Tisk

Projektový Management

Obecně o modulu:

Projektový management a řízení projektů inovací přináší v praxi řadu změn i rizik a problémů z nich vyplývajících s nutností odhalení a odstranění jejich příčin. Ze zkušeností vyplývá, že neznám projekt, který by neměl nějakou změnu. U podnikatelských projektů je to mnohdy doplnění nebo vypuštění některých částí projektu z důvodu omezení zdrojů a financí. Což je problém vycházející ze špatně zpracovaného záměru a špatně zpracované strategie podnikání.

Často se objevují nutné změny odhalené až při realizaci projektu v rámci podcenění analýzy realizovatelnosti. Říkáme tomu princip „SETO“. Ono se to nějak udělá, vždyť servismeni jsou profesionálové, oni to nějak zvládnou. Častým problémem je nezvládnutí technologičnosti – proveditelnosti zakázky – projektu již v prvotním řešení dokumentace (konstrukce …), kdy problém nastane až v průběhu realizace zakázky a nedostatky se objeví až při instalaci u zákazníka.

Tyto případy vytváří vysoké náklady a přináší ztrátu image dodavatele. Proto řada generálních dodavatelů provádí zákaznické audity i digitální sledování průběhu řešení a realizace zařízení a systémů, aby měly záruku, že v daném termínu bude vše hotovo a dodávka bude parametrově kompatibilní a funkční dle smluvně dohodnutých kritérií s ověřením v rámci náběhové křivky provozu dodaného zařízení – investičního celku.

Řada velkých zákazníků, zejména v oblasti automobilového průmyslu, má Pilotní halu, kde jsou odzkoušena konkrétní zařízení v podmínkách provozovatele a až následně dojde k finální instalaci a přejímce po odzkoušení provozu s nastavenými extrémními parametry v dolní a horní hranici tolerančního pole kritérií provozu a nastavení diagnostiky parametrů.

Z těchto důvodů projektový management a řízení projektu vyžaduje pružný inovativní přístup všech zúčastněných zacílený na dosažení specifikovaných cílů a řešení problémů na principu odstranění identifikovaných příčin formou změn a nastavených nápravných a preventivních opatření s cílem optimalizovat rizika, maximalizovat spokojenost zákazníka-klienta i výnosy a přínosy projektu.

Cíl modulu:

Seznámit posluchače s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

Navázat na teoretické znalosti a vyzkoušet si praktické základy na příkladech miniprojektů, formou přípravy, řešení i plánování milníků a etap na principu metrik a zpracovat postup realizace projektu formou Ganttova diagramu a grafické kvantifikace nákladů, nastavení vykazování a řízení i controllingového vyhodnocování realizace miniprojektů inovací s přímou vazbou na optimalizaci rizik a komunikace v mezinárodních multikulturních týmech včetně zpracování prezentace i vyhodnocení projektu.

Obsah modulu:

 • Posluchači získají základní znalosti a dovednosti v problematice přípravy, řízení postupů a nástrojů projektového manažera, vedoucího týmu:
 • Řešení miniprojektů vychází ze strategie firmy, zpracování vize, přípravy řešení a realizace projektu (co – kde – kdy – jak – s kým – proč – s jakým cílem).
 • Úvodní rámec úvah - strategie projektu a potenciálních rizik.
 • Rozbor základní charakteristiky struktury strategie zajištění odborných kapacit včetně finančních zdrojů a podmiňujících předpokladů projektu.
 • Základy sestavení týmů a určení rolí a gescí, struktury jednání, týmové spolupráce – iniciace a aktivizace synergických efektů.
 • Strategická a SWOT analýza, skóring a prioritizace zdokonalení v odhalování příležitostí neustálého zlepšování a inovací potenciálu organizace dosáhnout specifikovaných cílů předkládaného miniprojektu.
 • Zpracování bodu zvratu ve variantním vyhodnocení …
 • Analýza zajištění produkce, odbytu a inkasa (zákaznicko - dodavatelských vztahů, určení cílového segmentu trhu a rozšířit portfolio zákazníků – CRM a segmentace zákazníků).
 • Rozborem výkazů a analýz na principu „co kdyby“ zpracovat, pesimistickou, realistickou a optimistickou variantu.
 • Stanovení preventivních a možných nápravných opatření včetně variant řešení optimalizace rizik.
 • Nastavení vyhodnocování priorit miniprojektu formou rozboru základní struktury a vyhodnocování výkazů a analýz projektu na Paretově principu 20/80.
 • Nastavení rámce reportingu a vyhodnocování stavu miniprojektu.

Lektor modulu:

Ing. Jana Češpivová
Jako aktivní projektový a krizový manažer se pohybuje ve světě projektů již více než 11 let. Současně aktivně školí a vede workshopy na různá témata spojená s její odborností. Je akreditovanou lektorkou mezinárodně uznávané metodiky PRINCE2, disponuje certifikáty CIMA A, B (strategické plánování), ITIL® v03 (procesy IT), PRINCE2® (projektové řízení), Lean Six Sigma (optimalizace procesů). 
Prošla celou řadou projektů  - má rozsáhlé zkušenosti s vedením projektů v oblasti IT, sektor komerční, veřejné správy a zdravotnictví.  Její zkušenosti v oblasti manažerského poradenství zahrnují také zpracování odborných posudků a studií zejména na témata spojená s procesními audity. V současné době pracuje jako Senior projektový manažer v rámci programu Integrovaný záchranný systém, kde je její odpovědností dodávka Krajských standardizovaných projektů pro hasičské záchranné sbory v rámci celé ČR. Od roku 2014 je lektorkou předmětu Projektový management v rámci profesně vzdělávacích programů MBA a DBA na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 93.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 3. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 21. 3. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X