Tisk

Návrh disertační práce

Cíl modulu:

V rámci tohoto modulu se studenti seznámí se všemi náležitostmi, které jsou nezbytné k tomu, aby byli schopni vypracovat vlastní návrh svého výzkumu a realizovat jej. Konkrétně se studenti dozvědí či osvojí následující: identifikaci a specifikaci konkrétních výzkumných problémů, teoretické a logické zdůvodnění výzkumného problému, stanovení relevantních výzkumných otázek, jaká je role teorie a jak pracovat s literaturou , rozlišovat kvantitativní x kvalitativní x interpretativní výzkum a s tím související rozdílné strategie výzkumu, zvolit vhodnou metodu, zvolit vhodná data pro plánovaný výzkum, identifikovat limity zamýšleného výzkumu, zpracovat vlastní návrh výzkumu, diskutovat svůj návrh výzkumu.

Obsah modulu:

Realizaci každého výzkumu by měl předcházet detailní návrh, ve kterém výzkumník specifikuje o čem navrhovaný výzkum je, na jaké otázky se pokouší odpovědět, jak k dané odpovědi dospěje a proč je daný výzkum relevantní.  Jedná se o základní systematické zpracování připravovaného výzkumu, na jehož základě se poté celý výzkum odvíjí.

V rámci kurzu Návrh disertační práce se studenti seznámí s tím, co je to výzkumný projekt, jaké jsou jeho náležitosti, k čemu slouží a proč je důležitého ho zpracovat. Úvodní teoretický blok se věnuje např. základním filosofickým a epistemologickým otázkám sociálněvědního výzkumu, roli teorie a literatury ve výzkumu, výběru metody výzkumu, až po formální náležitosti, které by měl každý návrh výzkumu obsahovat. Veškeré teoretické poznatky jsou ilustrovány praktickými příklady, aby studenti viděli, jak daná problematika vypadá v praxi.

Teoretické znalosti, které studenti získají v úvodu kurzu, uplatní v druhé části kurzu, která se skládá z vypracování vlastního návrhu disertační práce, který pak budou muset obhájit před odbornou komisí.

Studenti zpracují v průběhu semestru návrh zamýšleného výzkumu v rozsahu 8-10 normostran, který budou v závěru semestru obhajovat před zkušební komisi. Výběr tématu je nutno konzultovat s přednášejícím a předpokládá se, že návrh je průběžně konzultován.

Modul je rozdělen do sedmi dílčích témat. Základní (nikoliv však dostačující) literatura pro celý kurz je: Punch, K. (2008) Úspěšný návrh výzkumu. Praha, Portál.

Další literatura, kterou je třeba bezpodmínečně znát je uvedena u jednotlivých modulů. Na konci sylabu je uvedena doplňující literatura, která je rozdělena do základních kategorií.

Garant modulu.

PaedDr. Václav Netolický
Působí jako pedagog na Vysoké škole finanční a správní - na katedře práva a veřejné správy. Je zaměřen na oblast veřejné správy, regionalistiku a problematiku Evropské unie. 12 let zastával funkci starosty města, byl členem orgánů euroregionu a konzultantem poslankyně Evropského parlamentu pro oblast strukturálních fondů.

Na tyto aktivity navazuje zaměření na projektovou činnost, ať již jako tvůrce projektů či jako člen v hodnotících orgánech. Publikační činnost je zaměřena především na regionalistiku, přeshraniční spolupráci a metodologii tvorby studentských prací. Působí též jako autor a moderátor rozhlasových pořadů v oblasti hudby.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X