Tisk

Insolvenční a exekuční právo

Insolvenční právo

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je objasnění účelu a cílů insolvenčního řízení, vysvětlení procesních postupů, jakož i speciálních hmotněprávních institutů spojených výlučně s insolvenčním řízením v jeho jednotlivých fázích, a to zejména v rámci zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který se stal součástí právního řádu ČR od roku 2008, kdy nabyl účinnosti. Pro hlubší pochopení principů tohoto zákona bude provedeno i srovnání s důležitými zahraničními úpravami úpadkového práva. Cílem je také porozumění řešení insolvenčního řízení s evropským mezinárodním prvkem podle principů evropského komunitárního práva (zejména institutu tzv. hlavního a vedlejšího úpadkového řízení). Velký důraz bude kladen na objasnění způsobů řešení úpadku podle platného insolvenčního zákona, zejména budou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými způsoby řešení úpadku, a to konkursem, reorganizací a oddlužením.

Obsah modulu:

Objasnění a pochopení zásad insolvenčního řízení tak, abyste byli schopni jednotlivé zásady aplikovat na řešení konkrétních situací a právních vztahů, které často v insolvenčním řízení nastávají. Rovněž se zaměřte na aplikaci zákonem definovaných cílů insolvenčního řízení v konkrétních situacích. Je nutno umět definovat subjekty zúčastněné na insolvenčním řízení a objasnit jejich postavení v insolvenčním řízení podle platné právní úpravy. 

Exekuční právo

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je pochopení jednotlivých druhů exekučního řízení prováděného různými subjekty a objasnění rozdílů mezi jednotlivými druhy exekucí, dále vysvětlení procesních postupů při provádění exekucí a výkonu rozhodnutí. Důležitou součástí systému exekucí je i objasnění pravidel pro případy souběžně probíhajících exekucí, resp. výkonů rozhodnutí, které jsou nařízeny různými státními orgány.

Obsah modulu:

Objasnění a pochopení postavení soudního exekutora, který je pověřen exekučním soudem k provedení exekuce, jeho pravomocí a kompetencí, odpovědnosti a vztahů vznikajících v průběhu exekuce mezi exekutorem, exekučním soudem a účastníky řízení. Rovněž se zaměřte na aplikaci pravidel při souběžně probíhajících exekucích, kdy jsou souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, a to konkrétně u jednotlivých způsobů exekucí (prodej movitých věcí, prodej nemovitosti, přikázání pohledávky, prodej podniku).

Lektor modulu:

JUDr. Sylva Rychtalíková
Působí jako advokátka v Praze, od roku 2000 rovněž jako správkyně konkursní podstaty a od roku 2009 jako insolvenční správkyně. Podílela se na řadě legislativních prací, zejména zákona o soudních exekutorech (exekuční řád) a insolvenčním zákoně, a to jako členka rekodifikační komise ministerstva spravedlnosti.

Je spoluautorkou komentáře k insolvenčnímu zákonu „Praktický průvodce insolvenčním řízením“, které vydává dvakrát ročně v aktualizovaných verzích nakladatelství Verlag Dashöfer. Specializuje se na právní úpravu reorganizace i její praktické provádění. Má rozsáhlé zkušenosti s konkursním řízením i s výkonem funkce insolvenčního správce.

 

 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X