Tisk

Rozhodování o nákladech řízení

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 142 a násl. o. s. ř.

Dospěje-li rozhodce k závěru, že jeho pravomoc pro rozhodnutí sporu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení není dána, nerozhoduje ani o nákladech řízení, nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 14. dubna 2010, sp. zn. 70/2010.

Odůvodnění:

O povinnosti k náhradě nákladů rozhodčího řízení rozhoduje rozhodce i bez návrhu v rozhodnutí o věci samé, včetně usnesení o zastavení řízení (§ 28 odst. 11 Jednacího řádu Rozhodčího soudu při IAL SE). Obdobně normuje zákon o. s. ř., když stanoví, že o povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí; u náhrady nákladů řízení podle § 147 a § 148 odst. 2 o. s. ř. tak může učinit již v průběhu řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou.

Nezbytným předpokladem pro rozhodování v rozhodčím řízení je rozhodčí smlouva, ať již v podobě rozhodčí doložky či smlouvy o rozhodci. Taková smlouva pak zakládá oprávnění, resp. povinnost rozhodce rozhodnout v meritu věci. Pokud rozhodce shledá svou pravomoc, je součástí jeho rozhodnutí i výrok o nákladech řízení, ve většině případů odůvodněný zásadou úspěchu ve sporu. A contrario, není-li dána pravomoc rozhodce, neexistuje-li tedy společná vůle účastníků řízení na rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení, není tím samým (eo ipso) dána ani pravomoc k rozhodnutí o nákladech řízení. V případech, kdy bude pravomoc rozhodce předmětem žaloby na zrušení rozhodčího nálezu podle ustanovení § 31 zákona o rozhodčím řízení, bude obecný soud nepřímo rozhodovat i o oprávnění rozhodce rozhodnout o nákladech řízení.

Výklad shora uvedený však nemůže být zcela rigidní. V případech, kdy účastník řízení zjevně institutu rozhodčího řízení zneužije k prosazování svých zájmů a řízení je v důsledku nedostatku pravomoci zastaveno, je možné takovému účastníku uložit jak úhradu poplatku za rozhodčí řízení, tak i náhradu nákladů řízení protistraně. Je třeba totiž uplatnit i sankční složku nákladů řízení.

Dospěje-li rozhodce k závěru, že jeho pravomoc pro rozhodnutí sporu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení není dána, nerozhoduje ani o nákladech řízení, nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X