Tisk

Výkon rozhodnutí na základě rozhodčího nálezu

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 251 a násl. o. s. ř.

čl. I. a V. vyhlášky č. 74/1959 Sb. (Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů)

Stálým rozhodčím orgánem ve smyslu ustanovení odst. 2 článku I. Newyorské úmluvy se vedle stálých rozhodčích soudů rozumí též arbitrážní centrum, a to za předpokladu, že (i) má sídlo řádně evidované ve veřejném rejstříku, které je současně i sídlem faktickým (s arbitrážním centrem zde lze fyzicky vejít v kontakt), (ii) uveřejnilo pravidla, podle kterých mají rozhodci vést řízení ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, a to způsobem zamezujícím jejich ad hoc změnu, a to včetně seznamu rozhodců.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 14. února 2010, sp. zn. 32/2010.

Odůvodnění:

Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New Yorku podepsána Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Vláda Úmluvu schválila dne 17. září 1958 a Národní shromáždění vyslovilo s Úmluvou souhlas 13. prosince 1958. President republiky Úmluvu ratifikoval dne 221. dubna 1959. Úmluva byla publikována jako vyhláška ministra zahraničních věcí č. 74/1959 Sb., o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Podle čl. I odst. 2 této Úmluvy platí, že výraz „rozhodčí nález" zahrnuje nejen nálezy vydané rozhodci ustanovenými pro každý jednotlivý případ, nýbrž i nálezy vydané stálými rozhodčími orgány, jimž se strany podrobily.

I tzv. arbitrážní centra, která se stala součástí současného arbitrážního prostředí, lze považovat za stálé rozhodčí orgány. To ovšem pouze za předpokladu splnění určitých kritérií. Tato kritéria lze dělit na tzv. sídelní (faktické sídlo arbitrážní centra, kde veřejnost může vejít v kontakt s rozhodci) a tzv. normativní (transparentně zveřejněná pravidla řízení).

Stálým rozhodčím orgánem ve smyslu ustanovení odst. 2 článku I. Newyorské úmluvy se vedle stálých rozhodčích soudů rozumí též arbitrážní centrum, a to za předpokladu, že (i) má sídlo řádně evidované ve veřejném rejstříku, které je současně i sídlem faktickým (s arbitrážním centrem zde lze fyzicky vejít v kontakt), (ii) uveřejnilo pravidla, podle kterých mají rozhodci vést řízení ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, a to způsobem zamezujícím jejich ad hoc změnu, a to včetně seznamu rozhodců.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X