Tisk

Manažerské finance

Cíl modulu:

Cílem modulu je zejména pochopení základních vztahů mezi potřebou kapitálu pro realizaci podnikatelských aktivit a možnými zdroji financování těchto aktivit z hlediska krátkodobého a dlouhodobého finančního rozhodování. Modul tak poskytuje pohled na problematiky spadající do oblasti manažerských financí a finančního rozhodování. Po absolvování modulu si absolvent uvědomí hlavní problémy podnikových financí (problémy ekonomické hodnoty, ceny kapitálu, zdrojů financování podnikatelských aktivit a řízení finanční struktury podniku) a možnosti jejich řešení v podmínkách různých odvětvích.

Obsahově modul navazuje na moduly Úvod do účetnictví, Manažerské účetnictví, Strategický management, a Finanční řízení podniku a rovněž souvisí významně s moduly Finanční analýza, resp. Strategické techniky a analýzy.

Obsah modulu:

Rozdělení modulu na dílčí částí:

  • Úvod do problematiky manažerských financí:

Předmětem úvodní části modulu je zejména výklad základních pojmů z oblasti manažerských financí: reálná a finanční aktiva, možné varianty financování podniku a jejich zobrazení v rozvaze, problematika nákladů použitého kapitálu (z hlediska teorie a praxe), fáze života (či existence) podniku z hlediska finančního, finanční cíle podniku se zaměřením na tvorbu ekonomické hodnoty a na faktory, které ji ovlivňují.

  • Nástroje měření ekonomické hodnoty (výběr z tématiky):

V této části – která bezprostředně navazuje na úvodní část – je předmětem výkladu tří základních ukazatelů určených pro hodnocení ekonomické hodnoty;  jak ale bude uvedeno dále, každý z těchto ukazatelů hodnotí uvedený problém z rozdílných hledisek daných pohledem „hodnotitele“; jedná se o ukazatele: tržní přidaná hodnota (Market Value Added), diskontované peněžní toky (Discounted Cash Flow), ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added).

  • Přístupy k tvorbě finanční strategie:

V odborné literatuře se pojem „strategie“ zpravidla charakterizuje jako základní představa o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. V oblasti manažerských financí je finanční strategie (jako jedna z funkčních strategií) chápána jako soubor dílčích politik (se zaměřením na finanční aktivity) v následujících oblastech: oblast investic (investiční politika), politika v oblasti interního a externího financování, řízení čistého pracovního kapitálu, dividendová politika (resp. politika nakládání s výsledkem hospodaření), oblast výnosů a nákladů a tím i zisku.

Garant modulu:

JUDr. Martin Landa
V letech 1988 až 1995 působil na Masarykově univerzitě v Brně jako výzkumný pracovník a po založení Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1991 jako odborný asistent na její katedře podnikového hospodářství. Od roku 1991 působí jako nezávislý účetní a ekonomický poradce s profesním zaměřením na metodiku a organizaci finančního a manažerského účetnictví, zavádění softwarových systémů při zpracování účetních a ekonomických agend a na vybrané oblastí podnikové ekonomiky – tvorba podnikatelských projektů, finanční analýzy hospodaření a finanční plánování. V posledních letech se aktivně zabývá problematikou řízení podnikových účetních systémů a aplikací moderních metod ekonomického řízení v podnikové praxi. Jako pedagog spolupracuje s Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.) a s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem řady odborných publikací a článků v oborech finanční účetnictví, manažerské účetnictví, analýza finanční výkonnosti firem a metody ekonomického řízení.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X