Tisk

Rozhodčí smlouva Způsob určení rozhodců

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 2, § 7 odst. 1, § 31 písm. b, c) zákona o rozhodčím řízení

Je platným ujednáním o způsobu určení rozhodců ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, dohodnou-li se účastníci rozhodčí smlouvy na počtu rozhodců a současně okruhu rozhodců, z nichž bude (budou) konkrétní rozhodce (rozhodci) určen (určeni) losem. Ujednání o způsobu určení rozhodců je plně ve svobodné vůli účastníků rozhodčí smlouvy - z této smluvní volnosti pak plyne jednoznačný závěr, že rozhodce (či rozhodci) mohou být určeni i vrhem kostky učiněným notářem či v daném sporu nestranným advokátem.Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 31. března 2010, sp. zn. 66/2010.


Odůvodnění:

Žalovaný rozporoval pravomoc rozhodce k rozhodnutí sporu, a to s poukazem na skutečnost, že způsob určení počtu a osob rozhodců ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení je neurčitý. Účastníci rozhodčí smlouvy se totiž dohodli, že spor bude rozhodnut jediným rozhodcem a že způsobem určení rozhodců bude náhodný výběr rozhodce zapsaného na seznamu Rozhodčího soudu při IAL SE losem učiněným nezainteresovaným advokátem.

Rozhodce má za to, že ujednání o způsobu určení rozhodců je plně ve svobodné vůli účastníků rozhodčí smlouvy - z této smluvní volnosti pak plyne jednoznačný závěr, že rozhodce (či rozhodci) mohou být určeni i vrhem kostky učiněným notářem či v daném sporu nestranným advokátem. Je proto platným ujednáním o způsobu určení rozhodců ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, dohodou-li se účastníci rozhodčí smlouvy na počtu rozhodců a současně okruhu rozhodců, z nichž bude (budou) konkrétní rozhodce (rozhodci) určen (určeni) losem.

Rozhodce má za to, že před tím, než se přistoupí ke „zneplatňování" dvoustranného projevu vůle v podobě rozhodčí smlouvy, je třeba hledat zákonné prostředky k výkladů projevu vůle a „zneplatňování" ponechat jako ultima ratio.  Pokud tedy lze učinit z rozhodčí doložky jednoznačný závěr o způsobu určení počtu a osob rozhodců, pak respektujíce svobodnou kontraktační vůli, nelze považovat rozhodčí doložku za neplatnou.

Nevýhodou rozhodčí doložky určující osoby konkrétních rozhodců je skutečnost, že od uzavření této rozhodčí smlouvy do vzniku případného sporu může uplynout delší doba a nelze vyloučit, že na straně takto jmenovaného rozhodce dojde k takové změně poměrů, které mu znemožní vykonávat v budoucnu funkci rozhodce. S ohledem na toto riziko se většinou doporučuje v případě rozhodčích doložek, které nezakládají pravomoc některého stálého rozhodčího soudu stanovícího většinou velmi exaktně postup při jmenování rozhodců, uchýlit se právě k pravidlu obsaženému v ustanovení § 7 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení nebo k dohodě o jiném způsobu určení rozhodců spočívající obvykle v určení osoby (v mezinárodní praxi označované jako tzv. „appointing authority"), která konkrétní rozhodce v případě vzniku sporu jmenuje. Takovou nezávislou osobou může být kterýkoliv vhodný subjekt (viz Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, ISBN: 80-7179-629-8, s. 76).

V mezinárodní praxi to bývá často osoba předsedy některého stálého mezinárodního rozhodčího soudu, a to i když jinak strany nezakládají pravomoc (příslušnost) takového rozhodčího soudu pro projednání a rozhodnutí sporu, či jiné významné instituce, v tuzemské praxi to může být předseda některého tuzemského stálého rozhodčího soudu, orgán obchodní, profesní či odvětvové komory nebo svazu, akademický funkcionář vysoké školy apod. Bude nepochybně vhodné a účelné, aby tato „appointing authority" měla k rozhodčímu řízení nebo alespoň k oboru, jehož se předmět sporu dotýká, nějaký bližší vztah; zákon o rozhodčím řízení však takovou podmínku nestanoví a i v tomto bodu přenáší odpovědnost ohledně způsobu jmenování rozhodců v plném rozsahu do rukou účastníků rozhodčí smlouvy, kteří tak nesou za konstituování fóra plnou odpovědnost. Zmíněnou širokou smluvní volnost poskytuje charakter rozhodčího řízení jako řízení před soukromoprávním subjektem. Strany se mohou výslovně dohodnout na tom, že v případě sporu bude postupováno ve smyslu ustanovení § 9 zákona o rozhodčím řízení, tj. o jmenování rozhodce (rozhodců) rozhodne soud. Strany tak mohou dohodou obsaženou v rozhodčí smlouvě založit příslušnost konkrétního soudu právě k postupu dle § 9 zákona o rozhodčím řízení. Tento postup je ovšem běžný spíše v zahraničí, kde je na rozhodčí řízení zcela a jedině správně nazíráno z pohledu velmi vhodné koexistence, a nikoliv tak, jak je tomu naprosto nesprávně v praxi většinou u nás, z pohledu „kvazikonkurence" (viz Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, ISBN: 80-7179-629-8, s. 77).

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X