Tisk

Provádění důkazů

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 120 odst. 1 o. s. ř.

§ 20 odst. 1 a 2 zákona o rozhodčím řízení

V rozhodčím řízení má institut svědecké výpovědi zcela marginální postavení a rozhodnutí rozhodce o neprovedení důkazu výslechem svědka je předvídatelným rozhodnutím. Podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení mohou rozhodci vyslýchat svědky, znalce a strany, jen když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnout výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty. Rozhodce tedy nedisponuje žádným donucovacím nástrojem. Tato vlastnost všech důkazních prostředků, ve spojení s absencí trestněprávních důsledků v případě křivé výpovědi, upozaďuje význam institutu svědecké výpovědi v rozhodčím řízení. Jinak řečeno, pokud se svědek k rozhodci vůbec dostaví, není jeho křivá výpověď sankcionována trestněprávními předpisy.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 23. března 2010, sp. zn. 54/2010.

Odůvodnění:

Žalobce se v řízení domáhal provedení důkazu svědeckou výpověď, přičemž k výzvě rozhodce sdělil, že svědkovu výpověď lze nahradit i čestným prohlášením, žalobce však preferuje důkazní prostředek ve formě svědecké výpovědi.

Rozhodce vyzval žalobce, aby předložil čestné prohlášení navrhovaného svědka, když jeho výslech má pramalou vypovídací hodnotu, jestliže, pokud už se svědek k samotnému ústnímu jednání vůbec dostaví (lze předpokládat, že ano, když jej navrhuje účastník, v jehož prospěch má vypovídat), není při výslechu „pod přísahou" a případnou nepravdivou výpovědí nenaplní skutkovou podstatu trestného činu křivé výpovědi, v důsledku čehož je význam v procesualistice jinak významného institutu svědecké výpovědi v rozhodčí řízení značně relativizován.

Vzhledem k tomu, že vyjádření svědka lze zachytit i prostřednictvím čestného prohlášení, jevilo by se nařízení ústního jednání toliko za účelem provedení dokazování výslechem svědka jako nadbytečné a nehospodárné.  Rovněž lze mít za to, že žalobci není nijak odjímáno jeho právo, aby věc byla před rozhodce projednána. Samotná oprávnění věc projednat je konzumováno již samotným navržením důkazu, je zcela v gesci rozhodce, který z řádně navržených důkazů provede. Podle ustanovení § 120 odst. 1 o. s. ř. (aplikovaného přiměřeně podle § 30 zákona o rozhodčím řízení) jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

Rozhodce by sice mohl provést dožádání ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, podle něhož procesní úkony, které nemohou rozhodci sami provést, provede na jejich dožádání soud; soud je povinen dožádání vyhovět, nejde-li o procesní úkon podle zákona nepřípustný. Soud přitom učiní všechna rozhodnutí, která jsou k provedení dožádání potřebná. Využití institutu dožádání, jež nadto průběh rozhodčího řízení časově zatíží, by však bylo nejen časové náročné a nehospodárné, ale v posuzovaném případě s přihlédnutím ke všem okolnostem případu i nadbytečné.

Z výše uvedených má rozhodce za to, že institut svědecké výpovědi má v rozhodčím řízení zcela marginální postavení a rozhodnutí rozhodce o neprovedení důkazu výslechem svědka je předvídatelným rozhodnutím. Podle ustanovení § 20 odst. 1 mohou rozhodci vyslýchat svědky, znalce a strany, jen když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnout výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty. Rozhodce tedy nedisponuje žádným donucovacím nástrojem. Tato vlastnost všech důkazních prostředků, ve spojení s absencí trestněprávních důsledků v případě křivé výpovědi, upozaďuje význam institutu svědecké výpovědi v rozhodčím řízení. Jinak řečeno, pokud se svědek k rozhodci vůbec dostaví, není jeho křivá výpověď sankcionována trestněprávními předpisy.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X