Tisk

Rozhodnutí o nákladech řízení Odpovědnost rozhodce

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 147 a § 148 odst. 2 o. s. ř.

§ 415 obč. zák.

I.Rozhodnutí o nákladech řízení je věcí uvážení rozhodce. Takové rozhodnutí vždy způsobí jednomu z účastníků majetkovou újmu (pokud rozhodce nerozhodne, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení), za tuto majetkovou újmu však rozhodce není odpovědný, když není jejím původcem a když se v daném případě jedná o řešení otázky právní, jejíž vyřešení je vždy otázkou ryze subjektivní. Vyjádření právního názoru rozhodce vtělené do rozhodčího nálezu nemůže být kvalifikováno jako protiprávní úkon již jen proto, že strany rozhodčí doložky rozhodce k takovému postupu (k tomu, aby v rozhodčím nálezu vyjádřil na věc kvalifikovaným způsobem svůj právní názor) v rozhodčí doložce pověřily.

II. Rozhodce nelze sankcionovat za výsledek rozhodnutí sporu, když jeho právní posouzení je ryze subjektivní a neexistuje autorita, která by mohla vyřknout rozhodnutí objektivní, s nímž by se subjektivní rozhodnutí rozhodce mohlo komparovat.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 10. května 2010, sp. zn. 82/2010.


Odůvodnění:


Při rozhodování o nákladech řízení je rozhodce, obdobně jako při rozhodování ve věci, nezávislý a nestranný. O povinnosti k náhradě nákladů rozhodčího řízení rozhoduje rozhodce i bez návrhu v rozhodnutí o věci samé, včetně usnesení o zastavení řízení (§ 28 odst. 11 Jednacího řádu Rozhodčího soudu při IAL SE). Obdobně normuje občanský soudní řád, když stanoví, že o povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí; u náhrady nákladů řízení podle § 147 a § 148 odst. 2 o. s. ř. tak může učinit již v průběhu řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou.

Rozhodnutí o nákladech řízení je věcí uvážení rozhodce. Takové rozhodnutí vždy způsobí jednomu z účastníků majetkovou újmu (pokud rozhodce nerozhodne, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení), za tuto majetkovou újmu však rozhodce není odpovědný, když není jejím původcem a když se v daném případě jedná o řešení otázky právní, jejíž vyřešení je vždy otázkou ryze subjektivní. Vyjádření právního názoru rozhodce vtělené do rozhodčího nálezu nemůže být kvalifikováno jako protiprávní úkon již jen proto, že strany rozhodčí doložky rozhodce k takovému postupu (k tomu, aby v rozhodčím nálezu vyjádřil na věc kvalifikovaným způsobem svůj právní názor) v rozhodčí doložce pověřily (zmocnily).

Předpokladem pro uplatnění nároku na vzniklou škodu je porušení právní povinnosti, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a škodou, jakož i zavinění. Všechny atributy odpovědnosti za škodu musejí být naplněny kumulativně - pouze za této situace lze uvažovat o odpovědnosti konajícího subjektu.

V daném případě jednání rozhodce nemůže být jednáním protiprávním, když jej upravuje zákon o rozhodčím řízení. Rozhodci tedy jednají na základě explicitního dovolení - jejich činnost je zákonem positivně normována a je tedy činností, o níž se zákonodárce vyjádřil jako o žádoucí. Z hlediska protiprávnosti by teoreticky bylo možné uvažovat o trestněprávních konotacích, ty však v daném případě dány nejsou.

Po právní stránce lze kvalifikovat postup stálých rozhodčích soudů, resp. tzv. arbitrážních center, kdy nabízejí své „služby" jako veřejný příslib podle § 850 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož se veřejným příslibem zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu. „Služba" pak spočívá buď přímo v rozhodnutí sporu (tak je tomu většinou pravidlem u stálých rozhodčích soudů), nebo ve zprostředkování rozhodce k rozhodnutí sporu (tak je tomu většinou pravidlem u arbitrážních center), přičemž již při sjednávání rozhodčí doložky bude jedna ze stran v případném rozhodčím řízení úspěšná, a druhá nikoli. Pokud by rozhodce nesl odpovědnost za své rozhodnutí o nákladech řízení, bylo by každé jeho rozhodnutí o nákladech řízení následně napadnutelné pro způsobení majetkové újmy. Z logiky věci však nelze rozhodce sankcionovat za to, že provedl službu, k níž se zavázal a kterou po něm účastníci sporu žádají. O odpovědnosti rozhodce za škodu by naopak bylo lze uvažovat v případě, pokud by rozhodce nedostál svému veřejnému příslibu a rozhodčí řízení by neprovedl. Pak by patrně porušil svou (smluvně převzatou) právní povinnost.

Rozhodce nelze sankcionovat za výsledek rozhodnutí sporu, když jeho právní posouzení je ryze subjektivní a neexistuje autorita, která by mohla vyřknout rozhodnutí objektivní, s nímž by se subjektivní rozhodnutí rozhodce mohlo komparovat.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X