Tisk

Organizace školy a pedagogického procesu

Cíl modulu:

Cílem modulu je, aby řídící pracovníci získali základní kompetence v oblasti plánování, řízení a evaluace pedagogického procesu, osvojili si strategii jednání se zřizovatelem, zásady spolupráce s pedagogickými pracovníky, rodiči a ostatními výchovnými činiteli. Významným výstupem bude schopnost řídících pracovníků vysvětlit své pedagogické záměry, umět odborně argumentovat a získat své partnery pro jejich realizaci. 

Obsah modulu:

Schválené vzdělávací programy, systém vzdělávacích programů podle školského zákona, standardy vzdělávání, cíle a zásady vzdělávání, zásady tvorby školního vzdělávacího programu, základní pedagogická dokumentace, povinná dokumentace škol a školských zařízení podle školského zákona, školní matrika, rozdělení tiskopisů, spisová služba, archivace a skartace, předávání dokumentů jiným osobám, plány sestavované ředitelem školy, obecná pravidla pro plánování, druhy plánů v činnosti ředitele školy a školského zařízení, tvorba plánů a práce s nimi, organizační struktura školy, vnitřní organizační předpisy školy a jejich tvorba, struktura řízení školy – právní, ekonomické a organizační souvislosti, vnější organizační předpisy školy a jejich vliv na strukturu řízení školy, kontrolní a hospitační činnost ředitele školy, hodnocení a kontrola ve vzdělávacím procesu – rozdíly a souvislosti, význam a průběh hospitační činnosti, evaluace školy, autoevaluace, vnější hodnocení vzdělávacího procesu – právní souvislosti, kompetence orgánů veřejné správy v procesu vnějšího hodnocení, vlastní hodnocení školy (sebeevaluace), mechanismy ukončování stupně vzdělání, maturitní zkouška, závěrečná zkouška, stupně vzdělání podle školského zákona a způsoby jejich dosažení, právní souvislosti ukončení stupně vzdělání, organizace ukončování stupně vzdělání, bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů, úrazy dětí, žáků a studentů, prevence rizik, hlášení, evidence a řešení úrazů dětí, žáků a studentů, dohled a dozor nad žáky, činnost výchovného poradce na škole, systém poskytování školských poradenských služeb, význam, obsah a organizace činnosti výchovného poradce ve škole, další vzdělávání pro výchovné poradce ve škole, soustava oborů vzdělání, legislativní úprava oborů vzdělání, rozdělení oborů vzdělání a jeho vývoj, školství a čerpání prostředků z evropských fondů.

Garant modulu:

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.
Dříve aktivně působil jako pedagog a následně v řídící funkci ve školství. Od roku 2009 působí jako ředitel společnosti SYSTEMCONTROL s.r.o., která se zaměřuje na problematiku informačních a komunikačních technologií a jejich nasazení a implementaci ve školách a školských zařízeních (správa sítí, datových zdrojů a informačních systémů, autorizované činnosti a poradenství, programátorské činnosti a vývoj SW apod.). Dnes je předním odborníkem a uznávaným specialistou, lektorem a garantem nejen kvalifikačních studií/kurzů ve školské oblasti a mimo ni, a to v mnoha různých vzdělávacích institucí v rámci celé ČR, které se zaměřují nejen na oblasti školského práva a jeho aplikace, povinné školní dokumentace, školních matrik a jejich řádného vykazování atd. Od roku 2012 aktivně působí jako autorizovaná osoba jmenována Ministerstvem průmyslu a obchodu pro profesní kvalifikace a současně od roku 2013 jako soudní znalec jmenovaný předsedkyní Krajského soudu v Ostravě z pověření ministra spravedlnosti. Od roku 2013 působí jako garant programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení, pořádaného Ústavem práva a právní vědy, o.p.s.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X