Tisk

Evropské právo

Obecně o modulu:

Právo Evropské unie, společné právo Evropské unie, je základem evropské integrace (evropského sjednocení). Sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích. Staví na základech původní historické zkušenosti kontinentálního evropského práva. Jedná se o nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Na jeho vzniku, zavedení, dohledem nad ním a na dalším jeho vývoji se podílí řada institucí EU. Cílem modulu je ukázat podobu evropského práva, resp.práva Evropské unie nejprve se zaměřením na primární právo sousledných smluv o evropských společenstvích a Evropské unii, ale hlavně na nedávno přijatou Chartu základních práv Evropské unie, tedy na koncepci lidských práv, jak ji prosazuje EU včetně jejích problematických rysů. 

Cíl a Obsah modulu:

Cílem a obsahem modulu je osvojit si následující témata: Nadstátní-supranacionální povaha práva Evropské unie, Primární právo Evropské unie, Evropské společenství uhlí a oceli jako první vzorový útvar primárního evropského práva, Euratom jako kompaktní celek primárního evropského práva, Evropské hospodářské společenství jako výraz evropského primárního práva, Jednotný evropský akt jako vývojová etapa evropského práva, Maastrichtská smlouva jako základní dokument primárního práva Evropské unie, Amsterodamská smlouva jako vývojový stupeň primárního práva Evropské unie, Nicejská smlouva jako ucelený výraz práva Evropské unie, Lisabonská smlouva jako nynější výsledný útvar primárního práva Evropské unie včetně jejího dramatického vzniku, Charta základních práv Evropské unie, Problematika sociálních a kolektivních práv Charty základních práv Evropské unie, Srovnání Charty základních práv EU se Všeobecnou deklarací lidských práv OSN.

Cílem a obsahem modulu je osvojit si dále tyto okruhy: Srovnání Charty základních práv EU s  Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy, Srovnání Charty základních práv EU s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, Srovnání Charty základních práv EU s Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Srovnání Charty základních práv EU se zakládajícím pojetím občanských práv u Johna Locka, Srovnání Charty základních práv Evropské unie s prvními deseti dodatky Ústavy USA (Listina práv), Srovnání Charty základních práv Evropské unie s Listinou základních práv Ústavy České republiky, Důvody britské výjimky z platnosti Charty základních práv Evropské unie pro Velkou Británii, Problém vztahu Charty základních práv Evropské unie k listinám základních práv ústav členských států EU, Kritika Charty základních práv Evropské unie.

Lektor modulu:

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Dlouhodobě se zabývá vědecko-výzkumnou a publikační činností ve Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky. Je autorem a editorem řady prací v oblasti filosofie a politické filosofie.

Vyučuje na několika universitách a vysokých školách filosofii, etiku a estetiku, politickou filosofii, české politické teorie, sociologii, transatlantické vztahy, moderní dějiny  a problematiku Evropské unie.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X