Tisk

Rovnost účastníků řízení Postup bez zbytečných formalit

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 19, 31 zákona o rozhodčím řízení

I. Rozhodce tedy není oprávněn vést řízení zcela libovolně, vždy musí zkoumat, zda (i) strany neuzavřely dohodu ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, (ii) je povinen postupovat bez zbytečných formalit, (iii) je povinen poskytnout stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám a konečně (iv) musí volit takový postup, aby vedl ke zjištění skutkového stavu věci potřebnému pro rozhodnutí sporu.


II. Není bez dalšího porušením rovnosti účastníků v řízení (a tedy ani zrušovacím důvodem ve smyslu § 31 zákona o rozhodčím řízení) pokud rozhodce postupuje v řízení bez zbytečných formalit (§ 19 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení) a účastníka vyzve k doplnění dokazování či opravě zřejmé nesprávnosti telefonicky. O této skutečnosti však musí ve spise učinit úřední záznam.Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 6. června 2010, sp. zn. 102/2010.


Odůvodnění:

Ustanovení § 19 zákona o rozhodčím řízení dává účastníkům rozhodčí smlouvy možnost upravit postup, kterým mají rozhodci vést řízení. Neučiní-li tak (§ 19 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení), platí zákonné dispozitivní ustanovení o tom, že rozhodci vedou rozhodčí řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebnému pro rozhodnutí sporu.

Rozhodce tedy není oprávněn vést řízení zcela libovolně, vždy musí zkoumat, zda (i) strany neuzavřely dohodu ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, (ii) je povinen postupovat bez zbytečných formalit, (iii) je povinen poskytnout stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám a konečně (iv) musí volit takový postup, aby vedl ke zjištění skutkového stavu věci potřebný pro rozhodnutí sporu.

Ustanovení § 31 zákona o rozhodčím řízení obsahuje taxativní výčet pochybení vážících se k rozhodčímu řízení, v důsledku nichž obecný soud rozhodčí nález zruší. Ačkoli v tomto ustanovení není explicitně zmíněno porušení rovnosti účastníků řízení jako zrušovací důvod, lze jej dovodit z odst. c) /ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem/.

Je zjevně v rozporu se smyslem a účelem rozhodčího řízení, zejména v rozporu s principem rychlosti a hospodárnosti řízení, aby rozhodce volil postupy, které jsou zjevně v rozporu s uvedenými principy, ačkoli existuje alternativní řešení uvedené principy respektující. Pokud má rozhodce vyzvat účastníka k úkonu a nepovažuje za nezbytné, aby o této výzvě byl pořízen písemný a účastníkovi doručený doklad (zejména tam, kde lze vyhovění výzvě předpokládat a není pro případnou sankci nutné prokázání výzvy ze strany rozhodce), může tak učinit např. telefonicky. Vždy však musí postupovat tak, aby nenarušil princip rovnosti stran v řízení - tedy zejména o tomto postupu učinit příslušný záznam ve spise.

Není bez dalšího porušením rovnosti účastníků v řízení (a tedy ani zrušovacím důvodem ve smyslu § 31 zákona o rozhodčím řízení) pokud rozhodce postupuje v řízení bez zbytečných formalit (§ 19 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení) a účastníka vyzve k doplnění dokazování či opravě zřejmé nesprávnosti telefonicky. O této skutečnosti však musí ve spise učinit úřední záznam.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X