Tisk

E-Government

Obecně o modulu:

Termín  eGovernment, kterým obecně označujeme „elektronizaci veřejné správy“, vyjadřuje způsob komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě. Je zkratkou anglického „electronic government“, tedy elektronické vládnutí.

Pojem zahrnuje vedle zmíněné elektronizace také všechny související procesy, zejména tvorbu příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronický způsob vedení agendy. Cílem eGovernmentu je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům (občanům). Krédem e-governmentu je, že úřady nemají obíhat občané, ale dokumenty v elektronické podobě.

V rámci politiky elektronizace veřejné správy se stal zlomovým bodem rok 2000, v němž byl přijat zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, který byl prvním obecným zákonem a koordinačním nástrojem, jenž vytvořil prostor pro diskuzi, upřesňování a rozvoj nové legislativy.

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je objasnění koncepce a principu fungování eGovernmentu v České republice a seznámení s jeho jednotlivými projekty a to jak z pohledu občana, tak z pozice úředníka veřejné správy. Nedílnou součástí je základní orientace v legislativním prostředí, které elektronický výkon veřejné správy umožnilo. Okrajově se modul dotýká také eGovernmentu a jeho trendů v členských zemích EU. V rámci tematického setkání k tomuto modulu bude věnována pozornost eGovernmentu v jeho celistvosti, tj. od strategického rámce přes základní zákonnou úpravu po prováděcí předpisy, a praktickém seznámení s jeho jednotlivými projekty.

Předmět (modul) je zaměřen zejména na proces e-governmentu  ústřední správy, který je na základě platné legislativy i postupného usměrňování jednotlivými vládami ČR nosným prvkem českého e-governmentu. Důraz je kladen na současné projekty ústřední správy – datové schránky, základní registry a veřejností nejvyužívanější projekt Czech POINT, který ušetřil občanům zdlouhavé návštěvy jednotlivých úřadů.

Stranou pozornosti nezůstává ani e-government české územní samosprávy, který je veden strategií dosažení vzájemné kompatibility informačních systémů státu a obcí, nezbytné z důvodu přenesení části výkonu státní správy na obec. Vedle toho zahrnuje koncepce a specifické nástroje e-governmentu tak, jak si je pro svou potřebu vytvářejí obce různých úrovní – od obcí s několika stovkami obyvatel, přes obce s rozšířenou působností, po územně členěná statutární města.

Obsah modulu:

Modul eGovernment objasňuje elektronizaci veřejné správy z pohledu služeb určených pro veřejnost i pro vnitřní potřeby veřejné správy a jejich vzájemné kompatibility. Zejména úředníkům veřejné správy je známo, že e-government není jen všeobecně povědomé využívání elektronické podatelny, datových schránek nebo již výše zmíněných Czech POINTů, jejichž prostřednictvím jsou pro občany vytěžovány rejstříky, registry, matriky a další databáze, ale také e-tržiště, e-klep, e-participace, e-pokladna a další projekty, ať již ve stádiu využívání nebo plánování.

Absolvent by měl po zvládnutí modulu eGovernment získat následující přehled:

  • Orientace v systému e-governmentu ČR
  • Využití e-governmentu pro vnitřní potřebu veřejné správy
  • E-government a jeho služby určené pro veřejnost
  • Základní srovnání e-governmentu v ČR a ostatních zemích EU

Lektor modulu:

Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.
Dvacetiletá zkušenost ve vedoucích pozicích ve stání správě, působila jako ředitelka Archivu bezpečnostních složek v Praze a SOkA v Pardubicích. Absolvovala magisterské a doktorandské studium na MU v Brně, státní zkouška z dějin správy. Zaměřuje se na dějiny správy a územní vývoj.

Lektorská a publikační činnost, členství v poradních orgánech a redakčních radách, spolupráce s VŠ. Znalost teorie i praxe v oblasti e-governmentu. Členství v profesních sdruženích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X