Tisk

Obecná část správního práva

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je objasnění základních institutů správního práva, zejména vymezení předmětu, systému a pramenů správního práva, vysvětlení vztahu správního práva a veřejné správy, vysvětlení pojmu správní činnosti jejích forem. Tematický celek je dál věnován právní úpravě kontroly veřjné správy, náhrady škody nebo jiné újmy ve veřejné správě právním zárukám ve veřejné správě.

Obsah modulu:

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: předmět úpravy správního práva, jaký je jeho vnitřní systém a prameny, vztah veřejné správy a správního práva, správní činnost, podmínky výkonu pravomoci (správní činnosti) subjekty správy, správní akty (náležitosti, následky jejich vadnosti, členění), platnost, účinnost, právní moc a vykonatelnost správních aktů, tzv. bezprostřední zásahy, veřejnosprávní smlouvy a jak jsou upraveny v českém právu, jiné právně významné správní úkony, význam právní úpravy náhrady škody způsobené výkonem veřejné moci, právní úprava a předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím, právní úprava a předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, právní rámec odpovědnosti za porušení povinnosti při ochraně osobních dat, právo na náhradu škody způsobené zákonným postupem veřejné moci, jak se na kontrole veřejné správy podílejí ústavní orgány, vztah mezi veřejnou správou a soudy, možnost kontroly a ovlivňování veřejné správy ze strany Parlamentu ČR, úloha Nejvyššího kontrolního úřadu při kontrole veřejné správy, význam právní úpravy správního soudnictví, další vztahy právo předpokládá mezi veřejnou správou a soudy, úloha Ústavního soudu ve vztahu k veřejné správě, právo na přístup k informacím, právní úprava petičního práva, další záruky ve veřejné správě.

V rámci modulu se dále studenti s lektorem zaměří na vymezení a charakteristiku pojmů: veřejná správa, správní právo, administrativněprávní vztah, správní akt, konstitutivní akt, deklaratorní akt, akt in personam, akt in rem, procesní režim správního aktu, náležitosti kompetenční, náležitosti obsahové, náležitosti vnější formy, náležitosti procedurální, vady správních aktů, nezákonný akt, věcně nesprávný akt, presumpce správnosti, konverze aktu, konvalidace aktu, ratihabice aktu, nulita, neplatnost, platnost, účinnost, právní moc, vykonatelnost, domněnka a fikce vydání správního aktu, bezprostřední zásah, veřejnosprávní smlouva koordinační a subordinační, osvědčení, vidimace, legalizace, nezákonné rozhodnutí, nesprávný úřední postup, poškozený, vyvlastnění, mezení vlastnického práva, věcná pomoc, stav ohrožení, parlamentní kontrola, správní soudnictví, soudní ochrana ve věcech omezení osobní svobody, soudní ochrana politických stran, kompetenční spory mezi správou a soudy, ústavní stížnosti

Garant modulu:

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze právo, historii, filosofii a klasickou filologii, na Vysoké škole ekonomické teorii ekonomického vzdělávání. Působil mj. jako vedoucí právník podnikového ředitelství, od roku 1990 jako vysokoškolský učitel.

Je autorem cca dvou set odborných studií, učebnic a vědeckých monografií z oboru kulturních, hospodářských, právních a církevních dějin, teorie práva a veřejné správy, publikovaných v řadě časopisů v ČR a v zahraničí, autor a spoluautor středoškolských a vysokoškolských učebnic a učebních textů. Přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X