost rozhodce zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyl této povinnosti zproštěn (§ 6 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení). Tzv. zpravodajskou licencí rovněž nemůže být porušen základní princip rozhodčího řízení, a to neveřejnost (§ 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení).

II. Rozhodce nelze v řízení o zrušení rozhodčího nálezu dle § 31 zákona o rozhodčím řízení vyslýchat jako svědka.


Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 26. října 2009, sp. zn. 224/2009.Odůvodnění:

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení jsou rozhodci povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni. Na uvedené ustanovení je potřeba pohlížet obezřetně, a to i v souvislosti s ustanovením § 19 odst. 3 in fine zákona o rozhodčím řízení, podle něhož je řízení vždy neveřejné.

Lze totiž předpokládat, že jednou z pohnutek účastníků rozhodčího řízení, proč se rozhodli řešit své spory před rozhodcem, je právě jeho neveřejnost, kdy „za zavřenými dveřmi" může být předmětem jednání např. obchodní tajemství, know how apod. Zákonem stanovená mlčenlivost není běžnou součástí našeho právního řádu - zákonodárce s tímto institutem šetří (např. advokáti apod.), je tedy třeba vůli zákonodárce respektovat a prolamovat mlčenlivost pouze za předpokladu, že jsou k tomu dány zákonné předpoklady a jejich splnění řádně prokázáno. V případě rozhodce je třeba brát v úvahu, že k takovému zproštění ze strany obecného soudu musí být dány vážné důvody.

Za vážné důvody v žádném případě nelze považovat tzv. zpravodajskou licenci ve smyslu obč. zák., když média sice v demokratické společnosti mají svou nezastupitelnou roli, jejich činnost však nemůže bezbřeze zasahovat do práv soukromoprávních subjektů.

Tzv. zpravodajská licence ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 obč. zák. nemůže prolomit povinnost rozhodce zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyl této povinnosti zproštěn (§ 6 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení). Tzv. zpravodajskou licencí rovněž nemůže být porušen základní princip rozhodčího řízení, a to neveřejnost (§ 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení).

Rozhodce nelze v řízení o zrušení rozhodčího nálezu dle § 31 zákona o rozhodčím řízení vyslýchat jako svědka. Činnost rozhodce v rozhodčím řízení spočívá v subjektivním právním posouzení konkrétní právní věci. Pokud je rozhodnutí obecného soudu věcí právního posouzení, platí zásada iura novit curia. Rozhodce svůj právní názor vyjádřil v rozhodčím nálezu, případně jiném rozhodnutí, jímž se rozhodčí řízení končí, a je nepřijatelné, aby své rozhodnutí interpretoval, případně dokonce obhajoval. Nadto je rozhodce vázán mlčenlivostí.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X