Tisk

Hospodářské trestné činy

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je objasnění základních pojmů a východisek, potřebných pro studium trestního práva, zejména postavení trestního práva v systému práva, jeho vnitřnímu dělení, působnosti a pojmu právní odpovědnosti, pojmu trestného činu, skutkové podstaty trestného činu, objektu trestného činu a objektivní stránce trestného činu (přečin a zločin), subjektu a subjektivní stránce trestného činu, trestní součinnosti, vývojovým stadiím trestné činnosti, institutu okolností vylučujících protiprávnost, to vše pak s důrazem na hospodářské trestné činy a vybrané trestné činy proti majetku. Dále pak objasnění problematiky hospodářských trestných činů a vybraných trestných činů proti majetku, zejména pak pokud jde o skutkové podstaty jednotlivých trestných činů, tzn. objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka toho kterého trestného činu či skupiny trestných činů, včetně některých specifických ustanovení, jako např. ustanovení o účinné lítosti.

Obsah modulu:

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: jaké je postavení trestního práva v systému práva, jak je vymezena časová působnost trestního zákoníku (dále jen „TZ“) a problém retroaktivity v trestním právu, jak je vymezena osobní působnost TZ, jak je vymezena prostorová působnost TZ a jak se při jejím vymezení promítají zásady teritoriality, personality, ochrany a univerzality, jaký je systém pramenů trestního práva (dále jen „TP“), jak je definován pojem trestného činu (zločinu a přečinu), jaké jsou pojmové znaky trestného činu, materiální a formální znak trestného činu (dále jen „TČ“), jaké jsou znaky skutkové podstaty TČ se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku, co jsou to skutkové podstaty základní kvalifikované a privilegované, jak je definován objekt TČ a předmět TČ se zaměřením na hospodářské trestné činy, jaké druhy objektů TČ (se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku) rozeznáváme, co charakterizuje objektivní stránka TČ se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku, jaké jsou obligatorní a fakultativní znaky objektivní stránky se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku, jak je vymezeno jednání ve smyslu TP se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku, a další trestné činy.

Lektor modulu:

JUDr. Michal Sýkora
Michal Sýkora v letech 2003 - 2008 absolvoval s vyznamenáním Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni, v říjnu 2008 obhájil rigorózní práci a složil státní rigorózní zkoušku a byl mu udělen titul doktor práv. Během své právní praxe působil také v justici, a to v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Praze. 

Po složení advokátní zkoušky s prospěchem výtečně byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory. Ve své praxi se zaměřuje zejména na trestní právo. Je rovněž studentem doktorandského programu v oboru trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X