Tisk

Korporátní právo

Cíl modulu:

Cílem modulu  je objasnění právní úpravy obchodních korporací, tedy obchodních společností a družstev, a to jak z hlediska obecných ustanovení, platných pro všechny typy obchodních společností a družstev, tak i speciální právní úpravy jednotlivých typů, tedy veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, jakož i právní úpravy družstva a evropské družstevní společnosti.

Obsah modulu:

Modul je rozdělen do dvou dílčích témat:

I. Obchodní společnosti – obecná ustanovení

Pozornost věnujte zejména následujícím problémům: jak definuje nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon“) obchodní společnost, co jsou osobní a kapitálové společnosti a čím se odlišují, pojmům základní kapitál, vklady a podíly společníků, dále právnímu režimu peněžitých a nepeněžitých vkladů, úpravě jednání zakladatelů před vznikem společnosti a jeho závaznosti pro vzniklou společnost, definici vzniku, založení, likvidaci, zrušení a zániku společnosti., orgány obchodní korporace, vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce, test insolvence, neplatnost obchodní korporace, družstvo.

II. Obchodní společnosti – jednotlivé typy

Pozornost věnujte zejména následujícím problémům: jak je definována obchodní společnost a kdo může být jejím společníkem včetně rozsahu jeho ručení a vkladů, jaké náležitosti musí obsahovat společenská smlouva, jak musí nebo může vypadat její firma, jak je upraveno rozhodování ve společnosti a její obchodní vedení, jak je dělen zisk a nesena ztráta, kdo je statutárním orgánem, a dále úpravě ručení společníků, zrušení a likvidaci obchodní společnosti, podobně jako otázce ručení členů statutárních orgánů obchodních korporací z titulu výkonu funkce.

Garant modulu:

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
Působí jako soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem – obchodní úsek (obchodní korporace, společenstevní spory, závazky, nekalá soutěž, zrušení rozhodčích nálezů, řízení s cizím prvkem, směnečná agenda). Přednáší soukromé právo na VŠFS. Je doktorandem v doktorském studijním programu teoretické právní vědy, obor občanské právo, na PF UK. Od roku 2012 přednáší na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. obchodní právo v oborech MBA a LL.M. 

 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X