Tisk

Komunikační dovednosti manažera

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je využít poskytnout teoretický základ, ale i praktické tipy pro posílení komunikačních dovednosti manažerů. Zdokonalení komunikačních dovedností přispěje k vyšší efektivitě při vedení lidí, tím i ke zlepšení týmové spolupráce, posílení pozitivní atmosféry v týmu a snížení stresu. Modul si neklade za cíl zahrnout veškerá témata spadající do oblasti komunikace, namísto toho zahrnuje základní teoretická východiska a zaměřuje se především na jejich praktickou aplikaci. Témata proto byla vybírána na základě jejich aplikovatelnosti do každodenní praxe a zároveň s ohledem na dominantní aktuální trendy v manažerské komunikaci.

V modulu se tedy budeme věnovat především efektivní komunikaci při vedení manažerských rozhovorů. Zaměříme se na využití emoční inteligence a prezentačních dovedností při přesvědčování druhých. Součástí modulu je také asertivita jako nástroj zdravého sebeprosazení.  Soustředit se budeme i na prevenci konfliktů a jejich konstruktivní řešení. V neposlední řadě se podíváme na možnosti využití neurolingvistického programování a transakční analýzy v praxi manažera. Cílem je na tematických setkáních k modulu přiblížit studentům témata nejen z pohledu psychologického, ale i z perspektivy manažerské praxe.

Obsah modulu:

Komunikace v procesu vedení lidí – zásady zpětné vazby, formy efektivní komunikace, aktivní naslouchání, typy komunikace a komunikační prostředky, bariéry efektivní komunikace, efektivní komunikace vedoucího pracovníka (jednání s různými typy lidí, zapojení emocionální inteligence, předávání a přijímání informací, verbální a neverbální komunikace vedoucího pracovníka).

Efektivní firemní komunikace a vedení porad - systém firemní komunikace, charakteristiky firemní komunikace, komunikační toky a prostředky, komunikační sítě, přenos informací, cíle a zásady vedení porad, techniky vedení porad v závislosti na cíli porady a počtu účastníků, strukturovaná řízená diskuse, metody a nástroje pro zlepšení efektivity porad, příprava efektivní porady, role jednotlivých účastníků porady, typologie účastníků porady a specifikace jejich potřeb, „problémoví“ účastníci porad a jak s nimi pracovat.

Řízení změny, jeho podpora a komunikace – překážky při firemních změnách (jak, kde a proč vzniká nesouhlas, kritika a odpor), správné informace a správná komunikace, jak motivovat ke změnám, jak vyvolat ztotožnění i v nepříjemných situacích, zachování věrohodnosti, vytvoření akceptace, motivace podřízených, pozitivní zvládání napětí.

Neverbální komunikace: řeč těla – základní složky neverbální komunikace (paralingvistika, mimika, oční kontakt, proxemika, posturika, kinezika, gestika, haptika), vzdálenosti (zóna intimní, osobní, společenská, veřejná), pozice (způsoby sezení a stání), význam řeči těla při komunikaci, možnosti využití řeči těla při komunikaci z pozice manažera (vedoucího).

Základní manažerské rozhovory – vytváření vztahů pomocí účinné komunikace, motivace a koučování zaměstnance pomocí otevřené komunikace, posilující a rozvojová zpětná vazba, proces hodnotícího rozhovoru. Zásady manažerských pohovorů. Čemu se vyhnout při rozhovoru s podřízeným, a moho dalších dílčích témat.

Garant modulu:

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Věnuje se manažerskému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů, je ředitelem a spolumajitelem poradenské společnosti Consilium Group s.r.o., autor řady článků a několika publikací na téma řízení lidských zdrojů a podnikové organizace, učitel na Karlově Universitě a VŠE v Praze, lektor vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru.

Má rozsáhlé zkušenosti z podnikové praxe, klade důraz na interaktivní vedení kurzů. Zaměřuje se mj. na oblasti vedení, motivace a odměňování zaměstnanců a manažerů.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X