Tisk

Financování školy

Cíl modulu:

Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti, které absolventovi umožní základní orientaci v problematice financování školy a zároveň získat přehled o nejdůležitějších povinnostech ředitele školy v této oblasti.

Obsah modulu:

Obsahem modulu oje osvojení si následujících témat:

Finanční toky ve školství, zdroje financování regionálního školství a jejich systemizace, kompetence orgánů veřejné správy ve školství, rozpis prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení, rozpočet školy, funkce rozpočtu školy, pravidla pro sestavování návrhu rozpočtu, závazné ukazatele rozpočtu, rozpočtová opatření, hospodaření školní jídelny, vymezení hlavní a doplňkové činnosti ve školní jídelně, předpoklady k provozování doplňkové činnosti ve školní jídelně, hospodaření školní jídelny v hlavní a doplňkové činnosti, zúčtování nákladů a výnosů, aplikace účetních předpisů v praxi školy a školského zařízení, účtová osnova a účetní záznamy, zásoby, zásoby nakupované, zásoby z vlastní produkce, zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP, tvorba fondu, rozpočet fondu a jeho struktura, zásady používání fondu, žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace, dotace od zřizovatele, dotace ze státního rozpočtu, systém rozvojových programů a dalších dotačních titulů vyhlašovaných ústředními správními orgány, zásady pro zadávání veřejných zakázek, obecná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, úprava pravidel zadání zakázky zřizovatelem, zadání veřejné zakázky, posouzení a hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky, uzavření smlouvy, archivace dokumentace a kontrola, zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku, členění majetku, pořizování majetku, oceňování majetku, spotřeba majetku, přehled o majetku a zdrojích krytí, likvidace majetku, zásady inventarizace majetku, obecná pravidla inventarizace, druhy inventarizací, příprava a průběh inventarizace, účetnictví - zásady pro oběh účetních dokladů, pravidla vedení účetnictví, účetní soustavy, účtová osnova, účtový rozvrh, účetní knihy, druhy účetních dokladů a jejich oběh, vnitřní směrnice, roční účetní závěrka, pravidla pro uchovávání účetních záznamů, základní pravidla jiné činnosti související s činností školy, vymezení doplňkové a jiné činnosti, hospodaření v doplňkové a jiné činnosti, odměňování zaměstnanců za doplňkovou a jinou činnost, daně a daňová přiznání, registrace plátce daně, zdanění hlavní činnosti, účetní evidence daňových příjmů, možnosti snížení základu daně.

Lektor modulu:

Ing. Petra Schwarcová působí ve školství od roku 1993. Ve vedoucí funkci pracuje již více jak 10 let. Od roku 2013 je ředitelkou gymnázia. Za celou dobu dlouholetého působení v oblasti školství realizovala řadu mezinárodních projektů a zahraničních stáží pro studenty. V současné době se také zaměřuje i na investiční projekty v rámci své pracovní působnosti.

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X