Tisk

Vlatnictví a nájem bytů a nebytových prostorů

Cíl modulu:

Cílem modulu je naučit studenty bezpečné a bezchybné orientaci v poměrně složitých poměrech rekodifikační právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Důraz bude kladen na osvojení si pojmu kondominium ve smyslu vlastnictví bytů, který ač nemá legální definici, je klíčovým pro pochopení obsahu dotčených pravidel. Důkladně budou probrány otázky definice jednotky, a to jak dle předchozí právní úpravy, která se v praxi bude uplatňovat i nadále, tak i odlišného obsahu dle právní úpravy nové. Součástí tohoto bloku bude i detailní rozebrání všech souvislostí specifika bytového vlastnictví, kterým je povinná správa společných částí nemovité věci. Výklad látky se zaměří na praktické souvislosti obtížně interpretovatelné právní úpravy a na příkladech z praxe budou uvedeny nejčastější chyby, kterých se adresáti práva dopouštějí. Absolventi studia by měli být schopni tvorby či kontroly základních právních dokumentů jako je prohlášení vlastníka, smlouva o výstavbě, smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo stanovy společenství vlastníků jednotek.

Dalším cílem modulu je důkladné osvětlení všech základních pojmů dočasných užívacích vztahů k bytům a nebytovým prostorům, při kterých je uživatelem poskytována úplata. Zdůrazněny budou jednotlivé varianty právních poměrů podle účelu užívání, včetně zvláštních typů nájmu k družstevním bytům, bytům zvláštního určení a ke služebním bytům. Studenti budou detailně seznámeni se specifickou ochranou nájemce, který uspokojuje svojí bytovou potřebu. Výklad se zaměří i na otázky vzájemných plnění pronajímatele a nájemce, včetně problematiky nájemného a možností jeho zvyšování či snižování proti vůli druhé strany, kauce a plateb za poskytované služby.

Cílem bude studenty naučit i jednoznačnému a správnému postupu při ukončení nájmu, zejména výpovědí. Součástí výkladu bude i podrobné rozebrání specifik nájmu prostoru sloužícího podnikání, kde důraz bude kladen na obsah nájemní smlouvy, správné ukončení nájmu a možnou dispozici s ním. Výuka bude doplňována porovnáním s předchozí právní úpravou, která byla po generace zažitá a která je nyní v řadě případů opouštěna. Výklad bude zaměřen na praktické zvládání i složitějších právních poměrů souvisejících s vlastnictvím a nájemním užíváním bytů a nebytových prostorů tak, aby se studenti při řešení konkrétních zadání a situací byli schopni opřít o teoretický fundament, který si výukou osvojí.

 

Garant modulu:

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Absolvent Právnické fakulty UK (summa cum laude, získán akademický titul JUDr.), disertační práce obhájena na FPR ZČU, obor občanské právo (získán akademický titul Ph.D.). Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a nyní působí jako odborný asistent na Katedře evropského a soukromého práva Vysoké školy finanční a správní. Současně přednáší jako lektor pro řadu renomovaných vzdělávacích agentur. Publikuje v odborných právních periodikách a je autorem monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - závazkové právo.

Teoretickou erudici spojuje s poznatky z praxe, kde zastával řadu manažerských pozic, naposledy jako předseda představenstva Pražská plynárenská Holding, a.s. Od roku 2013 je lektorem na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

 

 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X