Tisk

Současné problémy světové ekonomiky

Cíl modulu:

Cílem předmětu je vytvoření teoretické koncepce, která je spojená se vznikem a vývojem světové ekonomiky. Dále jde o deskripci hlavních soudobých tendencí v mezinárodních ekonomických vztazích včetně jejich politické a institucionální koordinace. Posluchači budou seznámeni s metodologickým vymezením disciplíny, včetně výkladu hlavních metod a nástrojů výzkumu. Seznámí se také s etapami ve vývoji světové ekonomiky s důrazem na 80. a 90. léta až do současnosti a jejími nejdůležitějšími vývojovými trendy. Anaklitický výklad bude věnován jednotlivým oblastem mezinárodních ekonomických vztahů včetně jejich teoretických základů. Význam bude rovněž kladen na současné uspořádání v kontextu Evropské unie. Posluchači se také seznámí s geopolitickou a globální charakteristikou světové ekonomiky, v rámci hlavních oblastí a odvětví. V kontextu výkladu a diskuze bude interpretováno ekonomické postavení České republiky ve světové ekonomice.

Obsah modulu:

Světová ekonomika jako vědní disciplína.  Předmět, metoda a cíle zkoumání. Role národního státu, transnacionálních korporací a mezinárodních organizací ve světové ekonomice.  Mobilita zboží, služeb a faktorů výroby ve světové ekonomice. Důsledky pro národní ekonomiky a globální systém.  Formování světové ekonomiky a její vývoj do druhé světové války. Vývoj světové ekonomiky po druhé světové válce až do počátku 3. tisíciletí.  Dlouhodobý růst a rozvoj ve světové ekonomice -- makroekonomické a sektorové změny, klíčová role technického rozvoje, internacionalizace.  Základní ekonomicko-sociální charakteristika soudobé světové ekonomiky, její diferenciace a problémy.  Globalizace světové ekonomiky.  Základy teorie mezinárodní ekonomické integrace. Regionalismus ve světové ekonomice.  Formy ekonomické integrace v Evropě. Hlavní rysy, specifika, typy integrace a její ekonomické dopady.  Vývoj evropské ekonomické integrace od druhé světové války do konce 80. let 20. století.  Vývoj evropské ekonomické integrace od 90. let do současnosti. Institucionální zabezpečení evropské ekonomické integrace v rámci Evropských společenství a Evropské unie. Rozhodovací proces.  Politiky a rozpočet Evropské unie.  Vnitřní trh, jeho vývoj a problémy.  Evropská hospodářská a měnová unie (podstata, vznik, fungování, institucionální zabezpečení a perspektivy).  Stav a vývoj evropské ekonomické integrace po rozšíření EU na 27 zemí.  Členství zemí střední a východní Evropy v Evropské hospodářské a měnové unii. Ekonomická krize, její dopady, význam a prognóza vývoje.

Garant modulu:

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc. se specializuje na obecnou ekonomii, makroekonomii, hospodářskou politiku a praxi, na diagnostiku a pedagogiku. Je lektorem modulu Mezinárodní obchod a Současné problémy světové ekonomiky. Ve své práci využívá kombinaci technického, ekonomického a pedagogického vzdělání. V letech 1974 až 1991 se věnoval výzkumné činnosti, též ve vazbě na CERGE UK a Pittsburskou universitu. V letech 1991 až 1993 byl pověřen vedením Ústředního ústavu národohospodářského. V letech 1992 až 2004 podnikal jako generální ředitel investiční společnosti Investice Portfolio & Partner a vlastního nestátního zdravotního zařízení. Všechny tyto činnosti propojují znalosti v oblasti diagnostiky. Učil na několika vysokých školách, pracoval na ČSÚ a vedl výzkumné projekty, některé z nich z Evropských sociálních fondů ČR. Významně publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech i pro širší veřejnost. Vypracoval vlastní metodiku pro mezinárodní srovnávací analýzy intenzity rozvoje zemí i firem. Je autorem knižních publikací, jako je Lexikon tržních pojmů, nebo Přehled českého školství. Od roku 2016 Působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE.

 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X