Tisk

Mediace v občanských a obchodních věcech

Mediace (česky zprostředkování) je způsob pokojného řešení sporů, jehož cílem je dohoda. Mediace (z lat. mediare = být uprostřed) je způsob řešení sporů, který se uplatňuje v právu i mimo ně. Jedná se o mimosoudní řešení konfliktů. Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, která se jim stává prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek. Podmínkou je, že mediátor musí být nestranný, nemůže jím být osoba spojená s jednou ze stran sporu, neboť pak by mediátor nespravedlivě ovlivňoval druhou stranu a mohl by ji např. přimět akceptovat jako kompromis řešení, jež by pro ni bylo nevýhodné. Výsledek takové nelegitimní mediace zakládá nárok na náhradu škody.

Cíl modulu:

Cílem modulu je seznámit jeho posluchače se základy alternativního způsobu řešení sporů, s historickými kořeny mediace, jejími nejpoužívanějšími metodami a jednotlivými fázemi, předmětem modulu bude též objasnění zákonné regulace mediace, oprávnění vykonávat činnost mediátora, organizace mediace ve smyslu zákona a vynutitelnost dohod vztahujících se k mediaci. V průběhu modulu budou se studenty diskutovány otázky týkající se vymezení alternativního řešení sporů na území ČR, zákon o mediaci, evropské směrnice týkající se mediace v občanských a obchodních věcech. Bude jim přiblížena mediace a její historické kořeny, jaké jsou aktuálně nejpoužívanější metody řešení sporů a jaké místo zaujímá mezi nimi mediace. Seznámí se s výhodami a nevýhodami mediace, uvede v rámci tematického setkání praktické příklady, neboť lektora tohoto modulu je zkušená mediátorka.

Obsah modulu:

Modul ukáže, že v mnohých případech bude vhodné, aby mediátor vedl účastníky k tzv. ventilation, neboli k vylíčení jejich pocitů a emocí. Tento institut je v praxi často využíván a namnoze je vhodný pro kreativní urovnání partnerských vztahů, což v mnohých případech napomůže i k následnému vyřešení věcného sporu, a to zejména tehdy, je-li spor veden mezi dlouholetými obchodními partnery. Poté, co strany přednesly úvodní řeči a nastínily hranice diskuse, je vhodné, aby pod vedením mediátora počaly vést konstruktivní dialog o sporných faktech. Mediátor by měl precizně formulovanými otázkami vést strany k tomu, aby nalezly kontroverzní bod v jejich závazkovém vztahu, historii vzniku konkrétního sporu a na to navazující možná řešení. Modul seznámí posluchače s možnostmi mediace v občanských a obchodních věcech, i s tím, jak profesionálně vyjednávat v rámci vztahů mezi dvěma obchodními společnosti, nebo obchodní společností a jejím věřitelem či dlužníkem, a výsledek dohody vtělit do mediační dohody nebo do soudního smíru, notářského zápisu či do rozhodčího nálezu. Představí mediaci jako moderní metodu řešení závazkových vztahů.

Garant modulu:

JUDr. Daniela Kovářová
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), kde získala titul doktorky práv. Po složení advokátních zkoušek si v Plzni otevřela vlastní advokátní praxi zaměřenou na smluvní agendu, rodinné právo a obhajoby v trestních věcech.  Od roku 1997 spolupracuje s Českou advokátní komorou. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek pro obor trestní právo a obhajoba.
Od května 2008 do ledna 2011 byla ředitelkou Justiční akademie, vzdělávací instituce pro soudce, státní zástupce a další zaměstnance rezortu spravedlnosti. Od května 2009 do července 2011 byla ministryní spravedlnosti ve vládě Jana Fischera. V březnu 2011 se vrátila zpátky do advokacie, do září 2012 vedla sdružení advokátů nazvané Advokátní kancelář JUDr. Daniela Kovářová a partneři. Nyní působí jako samostatná advokátka a spolupracovník nakladatelství Havlíček Brain Team.
Publikuje odborné články a fejetony v právnických časopisech a denním tisku. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice.
Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu LLM Rozhodce a Mediátor.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X