Tisk

Manažerské účetnictví

Cíl modulu:

Cílem modulu je seznámit posluchače se základními funkcemi manažerského účetnictví v řízení podniků. Po jeho úspěšném absolvování by měl být posluchač schopen:

  • formulovat požadavky na informační, resp. účetní systém, orientovaný primárně na potřeby řízení podniků z pozice managementu
  • efektivně využívat informace manažerského účetnictví, využitelné pro operativní, taktické a strategické řízení

- po linii výkonů,
- po linii vnitropodnikových útvarů a
- po linii aktivit, činností a procesů

Obsah modulu:

Vstupní předpoklady

U posluchače vstupujícího do modulu se předpokládá znalost:

  •       základních předpokladů, na nichž je založeno pojetí a vypovídací schopnost účetnictví (bez ohledu na národní specifika a uživatele účetních informací),
  •         obecného vymezení prvků účetních výkazů (aktiva, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy, zisk), znalost zásad jejich členění pro potřeby tzv. externích uživatelů finančního účetnictví, a
  •         obecně uznávaných účetních zásad, které jsou ve světě všeobecně přijímány a které vývoj účetnictví výrazně ovlivňují.

Výstupní znalosti a dovednosti absolventa modulu:

Absolvent tohoto modulu bude schopen aplikovat nové poznatky z oblasti tvorby, zobrazení a využití informací pro finanční řízení na různých úrovních podnikového managementu, a to v rozlišení na dvě základní fáze:

  •         na fázi řízení podnikatelského procesu v podmínkách, kdy o jeho základních parametrech již bylo rozhodnuto, a  
  •         na fázi rozhodování o budoucích variantách podnikání.

Výstupní znalosti a dovednosti jsou přitom budovány ve dvou navazujících úrovních: v první úrovni si posluchači na řešení konkrétních číselných příkladů, zasazených do analyzovaných problémových oblastí, nejprve ověří zvládnutí dané problematiky; poté - ve vazbě na složitější případové studie - jim kurz umožní ve druhé úrovni rozvíjet jejich schopnosti při výběru informací relevantních pro rozhodování, při argumentaci ve prospěch prosazovaných řešení a při úpravách informačního systému způsobem, který by byl adekvátní řešeným rozhodovacím úlohám.

 

Forma výuky

Forma výuky je u distanční, resp. kombinované formy studia založena zejména na samostatném studiu povinné a doporučené literatury a na řešení distribuovaných typových příkladů a případových studií, na jejichž výsledcích lze ověřit závěry uvedené v textové části studijní literatury. 

Prostředkem dosažení výše uvedených cílů výuky je zejména vysvětlení smyslu a obsahu účetních informací s menším důrazem na formu jejich získání či prezentace.

Příklady, řešené v rámci výuky si zejména kladou za cíl znázornit na jednoduché číselné kvantifikaci metody řešení konkrétních rozhodovacích úloh a orientovat zájem studentů na jednoznačné informace, které je třeba k řešení těchto rozhodovacích úloh získat.

Časově nejvýznamnější složkou těchto forem studia je samostudium. V jeho rámci posluchači rozvíjejí vědomosti získané v přednáškách a seminářích studiem povinné a doporučené literatury. V tomto smyslu však mohou i návazné formy výuky jako CD-ROM, odkazy na internetové stránky, prostředky vizuální techniky a další.

Garant modulu:

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. byl v letech 1991 - 2014 vedoucím a v současnosti členem Katedry manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí jako předseda Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet, předseda akademické rady, vyučující a garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole, jako člen vědeckých rad VŠE v Praze, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jako předseda akademické rady České asociace finančního řízení (CAFIN). Významné jsou jak jeho aktivity vědecké a publikační, tak i široká spolupráce s praxí - zejména při zpracování projektů manažerského řízení v řadě podniků. Prof. Král se také významně angažuje v oblasti profesního vzdělávání účetních. Dlouhodobě působí jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních, až do roku 2007 působil také jako člen Rady Komory auditorů České republiky (KA ČR) a předseda výboru pro auditorské zkoušky. Z titulu těchto dvou funkcí pracoval v letech 2000 – 2003 jako reprezentant České republiky ve Vzdělávacím výboru Mezinárodní federace účetních (International Federation of Accountants - IFAC). V letech 2004 – 2005 byl prezidentem Evropské účetní asociace (European Accounting Association – EAA). Od roku 2010 je členem Výboru pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky Rady pro veřejný dohled nad auditem a od roku 2012 také členem Výkonného výboru KA ČR a místopředsedou výboru pro auditorské zkoušky.  

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X